BevissthetsTrening™ er en metode som viser seg å ha betydning for våre følelser og vår mentale helse

BevissthetsTrening™ er nå publisert i en vitenskapelig artikkel
desember 19, 2016
Ny bok!
september 12, 2017

BevissthetsTrening™ er en metode som viser seg å ha betydning for våre følelser og vår mentale helse

En ny studie viser at vi selv kan endre vår oppfattelse av hendelser og situasjoner som påvirker vår hverdag i negativ retning. Det gir nye muligheter for å gjenvinne mestring og glede der vi før var preget av prestasjonsangst og uro.

Grunnlaget for studien er kurset BevissthetsTrening™som er utviklet gjennom 24 år av Deborah Borgen. BevissthetsTrening™ er en trening av hjernen på en systematisk måte, for å optimalisere og styrke hjernens funksjoner.

Forskningsprosjektet ble gjennomført med 30 personer av begge kjønn og gjennomsnittsalder var 35,5. Gruppen var homogen i den forstand at de ikke tidligere hadde noen erfaring fra meditasjon eller kurs i selvutvikling. Prosjektets varighet var på 13 uker, og samtlige deltakere fullførte prosjektet.

Gruppen gjennomførte et kurs på to dager. EEG-måling ble utført på alle deltakere i forkant av kurset, og en ny måling ble utført rett etter kurset. De fikk i oppgave å bruke teknikkene fra kurset i prosjektets varighet. Etter 12 uker gjennomførte gruppen en repetisjon av kurset på to dager, som ble etterfulgt av en ny EEG-måling. Gruppen besvarte også spørreskjemaer.

Denne forskningen er viktig fordi den viser at vi kan selv-regulere våre følelser. Dessuten var deltakerne mer tilfredse med sine liv og evaluerte seg selv som mer effektive.

Der vi tidligere har måtte bruke psykoterapeuter, kan vi nå gjøre det selv. Med minimal profesjonell intervensjon, kan denne metoden blant annet bli utviklet for å være et kostnadseffektivt hjelpemiddel for å behandle former for sub-klinisk depresjon.

Studien viser også at regelmessig bruk av denne metoden kan gjøre oss lykkeligere.

For bedrifter kan dette bidra til å forbedre arbeidsstokkens moral og øke motivasjon og produktivitet.

Vitenskapelig publisert artikkel
Artikkel fra Nord universitet
Artikkel fra Health Medicine Network