Forskning i «BevidsthedsTræning»

For Unique Mind ESP er det vigtigt, at dokumentere effekten af BevidsthedsTræning, sådan at de, som vælger at tage et kursus hos os, kan være trygge på at få resultater.

I efteråret 2010 til foråret 2011 blev der gennemført et forskningsprojekt, og den fden 14. december 2016 blev første publicering accepteret i tidsskriftet Frontiers in Human Neuroscience.

For at verificere resultaterne, er det gennemførte et nyt forskningsprojekt.

Vi ser frem til flere publicerede artikler i videnskabelige tidsskrifter. Disse vil blive offentliggjort på vores hjemmeside.

Nord universitet er ansvarlig for forskning i BevidsthedsTræning

Her er en opsummering af nogle vigtige punkter fra forskningen:

• Metoden får begge hjernehalvdele til at fungere bedre hver for sig, og der er også påvist øget funktion mellem hjernehalvdelene, noget som giver en signifikant øget intuition. Intuition er en forudsætning for kreativitet. Den øgede kreativitet gør os mere løsningsorienterede. Hjernen bruger mindre energi på at løse de samme opgaver, og bliver dermed mere effektiv.

• Plasticiteten (hjernens evne til at forandre sig) øger. Den øgede plasticitet gør at der er flere funktionelle kontakter mellem hjerneregionerne. Det igen gør at man bruger mere af hjernens ressourcer, og indikerer en forstærkning af kognitiv kapacitet og intelligensniveau.

• Hjernens ressourcer er flyttet fra det lavere limbiske system til højere præfrontal cortex, området for refleksion og analyse. Dette giver også en øget værdiforståelse, og en person vil i større grad kunne se forskel på rigtigt og forkert. Handlingerne vil i større grad være styret af helhedstankegang og fællesskabets interesser, end rent ego-basserede motiver.

• Øget intelligens kombineret med større grad af selvregulering giver god forudsætning for forbedring af emotionel intelligens. Det forventes at kurset har en positiv effekt på problemer med opmærksomhed (som i ADHD og ADD), fordi hjernen, ud fra et fysiologisk perspektiv, bliver mere afslappet og bedre organiseret. I tillæg, blev en af hovedeffekterne målt på anterior cingulate cortex, som spiller en vigtig rolle for opmærksomhed. En gunstig effekt af træningen kan også forventes i tilfælde af PTSD (posttraumatisk stresssyndrom), fordi den kan reducere depression og give større grad af tilfredshed med livet. Af samme grund – brugt på børn i skolealder – kan kurset bidrage til mindre mobning på skolen.

• Reduceret global CSD (current source density) og øget EEG coherence (sammenhæng), betyder at hjernen er mere afslappet og samtidig mere effektiv. Øget synkronisering af hjernehalvdelene giver mere årvågenhed og øget indlæringsevne. Deltagerne får reduceret sine depressive symptomer, de mærker en tydelig øget tilfredshed med livet og en øget følelse af at mestre. Højt stressniveau er byttet ud med helhedstankegang og øget tro på egne ressourcer. Man oplever en indre ro og bedre evne til at håndtere vanskelige situationer, øget selvtillid, bedre tilstedeværelse i livet og frihed fra indre kritiske røster.

• Efter kurset – og med fortsat brug af teknikkerne – tager hjernen et nyt sprang i hvordan den håndterer angst/frygt (anxiety). «Selvet» har tilgang til emotioner på en balanceret måde, noget som tillader én at føle og udtrykke følelser optimalt tilknyttet rationel tankegang.

Vi fortsætter, at arbeide med, at få til flere forskningsprojekter.

Mange ønsker at bidrage til vores arbejd med at integrere denne tankegang i samfundet. Forskning i skole, psykiatri og stofmisbrug er noget, der prioriteres.

Tusind tak for dit bidrag.

Støt os