Anden forskning

• The Plastic Human Brain Cortex. Læs her

• Neuroplasticity, Psychosocial Genomics, and the Biopsychosocial Paradigm in the 21st Century. Læs her

• Hjernen formes av bruken. Læs her

•Menneskets biologi – mettet med erfaring. Læs her

•Constructing Memory, Imagination, and Empathy: A Cognitive Neuroscience Perspective. Læs her

•Regulering som nøkkelbegrep og toleransevinduet som modell i en ny traumepsykologi. Læs her

•Kompleks traumatisering hos barn: En utviklingspsykologisk forståelse. Læs her

• Hjerneforsker Jill Bolte Taylor fortæller her sin historie om sin hjerneblødning. Foredrag: Jill Bolte Taylor