Blogg

april 15, 2016
Blomsterjenta - Unique Mind ESP

En historie fra mitt arkiv

Dette er en del av en historie fra mitt arkiv. Det er faktisk ganske så interessant å se hva som kan komme frem av hendelser, gjemt i forskjellige ”skap og skuffer”.

april 8, 2016
Kommunikasjon - Unique Mind ESP

Kommunikasjon – vår tids største utfordring

Skal vi skape en ny kommunikasjon og finne nye løsninger sammen, må vi være åpen og villig for nye måter å se ting på. Vi må gå utenfor den referanserammen som hjernen har fått – den gjør nemlig det vi ber den om.
mars 16, 2016
Blog - Unique Mind ESP

«Det kan jo ikke være så enkelt»

En bevisst utvikling kan være magisk, spennende, vond og skremmende – og noen ganger alt på en gang. Det er da jeg er så glad for at jeg har konstruktive teknikker til hjelp i eget liv. Jeg har en drøm om å fortelle hvert enkelt menneske hvor unike de er og hvilke enorm kapasitet vi har som ligger som en ubrukt ressurs. Mitt utgangspunkt er hjernen vår. Det er her jeg ser at nøkkelen ligger til en større forståelse, både av hvem vi er og hvilken kapasitet vi har.