Bedriftskurs

Hva hadde skjedd med bedriften din, om alle ledere og ansatte på jobben din var oppfinnsomme og idérike, klarte å sette forslagene sine ut i livet, var empatiske i møte med andre, tok gode beslutninger ved å følge magefølelsen, og aldri lot seg stresse – uansett hvor mye de hadde å gjøre?

Dette scenariet er fullt ut realistisk og oppnåelig. Ved å bruke nye, forskningsbaserte teknikker, er det mulig å realisere en større kapasitet og effektivitet i hjernen. Det vil igjen åpne for nye muligheter og konkurransefordeler, for både bedrifter og den enkelte ansatte.

BevissthetsTrening er en hjernetrening som gir en umiddelbar vitenskapelig dokumentert effekt. Hjernen trenes på en systematisk måte, for å optimalisere og styrke hjernens funksjoner. Det betyr at vi trener hele hjernen, slik at vi oppnår alle effektene av de handlinger vi forsøker å gjøre.

For ganske få år siden lærte vi om at hjernen kan utvikle seg så lenge vi lever – den slutter ikke å utvikle seg. Vi kan utvikle og trene hjernen til å håndtere livets små og store utfordringer og oppgaver i hverdagen. Ny kunnskap om hjernen viser at ved å trene hele hjernen, kan vi bli mer omstillingsdyktige og se bedre løsninger i samarbeid med andre.

BevissthetsTrening gir i tillegg til hjernetreningen, to enkle teknikker. Disse teknikkene gir deg en ytterligere effekt av kurset. Teknikkene kan brukes uten behov for veiledning i etterkant, og kan anvendes i den situasjonen som gjelder i ditt liv her og nå.

Forskningen er gjort på friske mennesker, og viser at treningen gir økt innlæringsevne, bedre hukommelse, økt evne til selvregulering, samt større evne til å bruke logikk for å løse nye problemer. Disse resultatene er noe av det som gjør at kurset er anbefalt for akademiske formål, som for eksempel å skulle løse arbeidsoppgaver på jobben.

På grunn av økt evne til problemløsning og økt opplevelse av bedre relasjoner, øker omstillingsevnen. BevissthetsTrening kan brukes som et kostnadseffektivt kurs når det gjelder å fremme mål på god helse. Av samme grunner kan kurset brukes for å forsterke samarbeid og effektivitet på arbeidsplassen.

BevissthetsTrening består av forelesninger og mentale øvelser. Kurset går over to påfølgende dager, 8 timer per dag.
Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om kurs i din bedrift: post@uniquemindesp.com