BevissthetsTrening

BevissthetsTrening er en trening av hjernen på en systematisk måte, for å optimalisere og styrke hjernens funksjoner.


Hjernens kvaliteter
Du har kanskje lært at du kan trene hjernen ved hjelp av kryssord eller at stressnivået kan reduseres med en tur i naturen, meditasjon eller yoga. Men du har kanskje ikke lært at du bevisst kan utvikle og trene hjernen til å håndtere livets utfordringer.

Hjernen er i vinden som aldri før, og nå har vi fått ny kunnskap om de enorme ressurser og kvaliteter som vi kan ta i bruk på en bevisst måte. I hjernen vår har vi fem hovedgrupper av hjernesvingninger som måles med EEG (elektroencefalograf). I BevissthetsTrening legger vi vekt på bevisst å bruke de gode kvalitetene innen alle fem grupper av svingninger i hverdagen vår:

- Evnen til å prestere på høyt nivå over tid med indre ro
- Evnen til å få ting gjort – handlingsevne
- Balanse mellom sunn fornuft og følelser - følelsesmessig stabilitet
- Evnen til å skape noe nytt og endre noe gammelt – omstillingsevne
- Evne til helhetstenkning og økt empati

Hjernehalvdelenes oppgaver
Forståelsen av hvilke oppgaver hjernehalvdelene har, er vesentlig for å forstå viktigheten av å være i balanse og se hvilke ressurser vi faktisk har til rådighet. Bruker vi den rasjonelle, venstre hjernehalvdelen for mye, lukker vi for kreativiteten. Men det kan også gå den andre veien – kreativiteten, høyre hjernehalvdel, tar overhånd, og vi forestiller oss at alt mulig rart kan skje. BevissthetsTrening styrker hver hjernehalvdel hver for seg og sammen, skaper balanse og gjør hjernen mer effektiv.

Her er de viktigste oppgavene knyttet til hjernehalvdelene:


Hvorfor er vi den vi er?
BevissthetsTrening bruker «Det mentale isfjell» som en forklaringsmodell på hvordan vi mennesker fungerer mentalt.
Den synlige delen av et isfjell representerer vår hverdag, der vi er våkne og bevisste. Her har vi vår atferd som igjen påvirker vår hverdag. Hva vi sier, hva vi tenker og hvordan vi handler. Den delen av isfjellet som ligger under vann representerer det kreative indre, hvor søvn og det ubevisste hører til. Her finner vi våre holdninger og sannheter.

Den første målbare svingningen hos et menneske er Delta-svingning, derfor sier vi at det er starten av oppbyggingen av «Det mentale isfjell». Vi påvirkes også gjennom gener og arv, som forskning også viser i dag. I de første leveårene og til vi er cirka seks–syv år, bygges isfjellet uten analyse. Vi får med oss holdninger og sannheter fra miljøet vårt. Når vi får analyseevnen, bygger vi videre på det grunnlaget vi allerede har. Som tenåringer har vi lagt grunnlaget, som blir atferden vår i voksen alder. Vi er kommet til den bevisste delen, og mye av det ubevisste er glemt og gjemt for oss i vår daglige bevissthet.

Skal vi endre holdningene og de sannhetene vi har med oss, må vi inn på de ubevisste nivåene. I dag vet vi at det er mulig å endre disse, blant annet gjennom kognitiv terapi. BevissthetsTrening gjør det mulig å gjøre endringer selv, fordi vi er trent til å bevisst bruke kvaliteten fra Theta-svingningen. Hjernen er på mange måter som kroppen ellers; ulike områder kan trenes og gjennom det også endres.

Ser vi på fordelingen på det bevisste og det ubevisste, betyr det at vår største kapasitet ligger i den ubevisste delen. Det er disse ubrukte ressurser og dette nivået vi må ha tilgjengelig i vår hverdag, for å løse de problemer som utfordrer oss i våre liv og vårt samfunn.

Det mentale isfjell - BT

ESP-sans – en viktig ressurs
BevissthetsTrening øker funksjonelle forbindelser mellom hjernehalvdelene, noe som gir en økt ESP-sans. ESP er en forkortelse for ekstrasensorisk persepsjon. Denne sansen er en forutsetning for kreativitet som gjør oss mer løsningsorientert.

