fbpx

Helse og beredskap

Et enkelt verktøy for selvivaretakelse

God psykisk helse betyr mer enn fravær av psykiske lidelser. Det handler om en opplevelse av å mestre livets oppgaver og utfordringer, både privat og på jobb. 

Det meste av arbeid innen helse-, sosial- og omsorgssektoren er innen det vi kaller relasjonelle yrker, noe som innebærer høye krav til å mestre egne følelser i møte med andre. I helse og beredskapsyrker er dette i møte med mennesker i akutt krise, sorg og sykdom. Arbeidet inneholder ofte høyt tempo og omstilling mellom dag- og nattarbeid.

Forskning (STAMI 2018) viser at risikoen for utbrenthet øker når følelser på innsiden ikke blir håndtert på riktig måte. Når vonde følelser ikke blir regulert, blir løsningen en maske for å møte ytre krav. Dette kan føre til utbrenthet og risikoen øker ved turnusarbeid og arbeid i miljø med mange forstyrrende faktorer. Studien viser sammenheng mellom høye emosjonelle krav i arbeidet og psykisk utmattelse etter jobb, der arbeid innen helse- og omsorg kommer høyt på listen.

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer utbrenthet som et syndrom som utvikles over tid når stress på arbeidsplassen ikke blir håndtert på riktig måte (mai 2019, NTB).

BevissthetsTrening er en ny og effektiv metode for stresshåndtering og selvivaretakelse.

Etter 24 år med utvikling og testing av konkrete teknikker og trening for å håndtere stress og press, ble BevissthetsTrening utviklet.

De publiserte resultatene viser at BevissthetsTrening øker evnen til selvregulering og økt mestringstro. Noe som er bevist preventivt med tanke på håndtering av stress og utbrenthet.

Hjernetreningen gir indre ro og bedret sosial forståelse i etterkant av kurs.

BevissthetsTrening i psykisk helse og rus

Arbeidet med psykisk helse og rus er givende, og samtidig enormt krevende for hver enkelt ansatt. Det å bistå og hjelpe mennesker som er i kritiske faser av livet sitt, stiller ofte krav til omsorgsgiver, som går utenfor den opplæring og trening som de har fått.  

Unique Mind ESP har et utvidet tilbud innenfor helse og rus, siden dette er et av våre satsningsområder. Gjennom flere prosjekter og faglig samarbeid, har vi fått bred erfaring på de utfordringer og oppgaver ansatte og ledelse møter i hverdagen, og som må løses.

Selvivaretakelse
Selv om det i dag finnes gode måter å ha debriefing på arbeidsplassen, ser vi allikevel at dette ikke er nok. For å håndtere egne opplevelser og utfordringer, ser vi viktigheten av å ha enkle teknikker som kan brukes på egenhånd. Hjernen vår, hodet vårt, tankene og følelsene våre, skiller heller ikke på om vi er på jobb eller hjemme.

Stressmestring
Med alle arbeidsoppgaver som skal gjøres, og tidspresset som «henger over» oss, er stress en viktig faktor å se på. Vi vet at stress leder til mange forskjellige symptomer i kroppen, og over tid, kan det lede til utmattelse.

Når vi tar utgangspunktet i hjernen, er det fordi at hjernen har nevrale baner med minner, og til et minne er det en følelse. En følelse blir til tanker vi tenker, ordene vi sier og handlinger vi gjør og er tilslutt et grunnlag for våre avgjørelser. Mye av dette skjer på et ubevisst plan, eller som vi også kan si, vi går på autopilot.

Vi vurderer ikke om vi er stresset, men vi bare går på videre. Stress påvirker din evne til å jobbe effektivt, hvordan du jobber sammen med andre, i tillegg til hvordan du har det med deg selv og de rundt deg.

For de som arbeider i psykisk helse og rus, er det tilrettelagt et komplett kurs som går over to dager.

Ønsker du mer informasjon, eller at vi sammen finner en løsning for din avdeling, ta gjerne kontakt med Deborah Borgen.

Fra vold til et liv i trygghet

I Trondheim kommune har vi gjennomført et prosjekt innen psykisk helse og rusarbeid. Målet med prosjektet var i første omgang å trene personalet og gi konkrete teknikker for selvivaretakelse, samt se på måter å integrere BevissthetsTrening som en del av et tilbud innen psykisk helse og rus.

I tiden prosjektet varte, ble det laget og utprøvd et spesialkurs for kvinner utsatt for vold i nære relasjoner. Dette ga gode resultater, og er nå et tilbud vi har. Kurset heter «Fra vold til et liv i trygghet».

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Dorothee Tettweiler.

Helsepersonell

Helsepersonell er en yrkesgruppe som er utdannet til å se andre og deres behov. I helsevesenet er det ofte høyt tempo. Det kan være en fysisk og psykisk belastende jobb. Helsepersonell skal behandle pasientene med faglighet og menneskelighet, samtidig som tiden ikke alltid strekker til. Dette medfører ofte et stress som må håndteres.

