Grunnleggerens tanker

Uansett hvem du er, kan du utnytte hjernens kapasitet til å få et bedre liv og bedre relasjoner. Med en helt ny bevissthetsøkning kan vi alle kommunisere godt, på tvers av religion, kultur og hudfarge. Dette skaper en ny forståelse, og helt andre løsninger for samarbeid enn vi tidligere har sett. Løsningen sitter du på selv! Din egen hjerne kan hjelpe deg til å forløse alt det du er, med enkle vitenskapelige metoder.

I dagens samfunn skal vi hele tiden være i endring. Forandringene skjer hurtig. Vi forventes å håndtere endringer på strak arm, mens vi holder fasaden på plass; yter på jobben, har et fint hjem og et bra utseende. Utsiden justeres hele tiden for å tilpasses ytre krav, mens innsiden blir glemt.

I 1986 møtte jeg veggen på en brutal måte, og det ble starten på min målrettede endring av innsiden. Årsaken til at jeg møtte veggen var traumatiske opplevelser, mye stress i hverdagen og manglende kunnskap om hvordan vi mennesker fungerer.

Skolesystemet lærte meg lite om selve livet, enda mindre om hvordan jeg kunne leve et godt liv og takle situasjoner jeg møtte på min vei.
Samfunnet lærte meg om hva jeg kunne gjøre ut fra en begrenset tankegang. Jeg måtte holde meg innenfor fastlagte regler og normer, hvis ikke var jeg ikke sånn som andre.

- ikke snill nok
- ikke god nok
- ikke flink nok
- ikke verdt noe
- og Janteloven: Ikke tro du er noe!

Individet Deborah forsvant.

Som økonom og med et analytisk perspektiv startet jeg min søken etter svar på hvordan leve et liv med en indre ro i en stresset hverdag.

BevissthetsTrening™ er et resultat av 24 år med egen utvikling og forskning. Jeg satte sammen den innsikten og kunnskapen jeg hadde opparbeidet meg, til en helt ny hjernetrening med enkle teknikker og større utnyttelse av den kapasiteten vi har. For meg personlig har dette snudd livet mitt; fra en hverdag med håpløshet, stress og depresjoner, til et liv hvor normaltilstanden er å være rolig og glad, hvor jeg tar utfordringer på strak arm, ser nye muligheter i uventede situasjoner og stadig får påfyll av energi.

Min drivkraft er å få flest mulig til å ta i bruk BevissthetsTrening™, for å forhindre utbrenthet, lære å takle stress og motstand, og skape et bedre samfunn ved at vi blir den beste versjonen av oss selv. Jeg så at når jeg selv tok ansvaret for mine egne følelser og reaksjoner, ble det et stort steg i egen utvikling. Jeg brukte teknikkene til å bearbeide traumatiske erfaringer i livet, slik at jeg kunne være til stede i verden uten sinne, hat og bitterhet til mennesker som hadde gjort meg vondt.

Når vi skaper endringer på innsiden, små eller store, påvirker vi menneskene rundt oss. Vi kan bevisst bruke hjernens kapasitet til å utvikle en ny form for bevissthet, som kan hjelpe oss til å løse de utfordringer vi møter i livet og samfunnet.

Vi mennesker har nemlig langt flere ressurser enn vi aner. Ved målrettet trening, kan hjernen skape nye forbindelser på tvers av hjernehalvdelene, og fungere mer effektivt i hverdagen. Det beste er, at når du trener opp hjernen til å fungere med en optimal balanse, blir selv det vanskelige lett! Slik utvikles også intuisjonen, eller magefølelsen, til å bli ditt viktigste verktøy i avgjørelser. Og alle kan klare det!

Du kan være forandringen du ønsker!

- Deborah Borgen
Grunnlegger