Barne- og ungdomskurs

Barnekurs

Når barna trener sin hjerne tidlig, legges det et godt grunnlag for å fremme god psykisk helse og livsmestring.

BevissthetsTrening er en imaginær trening, og barna gjenkjenner dette lett fordi det er en naturlig del av barns utvikling. Barna bruker det imaginære når de bruker fantasien til å forestille seg noe eller «late som». De får en mye større kontroll på fantasien, og det resulterer i bedre søvn, større trygghet og en mestring hos barnet.

Teknikkene som læres på kurset kan brukes til å håndtere vanskelige følelser. Eksempler på dette kan være å savne noen, eller hvis de opplever å være uenig med venner eller familie. Teknikkene kan også brukes til å mestre skolearbeid, eller for å jobbe med personlige mål, som for eksempel å bli bedre i en idrett eller hobby de driver med.

Barna kan selv velge hvor mye tid de vil bruke på teknikkene. De bruker disse på sin måte etter kurset, noe vi ser gir en god effekt. I tillegg har de lært å være i en sone etter kurs, som vil hjelpe dem til å ha ro i situasjoner de møter i hverdagen.

 
Hva skjer på kurs
Kursene består av forelesninger og mentale øvelser. Barna skal ikke prestere noe, og du behøver heller ikke å fortelle noe om deg selv eller fra eget liv. Gruppen trenes som helhet.
 • Stolene er satt opp i kino-oppsett.
 • Forelesning i økter på cirka en time, med pauser mellom hver økt.
 • Det er mentale øvelser hvor du:
  • Lukker øynene og lytter til øvelsen som leses.
  • Tankene brukes aktivt i øvelsen for å trene hjernen.


Det er et opplegg for hele dagen – begge dagene, også i lunsjen. Instruktøren er sammen med barna hele tiden. Dette betyr at dere som foresatte ikke trenger å være til stede. For gruppens trygghet, er foresatte ikke til stede i kurslokalet.

Tilbakemeldingene vi får fra barn og foresatte er at barna opplever økt mestring på skolen og i samvær med andre voksne og barn. De står tryggere i egne valg! Urolige barn blir roligere, og opplever større konsentrasjon på skolen. Dette har sammenheng med at hjernen blir roligere, samtidig som den jobber mer effektivt.

 
Praktisk informasjon:
 • Aldersgrense er fra fjerde til syvende klasse. Barn må ha foresattes skriftlige samtykke.
 • BevissthetsTrening I går over en helg fra kl. 10-17 begge dager.
 • Kursavgift: kr 3700,- (Ta kontakt med kontoret hvis du ønsker beløpet delt i flere rater).
 • Bespisning inngår ikke i kursprisen. Barnet må ha med matpakke.
 • Mulighet for å ringe instruktøren for veiledning i bruk av teknikkene, er inkludert i kursavgiften.
 • På kursets siste dag får barna et diplom og et repetisjonskort, i tillegg får de et kompendium.
 • Mulighet for repetisjon av BevissthetsTrening I til kr 900,- per gang. Barnet kan repetere på det kurset som passer aldersmessig.
 
Søskenrabatt

Vi gir 20% søskenrabatt når dere deltar for første gang på kurs. For å få søskenrabatt, må du ringe kontoret på tlf. 33 40 17 00.

 
Tutu og Det Magiske Rommet

Historiene i boken, om den lille snille bilen, byr på lek og læring om livet. Tutu og barna filosoferer over livets oppgaver, utfordringer og mysterier!

Vi ønsker å gi flest mulig barn anledning til å se og høre om Tutu, og bli kjent med innsikten han deler. Boken er egnet for barn i barnehage- og tidlig skolealder.

Ungdomskurs

Vi har lært mye om å ta vare på helsen ved å spise sunt og trene, men vi har ikke lært like mye om hvordan vi kan ta vare på vår egen helse ved å trene hjernen vår.

På BevissthetsTrening I lærer du om sammenhengen mellom følelser, tanker og handlinger, samtidig som du får teknikker som du kan bruke til å håndtere livets små og store oppgaver og utfordringer.

Kurset består også av mentale øvelser som gjør at du trener hjernen til en stressfri sone. Dette gir bedre søvn, samtidig som det gir økt konsentrasjon og fokus i hverdagen.

Teknikkene kan brukes til å jobbe med mål relatert til idrett, skolearbeid eller en hobby du driver med. Du kan også bruke teknikken for å håndtere vanskelige følelser knyttet til skolearbeid, vennskap eller familieforhold.

Tilbakemeldingene vi får fra ungdom og foresatte, er at ungdommen opplever økt mestring på skolen og i samvær med venner og kjente i etterkant av kurs. Uro blir erstattet med en større ro, og de opplever større konsentrasjon på skolen. Dette kan ha sammenheng med at hjernen blir roligere, samtidig som vi utnytter mer av hjernens kapasitet.

Ungdommene opplever mer mestring, og sier de lettere tar egne valg. Dette er særlig viktig i en tid der det skal tas mange viktige beslutninger. For eksempel når det gjelder videre skolegang, og hva som er viktig for deg i ditt liv når det gjelder vennskap, verdier og samfunnsspørsmål.

 
Hva skjer på kurs

Kursene består av forelesninger og mentale øvelser. Du skal ikke prestere noe, og du behøver heller ikke å fortelle noe om deg selv eller fra eget liv. Gruppen trenes som helhet.

 • Stolene er satt opp i kino-oppsett.
 • Forelesning i økter på cirka en time, med pauser mellom hver økt.
 • Det er mentale øvelser hvor du:
  • Lukker øynene og lytter til øvelsen som leses.
  • Tankene brukes aktivt i øvelsen for å trene hjernen.


Instruktøren er tilgjengelig hele dagen.
Dette betyr at foresatte ikke trenger å være til stede.

 
Praktisk informasjon:
 • Aldersgrense er ungdomsskolen. Du må ha foresattes skriftlige samtykke.
 • BevissthetsTrening I går over en helg fra kl. 10-17 begge dager.
 • Kursavgift: kr 3700,- (Ta kontakt med kontoret hvis du ønsker beløpet delt i flere rater).
 • Bespisning inngår ikke i kursprisen. Du må ha med matpakke.
 • Mulighet for å ringe instruktøren for veiledning i bruk av teknikkene, er inkludert i kursavgiften.
 • På kursets siste dag får du et diplom og et repetisjonskort, i tillegg får du et kompendium.
 • Mulighet for repetisjon av BevissthetsTrening I til kr 900,- per gang. Du kan repetere på det kurset som passer deg aldersmessig.
 
Søskenrabatt

Vi gir 20% søskenrabatt når dere deltar for første gang på kurs. For å få søskenrabatt, må du ringe kontoret på tlf. 33 40 17 00.

Motta nyheter fra
Unique Mind ESP
direkte i din innboks.

Ved å motta våre nyhetsbrev samtykker du at Unique Mind ESP kan sende deg nyheter og informasjon. Du kan alltid avmelde deg fra nyhetsbrevet med et enkelt klikk.