Nyheter

mars 7, 2017

«BevissthetsTrening» er en metode som viser seg å ha betydning for våre følelser og vår mentale helse

En ny studie viser at vi selv kan endre vår oppfattelse av hendelser og situasjoner som påvirker vår hverdag i negativ retning. Det gir nye muligheter for å gjenvinne mestring og glede der vi før var preget av prestasjonsangst og uro.
desember 19, 2016

«BevissthetsTrening» er nå publisert i en vitenskapelig artikkel

Det første forskningsprosjektet fra 2010/11 har fått sin første vitenskapelige artikkel publisert. 14. desember 2016.
september 14, 2016

Nytt forskningsprosjekt er nå i andre fase

Det arbeids nå med analyse av EEG-målinger og spørreskjemaer.
mars 3, 2016

Nytt forskningsprosjekt

De første EEG-målinger gjort på personer som ble trenet i BevissthetsTrening hos Unique Mind ESP, ble utført i desember 2009. Målingene foregikk i Norge og etter internasjonale standarder. Resultatene ble så oppsiktsvekkende at vi ønsker å fortsette forskningen for å utdype resultatene ytterligere, og vi har fått med oss en av få spesialiserte forskere på dette området.
februar 14, 2016

Kan gi økt relasjonskompetanse

En masteroppgave er skrevet om opplevelser og erfaringer hos helsepersonell som har deltatt på kurset BevissthetsTrening. Denne har skapt stor interesse hos flere forskere, blant annet på grunn av resultatet om økt relasjonskompetanse.