Faglig samarbeid

Faglig samarbeid - barnehage, skole og utdanning

Cecilie Stenhaug 2

Pedagog Cecilie Stenhaug har mastergrad i pedagogikk fra NTNU. Hun har variert erfaring fra ulike stillinger og verv i barnehage, skole og andre oppvekstarenaer, som blant annet pedagogisk leder, miljøterapeut, støttepedagog for barn med spesielle behov, og rådgiver for utvikling av omsorgs- og læringsmiljøet på skoler.

Cecilie har siden 2011 samarbeidet med grunnlegger Deborah Borgen om å utvikle et pedagogisk program for barnehager, skoler og høyere utdanning.

Cecilie er med i mange prosjekter. En visjon for dette samarbeidet er å bidra til utvikling av et godt og forbedret utdanningssystem, der vi kan skape et samfunn som gir plass til alle.

cecilie@uniquemindesp.com

Faglig samarbeid - psykisk helse og rusarbeid

Hedda

Hedda Veimar Kilen er utdannet lege og har blant annet erfaring som lege i spesialisering (LIS) i indremedisin og lege i spesialisering (LIS) i medisinsk biokjemi. I dag jobber hun som lege i spesialisering (LIS) i rus- og avhengighetsmedisin ved Oslo Universitetssykehus.

Hedda er faglig rådgiver i flere prosjekter. Et av prosjektene er utvikling av et skreddersydd kurs for kvinner utsatt for vold i nære relasjoner. Dette er nå under utprøving.

Et bokprosjekt er nå i startfasen, der det jobbes med å utvikle teknikkene i BevissthetsTrening™ for bruk i behandling.

Et av hovedmålene med det faglige samarbeidet, er å få BevissthetsTrening™ som en del av et behandlingstilbud i psykisk helse og rus.