BevissthetsTrening for bedrifter i offentlig og privat sektor​

For å møte fremtidens krav til å håndtere stress på arbeidsplassen, er det viktig å ha dokumenterte og effektive teknikker. I tillegg til et komplett kurs for bedrifter, tilbyr vi nå effektive og virkningsfulle moduler på 3 timer.

Bedriftskurs, seminarer og foredrag

Hva hadde skjedd med bedriften din, om alle ledere og ansatte på jobben din var oppfinnsomme og idérike, klarte å sette forslagene sine ut i livet, var empatiske i møte med andre, tok gode beslutninger ved å følge magefølelsen, og aldri lot seg stresse – uansett hvor mye de hadde å gjøre?

Dette scenariet er fullt ut realistisk og oppnåelig. Ved å bruke nye, forskningsbaserte teknikker, er det mulig å realisere en større kapasitet og effektivitet. Det vil igjen åpne for nye muligheter og konkurransefordeler, for både bedriften og den enkelte ansatte.

«Verdens helseorganisasjon (WHO) anerkjenner for første gang utbrenthet som en sykdom. WHO definerer heretter utbrenthet som et syndrom som utvikles når kronisk stress på arbeidsplassen ikke blir håndtert på riktig måte.» (mai 2019, NTB)

Vi er opptatt av å fremme god psykisk helse og livskvalitet for den enkelte ansatte, for å kunne møte fremtidens krav til hvordan bedrifter skal løse utfordringene med håndtering av stress.

La din bedrift lede an og være i forkant!

Moduler for effektiv selv-ledelse

For å tilpasse bedrifters ulike behov, har vi laget effektive og virkningsfulle seminarer. Alle seminarene er bygget ut ifra BevissthetsTrening, og er bygd opp i tre moduler.

Modulene består av forelesning og hjernetrening. Hjernetreningen er bygget på det imaginære, noe som betyr at tankene og fantasien brukes aktivt i treningen av hjernen.

 

Modul 1: Reduser stress og styr tiden effektivt

modul 1

Målgruppe: For alle ansatte, på alle nivå
Varighet: 3 timer
Pris: Inntil 50 personer kr. 30 000,-

Reise og eventuelt opphold vil komme i tillegg

Mange snakker om et positivt eller sunt stress i forbindelse med å lykkes – det er en myte. Det som blir kalt positivt stress, er en prestasjonstilstand i hjernen som ligger over stressnivået, der vi føler oss mer våken, produktiv og fokusert på oppgavene.

Stress derimot, tar oss bort fra å prestere på høyt nivå over tid. Prestasjon over tid krever at hjernen og kroppen får riktig restitusjon, slik at stresset ikke fører til utmattelse, tap av motivasjon eller økt sykefravær.

I denne modulen stresser vi ned, og skaper grunnlag for en ny forståelse av hvordan vi kan håndtere stress, hjemme og på jobb, altså vår hverdag. Det er jo, tross alt, de som det finnes flest av.

Vi jobber med kreativitet, struktur og selv-ledelse, og skaper vårt eget «High Performance-rom». Dette gir en tilstand av ro og klarhet i hverdagen, og vi kan prestere på et høyt nivå, uten å bli utmattet.

Det skal være gøy og motiverende å gå på jobb!

Tilbakemeldinger på modul 1

Lansering av modul 1

Grunnlegger Deborah Borgen fra lanseringen av modul 1.

Daglig leder:«Dette var superbra! Her, må det jo bare bli ventelister. Jeg kan faktisk se endringer underveis».

De ansatte:«Vi merket endring allerede under treningen og dette er spennende og interessant. Å få konkrete teknikker som kan brukes privat og på jobb er gull, og så på 3 timer da!».

Modul 2: Drivkraft til handling

Nå lenger

Målgruppe: For alle ansatte, på alle nivå
Varighet: 3 timer
Pris: Inntil 50 personer kr. 30 000,-

Reise og eventuelt opphold vil komme i tillegg

Motiverte ansatte har drivkraft, de får ting gjort, finner nye løsninger og har det gøy på jobb. En tydelig visjon og mål gir motiverte ansatte.

Det krever kompetanse og bevisstgjøring i hvordan den enkelte kan hente frem ressurser til indre motivasjon og ha en drivkraft for en effektiv hverdag. Modul 2 gir deg verktøyet som bringer visjoner og mål til et nytt nivå.