For å kunne forstå det som ligger i det ubevisste av isfjellet, må vi styrke og forstå vår ESP-sans. Akkurat slik som vi har våre fem fysiske sanser til å orientere oss med i det ytre bevisste, har vi vår ESP-sans som vi orienterer oss med i det ubevisste indre.

ESP-sansen fungerer på tre forskjellige måter:
- Den ene måten er ved bruk av det kinestetiske (føle). Det betyr at vi kan føle det i kroppen på forskjellige måter. Når det snakkes om magefølelse kan det være en følelse i magen, men vi kan også få en «klump i brystet» når vi føler at noe ikke stemmer.
- Den andre måten er ved bruk av det auditive (høre). Når vi får idéer og tanker, kan vi høre den med vårt indre. Mange sier «det var det jeg visste». Vi kaller det med andre ord vår intuisjon.
- Den tredje måten er ved bruk av det visuelle (se). Vi bruker indre bilder, slik vi ser i våre drømmer. Et vanlig uttrykk når noen beskriver noe for oss er: «Ja, det kan jeg se for meg».

ESP-sansen er også den sansen vi bruker når vi drømmer. I drømmene kan vi føle, høre og se. Vi bruker alle en magefølelse eller intuisjon i hverdagen, ofte som varsler på noe som ikke er bra. ESP-sansen er en oppgave som tilhører høyre hjernehalvdel, akkurat slik som følelser og fantasi. Hvis vi ikke har med oss det logiske, som er en venstre hjernehalvdels oppgave, kan vi fort skape frykt og kaos. BevissthetsTrening trener deg til å ta i bruk ESP-sansen på en ny måte, for å bruke den optimalt og på en konstruktiv måte for gode løsninger i livet vårt.

Enkle teknikker til bruk i eget liv
BevissthetsTrening gir deg to enkle teknikker.

- Nattfilm er et planleggingsverktøy. Kort fortalt brukes den til å sortere og rydde i hodet, samt å få en oversikt over neste dag. Dette gir en kvalitetssøvn og en god oversikt i hverdagen. Teknikken setter i tillegg ting i perspektiv og skaper nye løsninger.

- Det Kreative Hjørnet brukes til mål, mentale forberedelser, samt endringer av vanskelige situasjoner eller når noe stopper opp i livet. De endringer som gjøres blir varige, og dette øker blant annet mestringsfølelsen, tilfredsheten med livet og vår psykiske velvære.

Noe av det du enkelt får tilgang til etter kurs:
• Enkle teknikker til bruk i eget liv
• Styrket intuisjon/magefølelse
• Økt tro på egne ressurser
• Overskudd, indre ro og et større fokus
• Økt kontroll over egne tanker
• Økt innlæringsevne og hukommelse
• Mindre bekymringer og bedre søvn
• Økt tilstedeværelse og tilfredshet med livet

Det er en ting som er helt sikkert, og det er at livet byr på nedturer og oppturer. Du vil fortsatt møte utfordringer og ting som skal håndteres etter kurs, forskjellen ligger i hvordan du møter disse etter BevissthetsTrening.


«Unique Mind ESP - Nøkkelen til indre visdom» består av:

BevissthetsTrening I

BevissthetsTrening I består av forelesninger med fokus på bevissthetens struktur og utvikling, det vil si hvordan vi lærer og utvikler oss gjennom livet. I tillegg består den av mental trening og teknikker for avlæring og relæring av holdninger som øker endringskompetansen. BevissthetsTrening I inneholder også metodikk for mål og veien til måloppnåelse, her økes vår handlingskompetanse. Denne treningen vil styrke individets emosjonelle, sosiale og relasjonelle kompetanse.

Oppsummert gir BevissthetsTrening I kompetanse i å navigere i de ulike sosiale virkelighetene vi til enhver tid befinner oss i, og kompetanse i å vite hvordan handle i de ulike virkelighetene til beste for en optimal helhet.


Kursoversikt

BevissthetsTrening II

Dette kurset har som mål å utdype og forsterke BevissthetsTrening I. Forelesningene legger vekt på å gi deg et nytt perspektiv på hvem du er og ressursene du har.

Effekten av kurset er en indre vekst som skaper nye resultater i livet og hverdagen din. Vi jobber med forståelse av ligningen som gir et styrket individ. Det handler om å løfte verdier, og å være et styrket individ i et sterkt fellesskap.


Info & påmelding