BevidsthedsTræning

BevidsthedsTræning er træning af hjernen på en systematisk måde for at optimere og styrke hjernens funktioner.

Hjernens kvaliteter
Du har måske lært, at du kan træne hjernen ved hjælp af at løse kryds og tværs eller at en tur ude i naturen, meditation eller yoga kan reducere dit stressniveau? Men du har måske ikke lært, at du bevidst kan udvikle og træne hjernen til at håndtere livets udfordringer.

Hjernen er oppe i tiden, og vi har nu fået ny kundskab om de enorme ressourcer og kvaliteter, som vi kan tage i brug på en bevidst måde. I vores hjerne har vi fem hovedgrupper af hjernesvingninger, der måles ved EEG (elektroencefalograf). I BevidsthedsTræning lægger vi vægt på at bruge de gode kvaliteter bevidst, i alle de fem grupper af svingninger, i vores hverdag:

- Evnen til at præstere på højt niveau over længere tid med en indre ro
- Evnen til at få ting gjort – evnen til at handle
- Balance mellem sund fornuft og følelser – følelsesmæssig stabilitet
- Evnen til at skabe noget nyt og ændre noget gammelt – omstillingsevne
- Evnen til helhedstænkning og øget empati

Hjernehalvdelenes opgaver
Forståelsen, af hvilke opgaver hjernehalvdelene har, er væsentlig for at kunne forstå vigtigheden af at være i balance og for at se, hvilke ressourcer vi faktisk har til rådighed. Bruger vi den rationelle, venstre hjernehalvdel, for meget, lukker vi for kreativiteten. Men det kan også gå den anden vej – kreativiteten, højre hjernehalvdel, kan tage overhånd og vi forestiller os, at alt muligt mærkeligt kan ske. BevidsthedsTræning styrker hjernehalvdelene hver for sig og sammen, skaber balance og gør hjernen mere effektiv.

Her er de vigtigste opgaverne knyttet til hjernehalvdelene:


Hvorfor er vi den vi er?
BevidsthedsTræning bruger ”Det mentale isbjerg” som en forklaringsmodel på, hvordan vi mennesker fungerer mentalt. Den synlige delen af et isbjerg repræsenterer vores hverdag – der hvor vi er vågne og bevidste. Her har vi vores adfærd, der igen påvirker vores hverdag. Hvad vi siger, hvad vi tænker, og hvordan vi handler. Den del af isbjerget, der ligger under vand, repræsenterer det kreative indre, hvor søvn og det ubevidste hører til. Det er her vi finder vores holdninger og sandheder.

Den første målbare hjernesvingingen hos et menneske er Delta-svingning. Derfor siger vi, at det er starten af opbygningen af ”Det mentale isbjerg”. Vi påvirkes også i gennem gener og arv, dette viser også nutidens forskning. I de første leveår, og til vi er cirka seks-syv år gamle, bygges isbjerget uden analyse. Vi får holdninger og sandheder med os fra vores miljø. Når vi får evnen til at analysere, bygger vi videre på grundlag, vi allerede har. Som teenagere har vi lagt grundlaget, der bliver til vores adfærd i voksenalderen. Vi er kommet til den bevidste del, og meget af det ubevidste er glemt og gemt for os i vores daglige bevidsthed.

Skal vi ændre holdningerne, og de sandheder vi har med os, må vi ind på de ubevidste niveauer. I dag ved vi, at det er muligt at ændre disse blandt andet med kognitiv terapi. BevidsthedsTræning gør det muligt at lave ændringerne selv, fordi vi er trænet til at bevidst at bruge kvaliteten fra Theta-svingningen. Hjernen er på mange måder som kroppen; forskellige områder kan trænes og gennem dette også ændres.

Kigger vi på fordelingen på det bevidste og det ubevidste, betyder det at vores største kapacitet ligger i den ubevidste del. Det er disse ubrugte ressourcer og dette niveauet, vi må have tilgængeligt i vores hverdag for at løse de problemer, der udfordrer os i vores liv og vores samfund.

Iceberg ENGLISH2

ESP-sans – en vigtig ressource
BevidsthedsTræning øger funktionelle forbindelser mellem hjernehalvdelene, noget som giver en øget ESP-sans. ESP er forkortelse for ekstrasensorisk perception. Denne sans er en forudsætning for kreativitet, som gør os mere løsningsorienteret.

