Faglig samarbeid

Barnehage, skole og utdanning

Psykisk helse og rusarbeid

Cecilie Stenhaug

Faglig samarbeid: barnehage, skole og utdanning

Pedagog Cecilie Stenhaug har mastergrad i pedagogikk fra NTNU. Hun har variert erfaring fra ulike stillinger og verv i barnehage, skole og andre oppvekstarenaer, som blant annet pedagogisk leder, miljøterapeut, støttepedagog for barn med spesielle behov, og rådgiver for utvikling av omsorgs- og læringsmiljøet på skoler.

Cecilie har siden 2011 samarbeidet med grunnlegger Deborah Borgen om å utvikle et pedagogisk program for barnehager, skoler og høyere utdanning.

Cecilie er med i mange prosjekter. En visjon for dette samarbeidet er å bidra til utvikling av et godt og forbedret utdanningssystem, der vi kan skape et samfunn som gir plass til alle.

Hedda Veimar Kilen

Faglig samarbeid: psykisk helse og rusarbeid

Hedda Veimar Kilen er utdannet lege og har blant annet erfaring som lege i spesialisering (LIS) i indremedisin og lege i spesialisering (LIS) i medisinsk biokjemi. I dag jobber hun som lege i spesialisering (LIS) i rus- og avhengighetsmedisin ved Oslo Universitetssykehus.

Hedda er faglig rådgiver i flere prosjekter. Et av prosjektene er utvikling av et skreddersydd kurs for kvinner utsatt for vold i nære relasjoner. Dette er nå under utprøving.

Et bokprosjekt er nå i startfasen, der det jobbes med å utvikle teknikkene i BevissthetsTrening for bruk i behandling.

Et av hovedmålene med det faglige samarbeidet, er å få BevissthetsTrening som en del av et behandlingstilbud i psykisk helse og rus.

Motta nyheter fra
Unique Mind ESP
direkte i din innboks.

Ved å motta våre nyhetsbrev samtykker du at Unique Mind ESP kan sende deg nyheter og informasjon. Du kan alltid avmelde deg fra nyhetsbrevet med et enkelt klikk.