Hjernesvingninger

Alle mennesker har alle grupper av hjernesvingninger, og det er styrken, kombinasjonen av- og tilgangen som er viktig for å oppnå det vi ønsker. Treningen på vårt kurs gir deg den optimale mengden av de forskjellige hjernesvingninger, i tillegg til balanse og en fleksibel og effektiv måte å bruke hjernen på.

Hjernesvingningene er delt inn i grupper av hz (svingninger per sekund):

Høy Gamma: 40-50 Hz

Gamma: 30 - 40 Hz

Høy Beta: 25 - 30 Hz

Beta: 12 - 25 Hz

Alfa: 8 - 12 Hz

Theta: 4 - 8 Hz

Delta: 1 - 4 Hz

Gamma (30–40 hertz, høy gamma: 40–50 hertz): Dette er den eneste svingningen som produseres i hele hjernen. Den er også forbundet med god innlæring og hukommelse. Gammaaktivitet er ifølge forskerne en bølge som aktiviseres når hjernen skal lære noe nytt. Bølgen «brenner» nye nevrale baner. Denne aktiviteten er også viktig for persepsjon, organisering og produksjon av nye hjerneceller.

Beta (12–25 hertz, høy beta: 25–30 hertz): Forbindes med oppmerksomhet, konsentrasjon og mental aktivitet som tenkning og planlegging. En høy beta kan føre til stress, angst og sinne, og kan gjøre at kroppen blir satt i alarmberedskap.

Alfa (8–12 hertz): Denne svingningen er dominerende hos en voksen person, i bakre del av hjernen. Den bakre delen av hjernen mottar og bearbeider sensorisk informasjon. Aktiviteten er høyest når vi lukker øynene, og den reduseres kraftig når øynene er åpne. Når vi dagdrømmer, har vi også alfa-aktivitet i hjernen. Alfa er videre forbundet med indre oppmerksomhet og integrasjon av kropp og sinn, et balansert humør og stabile følelser.

Theta (4–8 hertz): Er knyttet til dypere søvn, narkose og hypnose. Theta gir også tilgang til økt ESP-sans, samt forsterker nivået for kreativitet. Theta-aktiviteten gjør det mulig å hente opp gamle opplevelser, og knyttes også opp mot langtidshukommelsen. Svingningene hjelper også vårt immunforsvar til å yte maksimalt.

Delta (1–4 hertz): Dette er den dominerende hjerneaktiviteten hos barn opp til ett år. Hos voksne knyttes delta-aktivitet til den dypeste søvnen og koma. Her får vi tilgang til et større helhetlig perspektiv, noe som gir oss muligheten for å føle empati. Svingningen gir oss avansert restitusjon av kropp og sinn, optimal ESP og den høyeste følelsen av indre bevissthet. Delta er et område for tilknytning til noe mer enn bare en selv, en samhørighetsfølelse. I tillegg knyttes delta til frigjøring av melatonin og DHEA, 2 kraftige anti-age hormoner, samt redusert nivå av kortisol - et hormon knyttet til stress som er vitenskapelig bevist å fremskynde aldringsprosessen.