En øget vilje til ændringsprocesser

Livet består faktisk av alt - liv og død og alt i mellom
Life consists of all phases – life, death and everything in between
april 3, 2018
Øget kundskab i skolen
november 1, 2018

En øget vilje til ændringsprocesser

Mine erfaringer efter kursus:

På det personlige plan:
Allerede efter det første kursus oplevede jeg en indre ro og tryghed. Jeg har mindre bekymringer i hverdagen og er mere til stede her og nu.

Jeg oplever, at jeg har mindre bekymringer over mine børn, mindre bekymringer for fremtiden og økonomi. Jeg har stor tillid til at alt ordner sig.

Jeg kan håndtere mange udfordringer samtidig uden at miste besindelsen. Jeg husker jeg havde et efterår med 4 store følelsesmæssige udfordringer samtidig. Jeg formåede at være 100% på arbejde, være til stede for mine børn og håndtere udfordringerne på en god måde for alle parter. Dette handler om, at jeg klarer at holde fokus, finde løsninger og handle og så give slip. Jeg går ikke omkring og tænker på udfordringer jeg ikke får gjort noget med. Det er en befriende følelse at kunne give slip.

Har også arbejdet meget med mit eget selvbillede. Jeg havde tanker om at jeg ikke var noget værd. Ved hjælp af teknikkerne er jeg blevet tryggere på mig selv og, at mine meninger har lige stor værdi som andres. I dag klarer jeg at være stolt af mig selv og hævde mine behov.

Som daglig leder i en virksomhed
Jeg arbejder som daglig leder i en børnehave. Min arbejdshverdag er mindre stressende efter kurset i BevidsthedsTræning™. Jeg har øgt fokus og koncentration på arbejdsopgaverne og lader mig ikke distrahere så meget. Med øget fokus på de opgaver jeg gør, ser jeg, at jeg har større kapacitet og får lavet mere på kortere tid. Jeg bruger mavefornemmelsen og min intuition i større grad når jeg skal tage beslutninger. Ved at bruge teknikkerne får jeg mere kreative løsninger. Jeg har også fået mere ro i forhold til at træffe beslutninger, behøver ikke at træffe beslutninger med det samme, men jeg kan bruge lidt mere tid. Beslutningerne er ofte helt rigtige.

Der er mange i min virksomhed der har taget kurset BevidsthedsTræning™. Som leder mærker jeg ændring fra før og efter træning. Der er nu en øget grad af harmoni og ro i børnehaven. De ansatte tænker løsninger når de står over for en udfordring. Tidligere havde jeg altid kolleger inde på kontoret der ville have bekræftelse eller råd om forskellige problemstillinger. I dag har jeg en gruppe af ansatte som i stor grad tager selvstændige afgørelser der og da. Jeg er tryg på, at de tager gode beslutninger. Vi har arbejdet med en fælles vision og fælles værdier som alle arbejder efter. Vores fokus er altid børnenes bedste.

Arbejdsmiljøet i børnehaven er fantastisk. De ansatte tager sig af hinanden, børnene og forældrene. De har et ejerforhold til sin arbejdsplads og bidrager ud over det som forventes af en ansat. Det er øgt vilje til ændringsprocesser. Organisationskulturen bærer præg af stadig justeringer og ændringer til det bedste for børnene og helheden.

Vi er samarbejdspartner med en professionshøjskole og har 6-8 studenter hvert år. Vi har også mentorer der kommer forbi i forbindelse med fagprøver. Alle kommenterer at der er en egen atmosfære i børnehaven, det føles godt at være her. De kan ikke sætte fingeren på hvad det er, men anderledes end i andre børnehaver.

Vi arbejder bevidst på at reflektere over vores egen væremåde. Vi har et slogan: «det er mig det kommer an på» dvs.: jeg har selv ansvar for, at jeg har en god dag på arbejde. Det jeg har fokus på får jeg mere af. Hvis jeg har en negativ indstilling, vil det påvirke mig selv og min hverdag. Min indstilling påvirker også kolleger, børn og alle omkring mig, derfor er det mit ansvar at sætte fokus på det jeg vil have.

Et eksempel: en dag mangler der ansatte på stor afdeling grundet kursus og sygdom. Der var planlagt en tur. Af sikkerhedsmæssige årsager kan de ikke gå tur. I stedet for at bare lade børnene have «fri leg» og brokke sig ovre turen der ikke blev til noget, finder personalet ud af at de kan bage boller, en aktivitet børnene elsker.

Det samme gør sig gældende for arbejdet med børnene. Dersom en ansat opfatter et barn som udfordrende, er det ikke barnet det er noget galt med med. Den/de ansatte reflekterer da over egen adfærd, egen tilgang og tilrettelægning og egne begrænsninger. Stiller sig spørgsmålet «hvorfor udfordrer dette barnet mig og ikke min kollega?»

Vi har fokus på sociale samspil, vi ønsker, at alle børn skal opleve at de er gode nok, akkurat som de er. Ansatte har jævnlige samtaler med børnene i forhold til hvordan vi skal være med hinanden. Dette arbejde genspejler sig i børnenes interaktion.

På BevidsthedsTræning™ lærer vi, at vi ikke fuldt ud kan forstå, det vi ikke har erfaret. Som leder har jeg lært, at det jeg ønsker, at børn skal erfare/lære det må også de voksne erfare. Da er det mit ansvar, at jeg gør det muligt for dem at erfare. Ønsker vi nysgerrige og udforskende børn som tænker selv og tager selvstændige afgørelser, bliver også de ansatte nødt til at erfare dette. Jeg må give dem spillerum til dette. Jeg har arbejdet en del med at slippe kontrollen, der findes mange løsninger. Når alle får bidrage, bliver det meget gode løsninger for fællesskabet.

I gruppen er der plads til at være anderledes, tænke anderledes. Der er høj grad af respekt for alles meninger og væremåde, også børnenes og forældrenes. Selvfølgelig har vi små uoverensstemmelser. Vi har ingen der taler bagom ryggen. Tidligere var jeg som leder involveret i disse uoverensstemmelser. I dag, tager hvert enkelt sager op med den det gælder.

Psykosociale kortlægninger blandt de ansatte viser høj grad af trivsel, høj graf af meningsfuld hverdag og høj grad af mulighed til at påvirke egen hverdag.

Børnehaven har et gennemsnitlig sygefravær på 1,2%.

Jeg bruger teknikkerne bevidst i forkant af vanskelige samtaler med forældre eller ansatte. Forberedelserne giver mig en følelse af tryghed og ro når jeg går ind i samtalen. Der har været en god stemning til samtalerne og det har ført til gode løsninger.

BevidsthedsTræning™ har givet mig en ny hverdag med glæde, indre ro og tryghed.

Ellen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *