Våre kurstilbud

Kurs i privat og offentlig sektor

Vi tilbyr kurs tilrettelagt for bedriften og dens behov.

BevissthetsTrening I går over to dager med en varighet på 8 timer per dag.

• Veiledning er et tilbud for å hjelpe deg og din bedrift til vedvarende suksess. Våre profesjonelle veiledere gir deg en bedre utnyttelse av teknikkene fra kurset.

• For barnehager og skoler tilbyr vi et eget pedagogisk opplegg i etterkant av kurs.

Vi kommer gjerne til dere for en uforpliktende presentasjon av vårt kurstilbud og forskningsresultater.

Har du spørsmål og ønsker mer informasjon, er du velkommen til å ta kontakt med oss.


Åpne kurs voksen

BevissthetsTrening I går over en helg fra kl. 10:00 – 20:00 begge dager. Kursavgift: kr 3900,-. (Ta kontakt med kontoret hvis du ønsker beløpet delt i flere rater). Bespisning inngår ikke i kursprisen.

• Mulighet for veiledning i bruk av teknikkene på vår veiledningstelefon, er inkludert i kursavgiften.

• Mulighet for repetisjon av BevissthetsTrening I til kr 900,- per gang.

Nedre aldersgrense er 18 år, 16 år med foresattes skriftlige samtykke.

BevissthetsTrening II går over en helg fra kl. 10:00 – 20:00 begge dager. Kursavgift: kr 3900,-. (Ta kontakt med kontoret hvis du ønsker beløpet delt i flere rater). Bespisning inngår ikke i kursprisen.

• Mulighet for repetisjon av BevissthetsTrening II til kr 1500,- per gang. Kurset er kun for de som har gjennomført BevissthetsTrening I.

Nedre aldersgrense er 18 år.


Kursoversikt

Åpne kurs barn og ungdom

BevissthetsTrening I går over en helg fra kl. 10:00 – 17:00 begge dager. Kursavgift: kr 3100,-. (Ta kontakt med kontoret hvis du ønsker beløpet delt i flere rater). Bespisning inngår ikke i kursprisen.

• Mulighet for å ringe instruktøren for veiledning i bruk av teknikkene, er inkludert i kursavgiften.

• Mulighet for repetisjon av BevissthetsTrening I til kr 700,- per gang. Du kan repetere på det kurset som passer deg aldersmessig.

Aldersgrenser:
• Barn: Fra fjerde til syvende klasse
• Ungdom: Ungdomsskoletrinnet
• Foresattes skriftlige samtykke på begge kurs


Kursoversikt