Modul 2 bygger på modul 1, og du får kompetansen som gir drivkraft til handling. Denne kompetansen har en varig verdi. Bedriftens kultur styrkes, med ansatte som gir trygghet til kunder og skaper resultater.

«- Å skaffe medarbeidere som har en genuin indre glede av å utføre bedriftens arbeidsoppgaver, er gull verdt for arbeidsgivere og bedriftseiere, sier professor Anders Dysvik.» (Forskning.no, mai 2014)

Modul 3: Det ultimate planleggingsverktøy

modul 3

Målgruppe: For alle ansatte, på alle nivå
Varighet: 3 timer
Pris: Inntil 50 personer kr. 30 000,-

Reise og eventuelt opphold vil komme i tillegg

Med det ultimate planleggingsverktøyet, mener vi å ta i bruk det genuine og geniale i mennesket. Det naturlig iboende, kan ikke måles med noe annet.

Denne modulen handler om klare strategier og gode valg og beslutninger, som er viktige faktorer og leder til suksess. Andre viktige faktorer er magefølelse/intuisjon og flyt, eller som mange kjenner til; bitene faller på plass. Mange ønsker at det skal skje oftere, ikke bare av og til. Det gjør vi noe med i denne modulen.

Dette verktøyet gir deg to essensielle fordeler for å oppnå High Performance:

1. Holde hodet klart og få tilgang til ideer som gir gode effektive løsninger, takle uventede situasjoner på strak arm.

2. Påvirker søvn slik at du får bedre kvalitet på søvn og fungerer godt i hverdagen over tid. Vi vet i dag at for lite/forstyrret søvn gir reduksjon i produktivitet.

Psykisk styrke, være ydmyk og se seg selv som en del av en større helhet, skaper lykkelige ansatte som er mindre syke.

Å ha lykkeligere og mer effektive ansatte, med gode mellommenneskelige forhold, vil være en smart investering.

Et komplett kurs for bedrifter – BevissthetsTrening I

BevissthetsTrening er en ny vitenskapelig metode, med to publikasjoner i verdens mest refererte psykologiske tidsskrift, «Frontiers in Human Neuroscience». Det er også de to første publikasjoner, som dokumenterer selv-guidet positiv imaginær trening (selv-ledelse).

Forskningen viser at treningen gir økt evne til å regulere følelser, økt evne til å bruke logikk for å løse nye problemer, og den øker non – verbal resonering som er en indikator på generell intelligens. Samtidig gir treningen en styrket intuisjon og kreativitet.

kurs

Målgruppe: For alle ansatte, på alle nivå
Varighet: 2 påfølgende dager, 8 timer per dag
Pris: Ta kontakt med oss

Vi har eksempelvis tilpasset kurs for psykiatri og rus, beredskap, departement, barnehage, IT og dagligvare.

Like viktig, som en god fysisk helse, er det å ha en god psykisk helse. God psykisk helse handler om en opplevelse av å mestre livets oppgaver og utfordringer, både privat og på jobb.

Mentalt robuste folk håndterer stress, motgang og vanskelige situasjoner bedre. Gjennom gode utviklings- og arbeidsverktøy skapes det trygghet, trivsel og effektivitet, og leder til et dynamisk arbeidsmiljø.

Tema fra BevissthetsTrening I

  • Hjernen, dens struktur og oppbygging
  • Hvordan bruke vårt potensial fullt ut
  • En god kvalitetssøvn
  • Et nytt perspektiv for nye løsninger
  • Mål og endringer – økt omstillingsevne
  • Mentale forberedelser
  • Kommunikasjon og relasjonskompetanse
  • Etablere en stressfri sone med øynene åpne

Andre typer foredrag

Vi holder foredrag for organisasjoner, idrettslag og foreninger, samt gjesteforelesninger på universiteter.

Ta kontakt med oss, så finner vi løsninger sammen post@uniquemindesp.com

Motta nyheter fra
Unique Mind ESP
direkte i din innboks.

Ved å motta våre nyhetsbrev samtykker du at Unique Mind ESP kan sende deg nyheter og informasjon. Du kan alltid avmelde deg fra nyhetsbrevet med et enkelt klikk.