For at kunne forstå det som ligger i det ubevidste af isbjerget, må vi styrke og forstå vores ESP-sans. Ligesom vi har vores fem fysiske sanser til at orientere os med i det ydre bevidste, har vi vores ESP-sans, som vi orienterer os med i det ubevidste indre.

ESP-sansen fungerer på tre forskellige måder:
- Den ene måde er ved brug af det kinæstetiske (føle). Det betyder, at vi kan føle det i kroppen på forskellige måder. Når der tales om mavefornemmelse, kan det være en følelse i maven, men vi kan også få en følelse af ”ondt i brystet”, når vi føler at noget ikke stemmer overens.
- Den anden måde er ved brug af det auditive (høre). Når vi får idéer og tanker, kan vi høre den med vores indre. Mange siger ”det var det, jeg vidste”. Vi kalder det med andre ord vores intuition.
- Den tredje måde er ved brug af det visuelle (se). Vi bruger indre billeder, sådan som vi ser i vores drømme. Et almindeligt udtryk, når nogen beskriver noget for os, er: ”Ja, jeg kan se det for mig”

ESP-sansen er også den sans vi bruger, når vi drømmer. I drømmene kan vi føle, høre og se. Vi bruger alle en mavefornemmelse eller intuition i hverdagen - ofte som varsler på noget der ikke er godt. ESP-sansen er en opgave, som tilhører højre hjernehalvdel, ligesom følelser og fantasi. Hvis vi ikke har det med logiske med os, som er en opgave for venstre hjernehalvdel, kan vi hurtig skabe frygt og kaos. BevidsthedsTræning træner dig til at tage i brug ESP-sansen på en ny måde, så du kan bruge den optimalt og på en konstruktiv måde for gode løsninger i dit liv.

Enkle teknikker til brug i eget liv
BevidsthedsTræning giver dig to enkle teknikker.

- Natfilm er et planlægningsværktøj. Kort fortalt bruges den til at sortere og rydde i hovedet, samt at få en oversigt over næste dag. Dette giver kvalitetssøvn og en god oversigt over hverdagen. Teknikken sætter derudover ting i perspektiv og skaber nye løsninger.

- Det Kreative Hjørne bruges til mål, mentale forberedelser samt ændringer af vanskelige situationer, eller når noget stopper op i livet. De ændringer som gøres bliver varige, og dette øger blandt andet følelsen af at mestre, tilfredsheden med livet og vores psykiske velvære.

Noget af det, du enkelt får tilgang til efter kursus, er:
- Enkle teknikker til brug i eget liv
- Styrket intuition/mavefornemmelse
- Øget tro på egne ressourcer
- Overskud, indre ro og større fokus
- Øget kontrol over egne tanker
- Øget indlæringsevne og hukommelse
- Mindre bekymringer og bedre søvn
- Øget tilstedeværelse og tilfredshed med livet

Det er en ting som er sikkert, og det er at livet byder på opture og nedture. Du vil fortsat møde udfordringer og ting som skal håndteres efter kursus, forskellen ligger i hvordan du møder disse efter BevidsthedsTræning.


”Unique Mind ESP - Key to inner wisdom” består af:

BevidsthedsTræning I

BevidsthedsTræning I består af forelæsninger med fokus på bevidsthedens struktur og udvikling - det vil sige, hvordan vi lærer og udvikler os gennem livet. Derudover består det af mental træning og teknikker for aflæring og genlæring af holdninger, som øger ændringskompetencen.

BevidsthedsTræning I indeholder også metodik for mål og vejen til målopnåelse, her øges vores handlingskompetence. Denne træning vil styrke individets emotionelle, sociale og relationelle kompetence.

Opsummeret giver BevidsthedsTræning I kompetence i, at navigere i de forskellige sociale virkeligheder vi til enhver tid befinder os i, og kompetence i at vide hvordan handle i de forskellige virkeligheder til det bedste for en optimal helhed.


Kursusoversigt

BevidsthedsTræning II

Dette kursus har som mål at uddybe og forstærke BevidsthedsTræning I. Forelæsningerne lægger vægt på at give dig et nyt perspektiv på hvem du er og ressourcerne du har.

Effekten af kurset er en indre vækst som skaber nye resultater i dit liv og din hverdag. Vi arbejder med forståelse af ligningen som giver et styrket individ. Det handler om, at løfte værdier, og at være et styrket individ i et stærkt fællesskab.


Info & tilmelding