Bedriftskurs

Hva hadde skjedd med bedriften din, om alle ledere og ansatte på jobben din var oppfinnsomme og idérike, klarte å sette forslagene sine ut i livet, var empatiske i møte med andre, tok gode beslutninger ved å følge magefølelsen, og aldri lot seg stresse – uansett hvor mye de hadde å gjøre?

Dette scenariet er fullt ut realistisk og oppnåelig. Ved å bruke nye, forskningsbaserte teknikker, er det mulig å realisere en større kapasitet og effektivitet i hjernen. Det vil igjen åpne for nye muligheter og konkurransefordeler, for både bedrifter og den enkelte ansatte.

BevissthetsTrening™ er en hjernetrening som gir en umiddelbar vitenskapelig dokumentert effekt. Hjernen trenes på en systematisk måte, for å optimalisere og styrke hjernens funksjoner. Det betyr at vi trener hele hjernen, slik at vi oppnår alle effektene av de handlinger vi forsøker å gjøre.

For ganske få år siden lærte vi om at hjernen kan utvikle seg så lenge vi lever – den slutter ikke å utvikle seg. Vi kan utvikle og trene hjernen til å håndtere livets små og store utfordringer og oppgaver i hverdagen. Ny kunnskap om hjernen viser at ved å trene hele hjernen, kan vi bli mer omstillingsdyktige og se bedre løsninger i samarbeid med andre.

BevissthetsTrening™ gir i tillegg til hjernetreningen, to enkle teknikker. Disse teknikkene gir deg en ytterligere effekt av kurset. Teknikkene kan brukes uten behov for veiledning i etterkant, og kan anvendes i den situasjonen som gjelder i ditt liv her og nå.

Forskningen er gjort på friske mennesker, og viser at treningen gir økt innlæringsevne, bedre hukommelse, økt evne til selvregulering, samt større evne til å bruke logikk for å løse nye problemer. Disse resultatene er noe av det som gjør at kurset er anbefalt for akademiske formål, som for eksempel å skulle løse arbeidsoppgaver på jobben.

På grunn av økt evne til problemløsning og økt opplevelse av bedre relasjoner, øker omstillingsevnen. BevissthetsTrening™ kan brukes som et kostnadseffektivt kurs når det gjelder å fremme mål på god helse. Av samme grunner kan kurset brukes for å forsterke samarbeid og effektivitet på arbeidsplassen.

BevissthetsTrening™ består av forelesninger og mentale øvelser. Kurset går over to påfølgende dager, 8 timer per dag.
Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om kurs i din bedrift: post@uniquemindesp.com