fbpx

BevissthetsTrening for bedrifter

Ansatte som ikke blir stresset, jobber mer effektivt og tør å være kreative. Det er hva et kurs i BevissthetsTrening kan tilby din bedrift. I tillegg til komplett kurs tilbyr Unique Mind ESP effektive moduler på 3 timer.

Få ansatte som stresser mindre og jobber bedre

Ansatte som ikke blir stresset, jobber mer effektivt og tør å tenke utenfor boksen. 

Nordmenn er blant de i Europa som stresser mest på arbeidsplassen, ifølge en undersøkelse fra Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA). Stress kan føre til at det blir vanskeligere å utføre arbeidsoppgaver og tørre å tenke nytt fordi man er redd for andres reaksjoner. Stress forårsakes ofte av forventningspress vi selv tror vi er utsatt for. Over lengre tid kan stress føre til fysiske og psykiske helseproblemer som kan resultere i sykemelding og fravær fra arbeidsplassen, i følge helsenorge.no. Verdens helseorganisasjon (WHO) anerkjenner utbrenthet som et resultat av arbeidsrelatert stress. En stresset og syk stab er en mindre effektiv stab.

Øk de ansattes trivsel og få ansatte med et høyt prestasjonsnivå
Bedriftskurset til Unique Mind ESP i BevissthetsTrening vil hjelpe de ansatte på en rekke måter:

 • Fjerne stress fra hverdagen
 • Bli mer effektive på arbeidsplassen
 • Arbeide mer kreativt
 • Bli mer følelsesmessig stabil
 • Øke prestasjonsnivået ved at de mestrer arbeidsoppgavene sine, uansett hvor utfordrende de måtte fremstå.

Øk de ansattes trivsel og få ansatte med et høyt prestasjonsnivå
Bedriftskurset til Unique Mind ESP i BevissthetsTrening vil hjelpe de ansatte på en rekke måter:

 • Fjerne stress fra hverdagen
 • Bli mer effektive på arbeidsplassen
 • Arbeide mer kreativt
 • Bli mer følelsesmessig stabil
 • Øke prestasjonsnivået ved at de mestrer arbeidsoppgavene sine, uansett hvor utfordrende de måtte fremstå

På kurset lærer de øvelser som gjør det enklere å tenke utenfor boksen, jobbe med innovasjon og ta initiativ til nye idéer som kan løfte bedriften og gi bedre resultater. Kursene er en proaktiv måte å ivareta de ansattes fysiske og psykiske helse.

Kurset har en varighet på to påfølgende dager, med åtte timer kurs per dag. Ved å dedikere denne tiden vil de ansatte redusere sitt eget stress, arbeide mer effektivt og bli mer kreative på arbeidsplassen. Det fører til bedre resultater for bedriften.

Bedriftskurset kan gjennomføres som komplett kurs, men det er også mulig å gjennomføre tre moduler på kortere tid, der det viktigste fra kurset trekkes ut. Modul 1 må gjennomføres først. Deretter kan Modul 2 og Modul 3 gjennomføres om ønskelig. I hver modul lærer de ansatte øvelser som gjør at de:

 • Reduserer stress
 • Arbeider mer effektivt
 • Arbeider mer kreativt
 • Motiveres til innovasjon og utenfor-boksen-tenkning

 

Modulene har en kapasitet på 50 ansatte, varer i tre timer og koster kr 30.000,- hver. Reise og eventuelt opphold vil komme i tillegg.

Modulene er passende for bedrifter som er nysgjerrige på et kurs i BevissthetsTrening fra Unique Mind ESP, eller som ikke kan dedikere like mye tid til kursing.

Et komplett bedriftskurs i BevissthetsTrening

kurs

Mentalt robuste ansatte håndterer stress, motgang og vanskelige situasjoner bedre. Gjennom gode utviklings- og arbeidsverktøy skapes det trygghet, trivsel og effektivitet, noe som fører til et dynamisk arbeidsmiljø. Like viktig som en god fysisk helse, er det å ha en god psykisk helse. God psykisk helse handler om en opplevelse av å mestre livets oppgaver og utfordringer, både privat og på jobb.

BevissthetsTrening fra Unique Mind ESP er en vitenskapelig metode som er bevist å øke evnen til å regulere følelser og til å bruke logikk for å løse problemer. Treningen gir også styrket intuisjon og kreativitet, som gjør det enklere for de ansatte å tenke utenfor boksen.

kurs

På kurset i BevissthetsTrening lærer de ansatte:

 • Om hjernens struktur og oppbygging
 • Hvordan de bruker sitt fulle potensial
 • God kvalitetssøvn
 • Et nytt perspektiv for nye løsninger
 • Mål og endringer – økt omstillingsevne
 • Mentale forberedelser
 • Kommunikasjon og relasjonskompetanse
 • Etablere en stressfri sone med øynene åpne

 

Vil du ha ansatte som ikke blir stresset, jobber mer effektivt og tør å tenke utenfor boksen, bør du vurdere et kurs i BevissthetsTrening fra Unique Mind ESP.

