Ditt potensial

Ta styringen selv, og lev det livet du ønsker

Inntil du gjør det ubevisste bevisst, vil det styre livet ditt og du vil kalle det skjebne.
Carl G. Jung (1875-1961)

Mange lar skjebnen styre livet sitt, fordi de ikke tror at de kan gjøre noe med den.

Vi har alle et ubrukt potensial i det ubevisste. Det er en kilde til innsikt, kunnskap og løsninger, som vi kan bruke i hverdagen vår for SELV å styre livene våre.

Det ubrukte potensialet er knyttet til den dypeste søvnfasen og til delta svingninger. Utfordringen har vært å få tilgang til det ubevisste, slik at vi kan nyttiggjøre oss potensialet i hverdagen.

Flykt/kjemp-mekanisme

Når vi mennesker er i fare eller i vanskelige situasjoner, opplever vi å kunne hente frem uante krefter på forskjellige måter. Vi kaller det for flykt/kjemp-mekanismen eller flight/fight respons. Etter en vanskelig periode kan vi kanskje se oss tilbake å spørre oss selv: «Hvor hentet jeg kreftene fra»? Et annet eksempel på flykt/kjemp-mekanismens kraft, er en sønn som klarer å løfte en bil for å redde faren sin.

Forskningsresultatene viser at vi kan strukturere hjernen på en ny måte, slik at vi kan ta i bruk den positive kraften fra flykt/kjemp-mekanismen i hverdagen. Denne kraften er en del av det ubrukte potensialet vi har som mennesker.

ESP-sansen

For å forstå det ubevisste og åpne for potensialet, må vi bruke den indre sansen som er et språk i det ubevisste.

BevissthetsTrening™ øker funksjonen mellom hjernehalvdelene, noe som gir en styrket ESP-sans. ESP er en forkortelse for ekstrasensorisk persepsjon. Denne sansen er en forutsetning for kreativitet som gjør oss mer løsningsorientert.

DU har en ESP-sans, og DU har brukt den bestandig og hver eneste dag. Dette er noe vi kanskje ikke har lært så mye om, men isteden snakker vi om magefølelse eller intuisjon. Begge er faktisk en del av din ESP-sans i tillegg til det visuelle.

La oss se på noen eksempler som du kanskje vil gjenkjenne:
- Du har kanskje opplevd å snakke med noen, men føler at det vedkommende sier ikke stemmer.
- Du har kanskje opplevd å komme inn i et rom og opplever at noe «ligger i lufta».
- Du har kanskje «tatt ordene ut av munnen» på noen eller hørt noen si til deg: Det var akkurat det jeg skulle si.
- Du har kanskje tilfeldig festet blikket på paraplyen på vei ut av døren, men allikevel latt være å ta den med.
- Du har kanskje stått ovenfor en viktig avgjørelse og bare vet hva du må gjøre
- Du har kanskje tenkt litt ekstra på noen og så har de kontaktet deg
- Du har kanskje tatt etter telefonen og noen har ringt i samme øyeblikk
- Du har kanskje fått en innskytelse om å kjøpe en avis og oppdager at akkurat det du trenger informasjon om står der

I alle disse eksemplene har du brukt ESP-sansen.

Vi stoler ikke alltid på den informasjon som vi får, og kanskje er vi heller ikke bevisst den. Det er mye nyttig informasjon som gjør at livet flyter bedre hvis du lærer deg å bruke din ESP-sans på en bevisst måte, og som nevnt, hjelper den deg til å forstå mer av ditt potensial.

Vi har tre forskjellige måter å motta en ikke-fysisk (ubevisst) informasjon på:
• Den ene måten å motta informasjon på er ved bruk av det kinestetiske (føle). Det betyr at vi føler i kroppen. Ved magefølelse er det en faktisk følelse i magen, men vi kan også få en «klump i brystet» når vi føler at noe ikke stemmer.

• Den andre måten å motta informasjon på er ved bruk av det auditive (høre). Når vi mottar en idé eller en tanke, kan vi høre den med vårt indre. Mange sier «det var det jeg visste». Og for å vite noe, må du ha brukt den indre hørselen. Vi kaller det med andre ord for vår intuisjon.

• Den tredje måten å motta informasjon på er ved bruk av det visuelle (se). Informasjonen mottar vi som indre bilder, slik vi ser i våre drømmer. Et vanlig uttrykk når noen beskriver noe for oss er: «Ja, det kan jeg se for meg.»

ESP-sansen er også den sansen vi bruker når vi drømmer. I drømmene kan vi føle, høre og se. Vi bruker alle en magefølelse eller intuisjon i hverdagen, ofte som varsler på noe som ikke er bra. ESP-sansen er en oppgave som tilhører høyre hjernehalvdel, akkurat slik som følelser og fantasi. Hvis vi ikke har med oss det logiske som er en venstre hjernehalvdels oppgave, kan vi fort skape frykt og kaos.

BevissthetsTrening™ trener deg til å ta i bruk ESP-sansen på en ny måte, for å bruke den optimalt og på en konstruktiv måte for gode løsninger i livene våre.


Du kan bruke mer av ditt potensial, og SELV ta styringen!