Hjernen

Hjernesvingninger

hjernesvingninger

Elektroencefalografi, forkortes EEG, og er en metode for registrering av hjernens elektriske aktivitet. De inndeles i fem hovedgrupper.

Gamma (30-40 hertz, høy gamma 40-50 hertz) er blant annet forbundet med god hukommelse og en god innlæringsprosess. Gamma-aktiviteten øker når vi er under stort press, og knyttes også sammen med årvåkenhet og genialitet.

Beta (12-25 hertz, høy beta 25-30 hertz) er et område som knyttes til venstre hjernehalvdels aktiviteter. For høy beta kan føre til stress, angst og sinne, og kan gjøre at kroppen blir satt i alarmberedskap. Her er vi bevisst våkne og styres av vilje. Beta er generelt sett på som en "normal" rytme og er dominerende i folk som er våkne, engstelige eller har øynene åpne. Beta hjernesvingninger anses å være det normale svingningsmønsteret hos friske voksne.

Alfa (8-12 hertz) er knyttet til lett søvn. Det er også der vi dagdrømmer, og de to hjernehalvdelene våre kan kommunisere. Vi får tilgang til ESP-sansen, kreativitet, et balansert humør og stabile følelser. Kombinasjon av alfa og høy gamma skaper en tilstand av topp mental forberedelse og ytelse.

Theta (4-8 hertz) er knyttet til dypere søvn, narkose og hypnose. Vi når inn til et nivå hvor vi kan gjøre varige endringer. Theta gir oss en mulighet til å bearbeide tidligere opplevelser og fjerne hindringer som står i veien for at vi skal nå målene våre, og med det blir våre muligheter større.

Delta (1-4 hertz) knyttes til den dypeste søvnen, og her får vi tilgang til et større helhetlig perspektiv med empati. Delta er et område for tilknytning til noe mer enn bare en selv, en samhørighet.

Alle mennesker har alle grupper av hjernesvingninger, men det er styrken, kombinasjonen av- og tilgangen som er viktig for å oppnå det vi ønsker.

Hjernens oppgaver og funksjoner

Våre to hjernehalvdeler har forskjellige oppgaver, og gjennom hjernebjelken overføres informasjonen mellom de to hjernehalvdelene. Når de står i god forbindelse med hverandre, vil vi kunne benytte våre muligheter og ressurser i en god balanse.

Forståelsen av hvilke oppgaver hjernehalvdelene har er viktig for å se hvilke ressurser vi faktisk har til rådighet. Her er noen av de viktigste oppgavene.

Venstre: skrive, tale, språk, matematikk, logikk og den ser sammenhenger – en og en i rekkefølge.

Høyre: kreativitet, fantasi, ESP-sans, bilder, dybde, musikk/rytme, mønster/vaner, følelser og helhetlig forståelse

BevissthetsTrening™ styrker forbindelsene mellom hjernehalvdelene, skaper balanse mellom følelser og logikk og gjør hjernen mer effektiv.

hjernehalvdeler

Hjernesvingningenes kvaliteter

Nøkkelen til god psykisk helse

Vi legger vekt på bevisst å bruke de gode kvalitetene innen alle fem grupper av svingninger i hverdagen vår:

- Evnen til å prestere på høyt nivå over tid med indre ro (Gamma)
- Evnen til å få ting gjort – handlingsevne (Beta)
- Balanse mellom sunn fornuft og følelser - følelsesmessig stabilitet (Alfa)
- Evnen til å skape noe nytt og endre noe gammelt – omstillingsevne (Theta)
- Evne til helhetstenkning og økt empati (Delta)

Ved bevisst å styrke disse kvalitetene, vil vi ha en ny tilgang til ubrukte evner og ressurser, og bruke vårt fulle potensial.

De gode kvalitetene er nøkkelen til en god psykisk helse.


Du tåler rett og slett mer!