Ny bok!

BevissthetsTrening™ er en metode som viser seg å ha betydning for våre følelser og vår mentale helse
mars 7, 2017
Artikkel i Øyene 16.11.2017
november 16, 2017

Ny bok!

Er du kvalifisert for fremtiden?

Deborah Borgen og Cecilie Stenhaug har skrevet en helt ny bok om psykisk helse og livsmestring. Om hjernens funksjoner og hvordan man trener opp hjernen til sunne kontra usunne tilstander. Spesielt rettet mot pedagogisk praksis.

Boken sendes fraktfritt for kun kr 328,-, Sendes innen 3 virkedager. Bestill her.

Livsmestringskompetanse - trenger vi det?

Vi står overfor store globale utfordringer. Det er et økende behov for mennesker som kan regulere følelser og atferd, mestre egne tanker, og bidra til å skape gode løsninger i samarbeid med andre. Derfor er det et tankekors at psykiske lidelser er en av vår tids største samfunnsutfordringer.

Barnehage og skole står i en unik posisjon til å forebygge psykiske lidelser, og samtidig høyne nivået av psykisk velvære i samfunnet. Men, dette krever at vi må gjøre endringer når det gjelder utdanningssystemets innhold og retning. Endringer som innebærer økt fokus på sammenhenger mellom kropp og sinn, og hvordan dette påvirker helse og livskvalitet. 

At man kan trene opp hjernen til sunne kontra usunne tilstander er relativt nytt i verden generelt, og innen pedagogiske retninger spesielt. Forfatterne ser på hvilken relevans nettopp viten om hjernens funksjoner har for pedagogisk praksis. Både når det gjelder pedagogers samspillskompetanse, og barn og unges livsmestringskompetanse.

Livsmestringskompetanse i barnehage og skole er en het potet i samfunnsdebatten. I denne boken gir forfatterne sitt bidrag til å integrere et fokus på psykisk helse og livsmestring som en del av opplæringen. Veiledning i hvordan, trinn for trinn, har de gitt navnet Pedagogisk BevissthetsTrening™. Intensjonen er å styrke hvert enkelt individ, slik at vi er Kvalifisert for fremtiden