Hjernen

Hjernesvingninger

hjernesvingninger

Elektroencefalografi, forkortes EEG og er en metode til registrering af hjernens elektriske aktivitet. De inddeles i fem hovedgrupper.

Gamma (30-40 hertz, høj gamma 40-50 hertz) er blandt andet forbundet med god hukommelse og god indlæringsproces. Gamma-aktiviteten øger når vi er under stort præs og knyttes også sammen med årvågenhed og genialitet.

Beta (12-25 hertz, høj beta 25-30 hertz) er et område, der knyttes til aktiviteter i venstre hjernehalvdel. For høj beta kan medføre stress, angst og vrede og kan gøre at kroppen bliver sat i alarmberedskab. Her er vi bevidst vågne og styres af vilje. Generelt bliver beta set på som en ”normal” rytme og er dominerende for folk som er vågne, ængstelige eller har åbne øjne. Beta hjernesvingninger anses for at være det normale svingningsmønstret hos voksne der er raske.

Alfa (8-12 hertz) knyttet til let søvn. Det er også der vi dagdrømmer og vores to hjernehalvdele kan kommunikere. Vi får tilgang til ESP-sansen, kreativitet, et balanceret humør og stabile følelser. Kombinationen af alfa og høj gamma skaber en tilstand af top mental forberedelse og ydelse.

Theta (4-8 hertz) er knyttet til dybere søvn, narkose og hypnose. Vi når ind til et niveau hvor vi kan gøre varige ændringer. Theta giver os mulighed for at bearbejde tidligere oplevelser og fjerne hindringer der står i vejen for, at vi skal nå vores mål, og med det bliver vores muligheder større.

Delta (1-4 hertz) knyttes til den dybeste søvn og her får vi tilgang til et større helhedsperspektiv med empati. Delta er et område for tilknytning til noget mere end os selv, en samhørighed.

Alle mennesker har alle grupper af hjernesvingninger, men det er styrken, kombinationen af- og tilgangen som er vigtigt for at opnå det vi ønsker.

Hjernehalvdelenes opgaver

Vores to hjernehalvdele har forskellige opgaver, og via hjernebjælken overføres information mellem de to hjernehalvdele. Når de er i god forbindelse med hinanden, vil vi kunne benytte vores muligheder og ressourcer i en god balance.

Forståelse, af hvilke opgaver hjernehalvdelene har, er vigtig for at kunne se hvilke ressourcer vi faktisk har til rådighed. Her er nogle af de vigtigste opgaver:

Venstre: skrive, tale, sprog, logik og den ser sammenhænge – én og én i rækkefølge.

Højre: kreativitet, fantasi, ESP-sans, billeder, dybde, musik/rytme, mønstre/vaner, følelser og helhedsforståelse.

BevidsthedsTræning™styrker forbindelserne mellem hjernehalvdelene, skaber balance mellem følelser og logik, og gør hjernen mere effektiv.

hjernehalvdeler

Hjernesvingningernes kvaliteter

Nøkkelen til god psykisk helse

Vi lægger vægt på bevidst at bruge de gode kvaliteter indenfor alle fem grupper af svingninger i vores hverdag.

- Evnen til at præstere på højt niveau over tid med en indre ro (Gamma)
- Evnen til at få ting gjort – evnen til at handle (Beta)
- Balance mellem sund fornuft og følelser – følelsesmæssig stabilitet (Alfa)
- Evnen til at skabe noget nyt og ændre noget gammelt – omstillingsevne (Theta)
- Evne til helhedstænkning og øgt empati (Delta)

Ved bevidst at styrke disse kvaliteterne, vil vi have en ny tilgang til ubrugte evner og ressourcer og bruge vores fulde potentiale.

De gode kvaliteter er nøglen til en god psykisk sundhed.


Du tåler faktisk mere!