Voksenkurs

BevissthetsTrening I™

BevissthetsTrening™ er en hjernetrening som gir en umiddelbar vitenskapelig dokumentert effekt. Hjernen trenes på en systematisk måte, for å optimalisere og styrke hjernens funksjoner. Det betyr at vi trener hele hjernen, slik at vi oppnår alle effektene av de handlinger vi forsøker å gjøre, for å få en bedre psykisk helse og livskvalitet.

Hjernen har en mye større betydning for psykisk helse og livskvalitet, enn vi tidligere har trodd. For ganske få år siden lærte vi om at hjernen kan utvikle seg så lenge vi lever – den slutter ikke å utvikle seg. Vi kan utvikle og trene hjernen til å håndtere livets små og store utfordringer og oppgaver i hverdagen. Ny kunnskap om hjernen viser at ved å trene hele hjernen, kan vi styre følelser og tanker og få hodet på lag!

BevissthetsTrening™ gir i tillegg til hjernetreningen, to enkle teknikker. Disse teknikkene gir deg en ytterligere effekt av kurset. Du kan selv velge hvor mye tid du vil bruke på teknikkene. I hverdagen din trenger du bare å trekke pusten dypt, med øynene åpne, for å hente inn roen du trenger i de forskjellige situasjoner du møter.

Teknikkene kan blant annet brukes til å jobbe med personlige mål, endre følelser som ligger bak negative erfaringer, eller for å få bedre relasjoner til andre mennesker. Disse kan brukes hjemme i egen stue, uten behov for veiledning av terapeut. Teknikkene kan anvendes i den situasjonen som gjelder i ditt liv her og nå.

Praktisk informasjon

- BevissthetsTrening I™ går over en helg fra kl. 10:00 – 20:00 begge dager.
- Kursavgift: kr 4500,-. (Ta kontakt med kontoret hvis du ønsker beløpet delt i flere rater). Bespisning inngår ikke i kursprisen.
- Mulighet for veiledning i bruk av teknikkene på vår veiledningstelefon, er inkludert i kursavgiften.
- Mulighet for repetisjon av BevissthetsTrening I™ til kr 900,- per gang.
- På kursets siste dag får du et diplom og et repetisjonskort, i tillegg får du et kompendium på BevissthetsTrening I™.
- Nedre aldersgrense er 18 år, 16 år med foresattes skriftlige samtykke.
- På dette kurset trenger du ikke å notere, men bare være til stede alle kursets timer.

BevissthetsTrening II™

Dette kurset har som mål å utdype og forsterke BevissthetsTrening I™. Forelesningene legger vekt på å gi deg et nytt perspektiv på hvem du er og ressursene du har.

Effekten av kurset er en personlig vekst som skaper nye resultater i livet og hverdagen din. Vi jobber med forståelse av ligningen som gir et styrket individ. Det handler om å løfte verdier, og å være et styrket individ i et sterkt fellesskap.

Praktisk informasjon

- BevissthetsTrening II™ går over en helg fra kl. 10:00 – 20:00 begge dager.
- Kursavgift: kr 4500,-. (Ta kontakt med kontoret hvis du ønsker beløpet delt i flere rater). Bespisning inngår ikke i kursprisen.
- Mulighet for repetisjon av BevissthetsTrening II™ til kr 1500,- per gang. Kurset er kun for de som har tatt BevissthetsTrening I™.
- Nedre aldersgrense er 18 år.
- På dette kurset er det fint å notere, og du må selv ta med penn og papir.

Kursoversikt og påmelding