fbpx

Barnehage og skole

Et verktøy for å skape et godt psykososialt miljø

At vi kan trene hjernen til sunne tilstander kontra usunne tilstander er relativt nytt i verden generelt, og innen pedagogiske retninger spesielt. Vi er opptatt av at trening av hjernen er av stor betydning for å utvikle voksenrollen, samtidig som vi er opptatt av å gi barn kunnskap om hvordan vi fungerer som mennesker. Dette gir barn et godt grunnlag for å mestre livet – i et livsløpsperspektiv.

Fokus er først og fremst rettet mot de voksnes holdninger og væremåter i møte med barn og unge. Deretter er fokuset på hvordan gi barn «kunnskap om livet», og teknikker for å håndtere livets oppgaver og utfordringer. Når vi har det fokuset, i nevnte rekkefølge, vil det fremme et godt psykososialt miljø, preget av gode relasjoner, samarbeid og helhetstankegang.

Voksnes samspillskompetanse handler om å kunne møte barn, foresatte og kollegaer på en god måte. Dette forutsetter god forståelse for andre mennesker sine følelser og ulike sosiale situasjoner. Forskningen viser at denne forståelsen fremmes etter kurset BevissthetsTrening.

Erfaring med BevissthetsTrening

Barn og unge søker å forstå seg selv, andre mennesker, konkreter og fenomener i verden. Men uten støtte og veiledning fra voksne, kan deres forståelse bli kaotisk og lite fremmende for utvikling av gode holdninger og samfunnsvennlig atferd.

Vi har utarbeidet et samlingsopplegg for barnehager, der teknikkene i BevissthetsTrening og viktige temaer vi kan møte på i livet, er presentert. Noen temaer vi setter fokus på er: lek og fantasi, spøkelser under senga, vennskap, krangling, sorg og vonde hemmeligheter.

Disse temaene blir presentert gjennom bilen Tutu. Han er en Mini Morris fra England som en dag bestemmer seg for å reise ut i verden for å hjelpe barn å håndtere livet.

Gjennom Tutu historiene lærer barna å bruke Det Magiske Rommet. Dette «rommet» gir den samme avslappede tilstanden som voksne lærer på kurs. Barna lærer å bruke «rommet» for å hente inn ro, eller for å ha en indre dialog for å finne løsninger på oppgaver og utfordringer. Det kan de også bruke til å trygge seg selv. Hver samling består av en Tutu historie og forslag til dialog og praktiske øvelser med barna i etterkant av historiefortellingene. Et eksempel på en praktisk øvelse kan være at barna får mulighet til å lukke øynene og ha en indre dialog i sitt magisk rom. Det er viktig med ro og refleksjon også for barn.

En hovedmålsetting er at samlingsopplegget bidrar til å skape større åpenhet for å snakke om det som kan være vanskelig og annerledes. Samtidig ønsker vi å gi barn konkrete verktøy som kan brukes til å forstå sine følelser, tanker og opplevelser.

Tutu historiene og hvordan bruke disse er beskrevet i boken Kvalifisert for fremtiden. En bok som kan brukes for å fordype seg i innholdet i kurset og hvordan bruke teknikkene i jobbsituasjoner. Både når det gjelder arbeidet med voksenrollen, og hvordan gi barn/unge kunnskap om livet og hvordan vi fungerer som mennesker.

Livsmestring i skole

Barn og unge søker å forstå seg selv, andre mennesker, konkreter og fenomener i verden. Men uten støtte og veiledning fra voksne, kan deres forståelse bli kaotisk og lite fremmende for utvikling av gode holdninger og samfunnsvennlig atferd. En viktig oppgave i skolen blir derfor å veilede eleven i å bruke språket for å skape hensiktsmessig mening og sammenheng av sine erfaringer.

For elever i grunnskolen har vi utarbeidet en verktøykasse som kan brukes til å jobbe med å fremme god psykisk helse og livsmestring. Verktøykassen er beskrevet i boken Kvalifisert for fremtiden. En hovedmålsetting er at verktøykassen bidrar til å skape større åpenhet for å snakke om det som kan være vanskelig og annerledes. Samtidig ønsker vi å gi barn og unge konkrete verktøy som kan brukes til å forstå sine følelser, tanker og opplevelser.

Det å kunne regulere følelser, arbeide strukturert og konsentrert, samt skape trygge sosiale tilknytninger er identifisert som det viktigste vi kan gjøre for å fremme god psykisk helse og livsmestring hos barn og unge. Det etterspørres derfor en intervensjon som fyller disse kravene, og det viser forskning at BevissthetsTrening gjør.

Kvalifisert for fremtiden er en bok som kan brukes for å fordype seg i innholdet i kurset og hvordan bruke teknikkene i jobbsituasjoner. Både når det gjelder arbeidet med voksenrollen, og hvordan gi barn/unge kunnskap om livet og hvordan vi fungerer som mennesker.

Kurs og moduler

Kurset BevissthetsTrening for voksne består av forelesninger om sammenhengen mellom følelser, tanker og handlinger. Kurset går over to påfølgende dager, 8 timer per dag.

I tillegg til et komplett kurs, tilbyr vi effektive og virkningsfulle moduler på 3 timer. Vi er opptatt av å fremme god psykisk helse og livskvalitet for den enkelte ansatte, for å kunne møte fremtidens krav til hvordan løse utfordringene med håndtering av stress.

Seminarer

Vi har også tilrettelagte seminarer.

  • Kompetanse i møte med utfordrende atferd.
    – Dette seminaret kan tilrettelegges for pedagogisk personalet og for foreldregrupper.
  • Hjernen din er smartere enn du tror – du kan nå dine mål.
    – Dette seminaret er beregnet for ungdom i videregående opplæring

Ta gjerne kontakt med oss, så finner vi sammen et opplegg som passer for deres barnehage eller skole: post@uniquemindesp.com

Motta nyheter fra
Unique Mind ESP
direkte i din innboks.

Ved å motta våre nyhetsbrev samtykker du at Unique Mind ESP kan sende deg nyheter og informasjon. Du kan alltid avmelde deg fra nyhetsbrevet med et enkelt klikk.