Modul 1: Reduser stress og styr tiden effektivt

Det første de ansatte lærer på Modul 1 er å stresse ned og bli mer effektive. De vil fullføre arbeidsoppgavene raskere og med bedre resultater, samtidig som de blir gladere og mindre stressede.

Modulen hjelper med å motvirke stressrelatert sykdom som depresjon, angst og søvnløshet. Treningen som læres på kurset gjør at de ansatte kan bygge en sinnstilstand som kalles High Performance – i denne tilstanden jobber man rolig, men effektivt, uten å bli påvirket av stress.

modul 1

På Modul 1 lærer de ansatte:

 • Forstå hva stress er og hvorfor vi stresser
 • Håndtere stress
 • Se løsninger og tenke annerledes
 • Få en bedre balanse mellom arbeid og fritid
 • Effektiv selvledelse, være trygg i egne valg
 • Sortere tanker
 • Fokusere på oppgavene som må gjøres
 • Bygge High Performance-rommet

Modul 2: Motivasjon som gir resultater

Å tenke innovativt, annerledes og originalt er noe av det de ansatte lærer på Modul 2. De lærer også om indrestyrt motivasjon og drivkraft.

Ansatte som er motiverte får ting unnagjort og presterer bedre i tillegg til å trives på jobb, viser stadig flere studier. Har bedriften en tydelig visjon som de ansatte kjenner seg igjen i, sammen med tydelige mål, motiveres de ansatte til ekstra arbeidsinnsats og å tenke utenfor boksen. Det betyr bedre resultater for bedriften.

På Modul 2 lærer de ansatte:

 • Bevisstgjøring av hvilke tanker som leder til mål
 • Hvordan tolke magefølelsen
 • Visjon og mål
 • Hvorfor skal man tenke utenfor boksen
 • Lære å gå ut av flokken og være annerledes
 • Tørre å skille seg ut

Modul 3: Modige ansatte løfter bedriften til nye høyder

På Modul 3 lærer de ansatte å legge fra seg frykten knyttet til å prøve nye ting og takle uventede situasjoner på strak arm.

Modulen handler om klare strategier og gode valg og beslutninger som brukes for å nå tilstanden High Performance. I tillegg har modulen fokus på søvnkvalitet, som er viktig for å effektivisere våkentiden.

På Modul 3 lærer de ansatte:

 • En teknikk for bedre søvnkvalitet
 • En teknikk for å legge fra seg frykt
 • Endre autopiloten
 • Øke omstillingsevnen
 • Takle kompliserte problemstillinger
 • Emosjonell selvregulering
 • Relasjonskompetanse og samarbeid

Hva er stress?
Stress er følelsen av at kroppen er i alarmberedskap. Følelsen oppstår når vi havner i situasjoner vi opplever som utfordrende eller overbelastende. For mange er disse situasjonene jobbrelaterte. Stress er en ubehagelig følelse som kan ha flere symptomer. Over lang tid kan stress føre til alvorlige helseproblemer, informerer Det europeiske arbeidsmiljøorganet. Noen av symptomene på stress er:

 • Rastløshet
 • Hyppige infeksjoner
 • Utmattelse
 • Lav eller ujevn konsentrasjon
 • Lav selvfølelse
 • Tilbaketrukkethet
 • Søvnproblemer
 • Mangel på engasjement
 • Vanskelig å samarbeide med


Stress ser annerledes ut fra person til person, men felles for alle er at stress over tid fører til dårlig fysisk og psykisk helse, som kan resultere i sykemelding og fravær fra jobb.

Stressede ansatte gir dårligere resultater
Stress over tid er skadelig for kroppen på flere måter:

 • Kroppens immunforsvar blir svakere
 • Hodepine
 • Smerter i nakke, skuldre og rygg
 • Det blir vanskeligere å konsentrere seg, som fører til lavere effektivitet og kreativitet på arbeidsplassen


Stress over tid øker også risikoen for depresjon og angst
, advarer Det europeiske arbeidsmiljøorganet. På grunn av sykdom og skader som er rotet i stress, er det mange som sykemelder seg eller blir mindre effektive på arbeidsplassen.

Bedriftskursene i BevissthetsTrening er en proaktiv måte å sørge for at de ansattes fysiske og psykiske helse vedlikeholdes. Kursene vil hjelpe de ansatte å håndtere stressende situasjoner, arbeide mer effektivt og kreativt samt være gladere.

Ønsker du å vite mer om bedriftskursene?

Ta kontakt med oss, så finner vi løsninger sammen post@uniquemindesp.com

Motta nyheter fra
Unique Mind ESP
direkte i din innboks.

Ved å motta våre nyhetsbrev samtykker du at Unique Mind ESP kan sende deg nyheter og informasjon. Du kan alltid avmelde deg fra nyhetsbrevet med et enkelt klikk.