Barnehage

BevissthetsTrening er en hjernetrening som gir en umiddelbar vitenskapelig dokumentert effekt. Hjernen trenes på en systematisk måte, for å optimalisere og styrke hjernens funksjoner. Det betyr at vi trener hele hjernen, slik at vi oppnår alle effektene av de handlinger vi forsøker å gjøre, for å få en bedre psykisk helse og livskvalitet.

Hjernen har en mye større betydning for psykisk helse og livskvalitet, enn vi tidligere har trodd. For ganske få år siden lærte vi om at hjernen kan utvikle seg så lenge vi lever – den slutter ikke å utvikle seg. Vi kan utvikle og trene hjernen til å håndtere livets små og store utfordringer og oppgaver i hverdagen. Ny kunnskap om hjernen viser at ved å trene hele hjernen, kan vi styre følelser og tanker og få hodet på lag!

BevissthetsTrening gir i tillegg til hjernetreningen, to enkle teknikker. Disse teknikkene gir deg en ytterligere effekt av kurset. Du kan selv velge hvor mye tid du vil bruke på teknikkene. I hverdagen din trenger du bare å trekke pusten dypt, med øynene åpne, for å hente inn roen du trenger i de forskjellige situasjoner du møter.

Teknikkene kan blant annet brukes til å jobbe med personlige mål, endre følelser som ligger bak negative erfaringer, eller for å få bedre relasjoner til andre mennesker. Disse kan brukes hjemme i egen stue, uten behov for veiledning av terapeut. Teknikkene kan anvendes i den situasjonen som gjelder i ditt liv her og nå.

Kurs og pedagogisk opplegg for barnehage
At vi kan trene hjernen til sunne kontra usunne tilstander er relativt nytt i verden generelt, og innen pedagogiske retninger spesielt. Vi i Unique Mind ESP er opptatt av at trening av hjernen er av stor betydning for å utvikle voksnes samspillskompetanse, samtidig som kunnskap om hvordan vi fungerer som mennesker, er viktig for å gi barn et godt grunnlag for å mestre livet – i et livsløpsperspektiv.

For barnehager og skoler tilbyr vi derfor kurs i BevissthetsTrening, samtidig som vi tilbyr et eget pedagogisk program til bruk i etterkant av kurs. Et program som har fått navnet Pedagogisk BevissthetsTrening og som er beskrevet i boken Kvalifisert for fremtiden. Programmet består av følgende:
• Trinn for trinn veiledning i hvordan jobbe med voksnes samspillskompetanse som en systemkompetanse i organisasjonen
• Et samlingsopplegg om hvordan barn kan håndtere små og store oppgaver og utfordringer i hverdagen sin
• Verktøykasse for å undervise om psykisk helse og livsmestring

Vi tilbyr også muligheten for pedagogisk veiledning i etterkant av kurs, der innholdet i kurset og Pedagogisk BevissthetsTrening er sentralt.

Praktisk informasjon om kurs og veiledning

Kurs
- BevissthetsTrening I går over to påfølgende dager, 8 timer per dag.
- Kurset består av forelesninger om sammenhengen mellom følelser, tanker og handlinger. I tillegg veiledes du gjennom mentale øvelser.
- Pris må avtales med oss, da det avhenger av størrelsen på gruppen.

Veiledning i etterkant av kurs
Ved ønske om veiledning vil Cecilie Stenhaug lage en plan for dette i samarbeid med barnehagen. Det kan være dere ønsker veiledning for å komme i gang med å bruke teknikkene og samlingsopplegget i barnehagehverdagen, eller det kan være dere ønsker systematisk veiledning over tid for å jobbe målrettet med å fremme voksnes samspillskompetanse som en systemkompetanse i barnehagen.

Betydning for ansattes praksishverdag
Noe av det første kursdeltakere opplever i etterkant av kurs, er at de blir roligere og mer til stede i hverdagen sin. BevissthetsTrening kan brukes som et kostnadseffektivt kurs når det gjelder å fremme mål på god helse. Av samme grunner kan kurset brukes for å forsterke samarbeid og effektivitet på arbeidsplassen.

God samspillskompetanse handler om å kunne møte foresatte, kollegaer og barn på en god måte. Dette forutsetter god forståelse for andre mennesker sine følelser og ulike sosiale situasjoner, en forståelse som fremmes etter kurs i BevissthetsTrening. God samspillskompetanse handler også om å vite hva som må gjøres når ingen teori eller metodikk gir klare svar. Noen ganger er det viktig med et fang og trøst, andre ganger klare grenser og en konsekvent voksen. BevissthetsTrening styrker vår årvåkenhet, intuisjon, kreativitet og empati, ressurser som gjør at vi lettere vil kunne improvisere gode løsninger i den til enhver tid unike praksissituasjon.

Samlingsoppleggets betydning for barn
I tillegg til at gode samspillserfaringer er viktig for å fremme gode læring og utviklingsprosesser, er et godt språk viktig for å fremme god psykisk helse og livskvalitet hos barn.

Barn søker å forstå seg selv, andre mennesker, konkreter og fenomener i verden. Men uten støtte og veiledning fra voksne, kan deres forståelse bli kaotiske og lite fremmende for utvikling av gode holdninger og samfunnsvennlig atferd. En viktig oppgave i barnehagen blir derfor å veilede barnet i å bruke språket til å skape hensiktsmessig mening og sammenheng av sine erfaringer.

Gode samspillserfaringer og et godt språk er viktige faktorer for å utvikle gode strategier for livsmestring. Vi har utarbeidet et samlingsopplegg der teknikkene i BevissthetsTrening og viktige temaer vi kan møte på i livet er presentert. Noen temaer vi setter fokus på er: lek og fantasi, spøkelser under senga, vennskap, krangling, sorg og vonde hemmeligheter.

En hovedmålsetting er at samlingsopplegget bidrar til å skape større åpenhet for å snakke om det som kan være vanskelig og annerledes. Samtidig ønsker vi å gi barn konkrete verktøy som kan brukes til å forstå sine følelser, tanker og opplevelser.

Høres dette spennende ut, ta gjerne kontakt med oss: post@uniquemindesp.com eller cecilie@uniquemindesp.com


Videoreferanse
Her forteller styrer Ingebjørg Mikalsen om sin erfaring med BevissthetsTrening i barnehagen.