Dit potentiale

Tag selv styringen og lev det liv du ønsker

Indtil du gør det ubevidste bevidst, vil det styre dit liv og du vil kalde det for skæbne. Carl G. Jung (1875-1961)

Mange lader skæbnen styre deres liv, fordi de ikke tror, at de kan gøre noget med den.

Vi har alle et ubrugt potentiale i det ubevidste. Det er en kilde til indsigt, kundskab og løsninger, som vi kan bruge i vores hverdag, til at styre vores liv SELV.

Det ubrugte potentiale er knyttet til den dybeste fasen af søvn og til delta svingninger. Udfordringen har været at få tilgang til det ubevidste, sådan at vi kan nyttiggøre os potentialet i hverdagen.

Flygt/kæmp-mekanisme

Når vi mennesker er i fare eller i vanskelige situationer, oplever vi at kunne hente uanede kræfter frem på forskellige måder. Vi kalder det for flygt/kæmp-mekanisme eller fight/flight respons. Efter en vanskelig periode kigger vi os måske tilbage og spørger os selv: «Hvor hentede jeg kræfterne fra»? Et andet eksempel på kraften til flygt/kæmp-mekanismen er, en søn der formår at løfte en bil for at redde sin far.

Forskningsresultaterne viser, at vi kan strukturere hjernen på en ny måde, sådan at vi kan tage den positive kraft fra flygt/kæmp-mekanismen i brug i hverdagen. Denne kraft er en del af det ubrugte potentiale vi har som mennesker.

ESP-sansen

For at forstå det ubevidste og åbne op for potentialet, bliver vi nødt til at bruge den indre sansen, som er et sprog i det ubevidste.

BevidsthedsTræning™ øger funktionen mellem hjernehalvdelene, noget der giver en styrket ESP-sans. ESP er forkortelse for ekstrasensorisk perception. Denne sans er en forudsætning for kreativitet og gør os mere løsningsorienterede.

DU har en ESP-sans og DU har bestandig brugt den hver eneste dag. Dette er noget vi måske ikke har lært så meget om, men vi taler om mavefornemmelse eller intuition i stedet for. Begge er faktisk en del af din ESP-sans, i tillæg til det visuelle.

Lad os se på nogle eksempler som du måske vil genkende:
- Du har måske oplevet at tale med nogen, men føler at det vedkommende siger ikke er korrekt.
- Du har måske oplevet at komme ind i et rum og oplever at noget usagt «ligger i luften»
- Du har måske «taget ordene fra munden» på nogen eller hørt nogen sige til dig: Det var præcis det jeg ville sige.
- Du har måske tilfældigt fæstet blikket på paraplyen på vej ud ad døren, men alligevel undladt at tage den med.
- Du har måske skulle tage en vigtig afgørelse og bare ved hvad du må gøre.
- Du har måske tænkt lidt ekstra på nogen og så har de kontaktet dig.
- Du har måske grebet efter telefonen og nogen har ringet i samme øjeblik.
- Du har måske fået en indskydelse om at købe en avis og opdager, at lige præcis den information du har brug for, står i avisen.

I alle disse eksempler har du brugt ESP-sansen.

Det er ikke altid at vi stoler på den informationen vi får og måske er vi heller ikke bevidste om den. Det er masser af nyttig information som gør, at livet glider bedre (flow) hvis du lærer dig at bruge din ESP-sans på en bevidst måde og som nævnt, hjælper den dig til at forstå mere af dit potentiale.

Vi har tre forskellige måder til at modtage en ikke-fysisk (ubevidst) information på:
• Den ene måde er ved brug af det kinæstetiske (føle). Det betyder, at vi kan føle det i kroppen. Ved mavefornemmelse, er det en faktisk følelse i maven, men vi kan også få «ondt i brystet», når vi føler, at noget ikke stemmer overens.

• Den anden måde at modtage information på er ved brug af det auditive (høre). Når vi modtager en idé eller en tanke, kan vi høre den med vores indre. Mange siger «det var det, jeg vidste». Og for at vide noget må du have brugt den indre hørelse. Vi kalder det med andre ord vores intuition.

• Den tredje måde at modtage information på er ved brug af det visuelle (se). Information modtager vi som indre billeder, sådan som vi ser dem i vores drømme. Et almindeligt udtryk, når nogen beskriver noget for os, er: «Ja, jeg kan se det for mig.»

ESP-sansen er også den sans vi bruger, når vi drømmer. I drømmene kan vi føle, høre og se. Vi bruger alle mavefornemmelse eller intuition i hverdagen – ofte som varsler på noget der ikke er godt. ESP-sansen er en opgave, som tilhører højre hjernehalvdel, ligesom følelser og fantasi. Hvis vi ikke har det logiske med os, som er en opgave for venstre hjernehalvdel, kan vi hurtig skabe frygt og kaos.

BevidsthedsTræning™ træner dig til at tage ESP-sansen i brug på en ny måde, så du kan bruge
den optimalt og på en konstruktiv måde for gode løsninger i vores liv.

Du kan bruge mere af dit potentiale og SELV tage styringen!