Grundlæggerens tanker

Uanset hvem du er, kan du udnytte hjernens kapacitet, til at få et bedre liv og bedre relationer. Med en helt ny bevidsthedsøgning kan vi alle kommunikere godt, på tværs af religion, kultur og hudfarve. Dette skaber en ny forståelse, og helt andre løsninger for samarbejde end det vi tidligere har set. Løsningen sidder du selv på! Din egen hjerne kan hjælpe dig til at forløse alt det du er, med enkle videnskabelige metoder.

I dagens samfund skal vi hele tiden være i ændring. Forandringerne sker hurtigt. Vi forventes at håndtere ændringer uden det store besvær, imens vi holder facaden på plads; yder på arbejde, har et fint hjem og et godt udseende. Det ydre justeres hele tiden for at tilpasses ydre krav, imens det indre bliver glemt.

I 1986 mødte jeg væggen på en brutal måde, og det blev starten på min målrettede ændring af det indre. Traumatiske oplevelser, for meget stress i hverdagen og manglende kundskab om hvordan vi mennesker fungerer, var årsagen til at jeg mødte væggen.

Skolesystemet lærte mig ikke så meget om selve livet, endnu mindre om hvordan jeg kunne leve et godt liv og håndtere situationer jeg mødte på min vej.
Samfundet lærte mig om hvad jeg kunne gøre, ud i fra en begrænset tankegang. Jeg blev nødt til at holde mig inden for fastlagte regler og normer – hvis ikke var jeg ikke sådan som alle andre.

- ikke sød nok
- ikke god nok
- ikke dygtig nok
- ikke værd noget
- Og Janteloven: Ikke tro du er noget!

Individet Deborah forsvandt.

Som økonom og med et analytisk perspektiv, startet jeg min søgen efter svar på; hvordan leve et liv med en indre ro i en stresset hverdag.

BevidsthedsTræning er et resultat af 24 år med egen udvikling og forskning. Jeg satte sammen indsigten og kundskaben jeg havde oparbejdet mig, til en helt ny hjernetræning med enkle teknikker og større udnyttelse af den kapacitet vi har. Personligt, har dette ændret mit liv. Fra en hverdag med håbløshed, stress og depressioner, til et liv hvor normaltilstanden er at være rolig og glad. Hvor jeg håndterer udfordringer, ser nye muligheder i uforudsete situationer og stadig får påfyld af energi.

Min drivkraft er at få flest mulige til at bruge BevidsthedsTræning, for at forhindre udbrændthed, lære at takle stress og modstand, samt skabe et bedre samfund, ved at vi bliver den bedste version af os selv. Jeg så, at når jeg selv tog ansvaret for mine egne følelser og reaktioner, blev det et stort steg i min egen udvikling. Jeg brugte teknikker til at bearbejde traumatiske erfaringer i livet, sådan at jeg kunne være tilstede i verden, uden vrede, had, og bitterhed til mennesker der havde gjort mig ondt.

Når vi skaber ændringer inde i os selv, små eller store, påvirker det menneskerne omkring os. Vi kan bevidst bruge hjernens kapacitet til, at udvikle en ny form for bevidsthed der kan hjælpe os til, at løse de udfordringer vi møder i livet og samfundet.

Vi mennesker har nemlig langt flere ressourcer end vi aner. Ved målrettet træning, kan hjernen skabe nye forbindelser på tværs af hjernehalvdelene og fungere mere effektivt i hverdagen. Det bedste er, at når du træner hjernen til at fungere med en optimal balance, bliver selv det vanskeligste nemt! Sådan udvikles også intuitionen, eller mavefornemmelse, til at blive dit vigtigste værktøj i afgørelser. Og alle kan klare det!

Du kan være forandringen du ønsker!

- Deborah Borgen
Grundlægger