Mange tar med seg jobben hjem, og skillet mellom jobb og fritid kan være utydelig. Tankene fra dagens skift kan fylle hodet, og påvirke nattesøvnen. Turnus kan også skape utfordring når det gjelder søvn. Vi vet i dag at kvalitetssøvn er viktig for å fremme god psykisk helse.

Å være dyktig i jobben sin, er mer enn å være faglig oppdatert og engasjert. Det handler også om å ivareta seg selv på en effektiv måte, for å unngå at et ubevisst stress bygger seg opp.

Vi holder åpne kurs for privatpersoner, og på disse kursene har vi hatt mange deltakere fra helse og omsorgs yrker. Mange har etterspurt et tilbud der fagpersoner er samlet, og derfor ønsker vi nå å utvide et tilbud spesielt rettet til helsepersonell.

Selvivaretakelse
BevissthetsTrening
gir enkle teknikker til selvhjelp for å håndtere det vi møter.

En av teknikkene kan brukes når det oppstår situasjoner som må bearbeides. Det er en kognitiv teknikk, der debriefing gjøres på en effektiv måte på egen hånd. En «pep talk» med seg selv på denne måten, skaper gode varige resultater. I tillegg gir det en økt relasjonskompetanse, noe som også kommer pasienter til gode.

I kurset er det også en teknikk for økt søvnkvalitet. Den innehar et element av skriveterapi, der vi kan sortere og rydde hodet fra forstyrrende tanker og følelser. I tillegg er den et planleggingsverktøy, for å være forberedt, finne gode løsninger og håndtere ulike situasjoner.

Stressmestring
Med alle arbeidsoppgaver som skal gjøres, og tidspresset som «henger over» oss, er stress en viktig faktor å se på. Vi vet at stress leder til mange forskjellige symptomer i kroppen og over tid til utmattelse.

For helsepersonell er det tilrettelagt et komplett kurs som går over to dager. 

Ønsker du mer informasjon, eller at vi sammen finner en løsning for din avdeling, ta gjerne kontakt med Deborah Borgen.

Beredskapspersonell

Beredskapspersonell, om det er nødetatene, brann, politi, ambulanse eller i redning, har ofte en driv utover å gjøre en viktig jobb for samfunnet. Gjøre en forskjell for andre mennesker, gjøre samfunnet tryggere og det å hjelpe til er verdier og holdninger som holdes høyt.

Et samfunn i stadig endring gjør at omstillinger og nye krav er en del av arbeidsdagen som må håndteres. I tillegg er det ofte turnus, omstilling av arbeidstid og utfordringer i arbeidsoppgaver, som spiller inn når stress-faktorer blir analysert.

Vi vet at stress over tid, som ikke blir håndtert på riktig måte, fører til sykdom, tap av motivasjon og utmattelse.

Vi holder åpne kurs for privatpersoner, og på disse kursene har vi hatt mange deltakere fra nødetatene. Mange har etterspurt et tilbud der fagpersoner er samlet, og derfor ønsker vi nå å utvide et tilbud spesielt rettet til beredskapspersonell.

Selvivaretakelse
Selvivaretakelse er et nøkkelord når det kommer til yrker der jobben krever både fysisk og psykisk styrke. BevissthetsTrening gir enkle teknikker til selvhjelp for å håndtere det vi møter.

En av teknikkene kan brukes når det oppstår situasjoner som må bearbeides. Det er en kognitiv teknikk, og med denne teknikken gjøres både defusion og debriefing, fordi du får evnen til å kunne ta et steg til siden og observere uten følelser. Hendelsen eller innsatsen bearbeides fornuftsmessig og følelsesmessig. En «pep talk» med seg selv på denne måten, skaper gode varige resultater. I tillegg gir dette en økt relasjonskompetanse.

I kurset er det også en teknikk for økt søvnkvalitet. Den innehar et element av skriveterapi, der vi kan sortere og rydde hodet fra forstyrrende tanker og følelser. I tillegg er den et planleggingsverktøy, for å være forberedt, finne gode løsninger og håndtere ulike situasjoner.

Stressmestring
BevissthetsTrening har vist seg som en effektiv metode for å håndtere stress. Treningen gjør at vi er i stand til å holde et høyt prestasjonsnivå, over tid, uten å bli utmattet. 

For beredskapspersonell er det tilrettelagt et komplett kurs som går over to dager. 

Ønsker du mer informasjon, eller at vi sammen finner en løsning for din avdeling, ta gjerne kontakt med Deborah Borgen.

Motta nyheter fra
Unique Mind ESP
direkte i din innboks.

Ved å motta våre nyhetsbrev samtykker du at Unique Mind ESP kan sende deg nyheter og informasjon. Du kan alltid avmelde deg fra nyhetsbrevet med et enkelt klikk.