BevidsthedsTræning™

Du har måske lært, at du kan træne hjernen ved hjælp af at løse kryds og tværs eller at en tur ude i naturen, meditation eller yoga kan reducere dit stressniveau. Men du har måske ikke lært, at du selv bevidst kan udvikle og træne din hjerne til at håndtere livets udfordringer, fremme psykisk sundhed og forebygge hjernesygdomme.

Vores hjernetræning er udviklet, testet og afprøvet gennem 24 år af Deborah Borgen. I tillæg skabte hun to enkle teknikker, som tilsammen udgør BevidsthedsTræning™. Det vil sige, at det er en kombination af hjernetræningen der gøres på kurset, og teknikkerne du selv kan tage i brug hjemme, som giver resultaterne.

BevidsthedsTræning™ består af forelæsninger om hvordan vi fungerer mentalt, og hvordan vi gennem livet lærer og udvikler holdninger og adfærd. I tillæg bliver deltagerne guidet gennem mentale øvelser, hvor tankerne bruges på en struktureret og systematisk måde.

En del af træningen vi gør, på kurset, kaldes guidet imaginær træning, og betragtes allerede som en effektiv metode i kognitiv psykoterapi. BevidsthedsTræning™ har elementer af kognitiv psykoterapi og psykologi, og fordi hele hjernen trænes, kan du bruge teknikkerne hjemme i din egen stue, uden behov for vejledning af en terapeut. Det er derfor forskere kalder BevidsthedsTræning™ «selv-guidet imaginær træning».

Ordet imaginær betyder indbildt, uvirkeligt eller ikke-eksisterende. Når vi er kreative og får en idé, er det det imaginære (fantasien) vi bruger. Vi kan godt sige, at en idé er imaginær indtil den virkeliggøres. Når vi er små, er det naturligt at have imaginære venner, eller som nogen kalder det, fantasivenner. De mentale øvelserne i hjernetræningen er bygget op på det imaginære og som forskning viser, giver den blandt andet god tankekapacitet og evnen til at forstå forskellen på fantasi og virkelighed.

Forskningsresultaterne fra træningen du får på kurset viser blandt andet, at du får øget emotionel og kognitiv udvikling (følelser og tænkning). Større balance mellem følelser og fornuft har stor betydning for, at kunne håndtere små og store udfordringer og opgaver i hverdagen. Du bliver trænet til at være i en zone, sådan at hjernen kan være i balance gennem dagen.

Natfilm er en teknik du kan bruge som et planlægningsværktøj. Kort fortalt bruges den til at sortere og rydde i hovedet, samt at få en oversigt over næste dag. Dette giver kvalitetssøvn og en god oversigt over hverdagen. Teknikken sætter derudover ting i perspektiv og skaber nye løsninger.

Det Kreative Hjørne bruges til mål, mentale forberedelser samt ændringer af vanskelige situationer, eller når noget stopper op i livet. De ændringer som gøres bliver varige, og dette øger blandt andet følelsen af at mestre, tilfredsheden med livet og vores psykiske velvære.

Vores kurser og foredrag