Annen forskning

Forskning viser at menneskeorganismen bokstavelig talt inkorporerer biografisk (livshistorisk) informasjon, som omfatter opplevd mening og relasjoner.
Les artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening

Hjerneforsker Jill Bolte Taylor forteller her sin historie om sitt hjerneslag.
Foredrag: Jill Bolte Taylor

Hun har også skrevet boken "Med et slag" med følgende undertittel: "Hjerneforskerens reise fra hjerneslag til ny innsikt".

The Plastic Human Brain Cortex. Les her

Artikkel: Neuroplasticity, Psychosocial Genomics, and the Biopsychosocial Paradigm in the 21st Century. Les her