”BevidsthedsTræning” er en metode vist sig at have betydning for vores følelser og vores mentale sundhed

Effective goal setting is an important foundation for living a good and satisfying life
december 1, 2016
Livet består faktisk av alt - liv og død og alt i mellom
Life consists of all phases – life, death and everything in between
april 3, 2018

”BevidsthedsTræning” er en metode vist sig at have betydning for vores følelser og vores mentale sundhed

Et nyt studie viser, at vi selv kan ændre vores opfattelse af hændelser og situationer, der påvirker vores hverdag i en negativ retning. Det giver nye muligheder for at genvinde beherskelse og glæde, hvor vi før var præget af præstationsangst og uro.

Grundlaget for studiet er kurset "BevidsthedsTræning", der er blevet udviklet over 24 år af Deborah Borgen. "BevidsthedsTræning" er en træning af hjernen på en systematisk måde, med henblik på at optimere og forbedre hjernens funktioner.

Studiet blev udført med 30 personer af begge køn, og den gennemsnitlige alder var 35,5. Gruppen var homogen i den forstand, at de ikke tidligere har haft nogen erfaring med meditation eller kurser i selvudvikling. Projektets varighed var 13 uger, og alle deltagere fuldførte projektet.

Gruppen gennemførte et kursus, der forløb over to dage. EEG-måling blev udført på alle deltagere forud for kurset, og en ny måling blev foretaget umiddelbart efter kurset. De fik i opgave at anvende teknikkerne fra kurset under projektets varighed. Efter 12 uger gennemførte gruppen en repetition af kurset, der forløb over to dage, hvilket blev efterfulgt af en ny EEG måling. Gruppen besvarede også spørgeskemaer.

Denne forskning er vigtig, fordi den viser, at vi kan selv-regulere vores følelser. Desuden var deltagerne mere tilfredse med deres liv og evaluerede sig selv som mere effektiv.

Hvor vi tidligere har måttet bruge psykoterapeuter, kan vi nu gøre det selv. Med minimal professionel intervention, denne metode kan for eksempel udvikles til at være et omkostningseffektivt middel til at behandle subklinisk depression.

Studiet viser også, at regelmæssig brug af denne metode kan gøre os mere lykkelig.
For virksomheder, kan dette bidrage til at forbedre ansattes moral og øge motivationen og produktiviteten.

Videnskabelig publiceret artikel
Artikel fra Nord universitet
Artikel fra Health Medicine Network

Comments are closed.