Kristiansand – BevissthetsTrening I™, Barn – Oktober 2019

Dato / tid
12/10/2019 - 13/10/2019
10:00 - 17:00

Sted
Thon Hotel Kristiansand

Til påmelding FAQ Presentasjon av BevissthetsTrening™

Instruktør

Norhild Johannesen


BevissthetsTrening I™ – Hjernen har stor betydning for
psykisk helse og livskvalitet

Når barna trener sin hjerne tidlig, legges det et godt grunnlag for å fremme god psykisk helse og livsmestring.

BevissthetsTrening™ er en imaginær trening, og barna gjenkjenner dette lett fordi det er en naturlig del av barns utvikling. Barna bruker det imaginære når de bruker fantasien til å forestille seg noe eller «late som». De får en mye større kontroll på fantasien, og det resulterer i bedre søvn, større trygghet og en mestring hos barnet.

Teknikkene som læres på kurset kan brukes til å håndtere vanskelige følelser. Eksempler på dette kan være å savne noen, eller hvis de opplever å være uenig med venner eller familie. Teknikkene kan også brukes til å mestre skolearbeid, eller for å jobbe med personlige mål, som for eksempel å bli bedre i en idrett eller hobby de driver med.

Barna kan selv velge hvor mye tid de vil bruke på teknikkene. De bruker disse på sin måte etter kurset, noe vi ser gir en god effekt. I tillegg har de lært å være i en sone etter kurs, som vil hjelpe dem til å ha ro i situasjoner de møter i hverdagen.

Hvordan foregår treningen:
Kursene består av forelesninger og mentale øvelser. Barna skal ikke prestere noe, og de behøver heller ikke å fortelle noe om seg selv eller fra eget liv. Gruppen trenes som helhet.
– Stolene er satt opp i kino-oppsett.
– Forelesning i økter på cirka en time, med pauser mellom hver økt.
– Det er mentale øvelser hvor de:
– Lukker øynene og lytter til øvelsen som leses.
– Tankene brukes aktivt i øvelsen for å trene hjernen.

Det er et opplegg for hele dagen – begge dagene, også i lunsjen. Instruktøren er sammen med barna hele tiden. Dette betyr at dere som foresatte ikke trenger å være til stede. For gruppens trygghet, er foresatte ikke til stede i kurslokalet.

Tilbakemeldingene vi får fra barn og foresatte er at barna opplever økt mestring på skolen og i samvær med andre voksne og barn. De står tryggere i egne valg! Urolige barn blir roligere, og opplever større konsentrasjon på skolen. Dette har sammenheng med at hjernen blir roligere, samtidig som den jobber mer effektivt.

Praktisk informasjon:
– Aldersgrense er fra fjerde til syvende klasse. Barn må ha foresattes skriftlige samtykke.
– BevissthetsTrening I™ går over en helg fra kl. 10:00-17:00 begge dager.
– Kursavgift: kr. 3500,- (Ta kontakt med kontoret hvis du ønsker beløpet delt i flere rater).
– Bespisning inngår ikke i kursprisen. Barnet må ha med matpakke.
– Mulighet for å ringe instruktøren for veiledning i bruk av teknikkene, er inkludert i kursavgiften.
– På kursets siste dag får barna et diplom og et repetisjonskort, i tillegg får de et kompendium.
– Mulighet for repetisjon av BevissthetsTrening I™ til kr. 700,- per gang. Barnet kan repetere på det kurset som passer aldersmessig.

Søskenrabatt
Vi gir 20% søskenrabatt når dere deltar for første gang på kurs. For å få søskenrabatt, må du ringe kontoret på
tlf. 33 40 17 00.

Tutu og Det Magiske Rommet
Historiene i boken, om den lille snille bilen, byr på lek og læring om livet. Tutu og barna filosoferer over livets oppgaver, utfordringer og mysterier!

Vi ønsker å gi flest mulig barn anledning til å se og høre om Tutu, og bli kjent med innsikten han deler. Boken er egnet for barn i barnehage- og tidlig skolealder.

Når din påmelding er mottatt, vil du få en bekreftelse på den e-post du har registrert din påmelding med.
Du kan ringe vårt kontor for påmelding, hvis du ikke har en egen e-post.
Tlf.: 33 40 17 00.

Slik håndterer vi ditt personvernPåmeldingsskjema

Kristiansand – BevissthetsTrening I™, Barn – Oktober 2019

Informasjon om kursdeltakeren
* = Obligatorisk felt

Fornavn *

Etternavn *

Adresse *

Postnummer *

Sted *

E-post *

Bekreft e-post *

Telefonnummer *

Fødselsdato (dd/mm/åååå) * Skriv inn din fødselsdato i formatet "dd/mm/åååå" inkludert skilletegn. d står for dag, m står for måned, å står for år. F.eks. skrives datoen 01. januar 2001 "01/01/2001".

Ny / Repeterende *

Firma

Faktura e-post

Org.nr.

Jeg er klar over at påmeldingen er bindende (HUK AV) *