«BevissthetsTrening I» Barn – Sandefjord – Mars 2018

Laster kart ....

Dato / tid
17/03/2018 - 18/03/2018
10:00 - 17:00

Sted
Clarion Collection Hotel Atlantic

Til påmelding Info barnekurs FAQ

Instruktør

Norhild Johannesen


BevissthetsTrening™ er en hjernetrening som gir en umiddelbar vitenskapelig dokumentert effekt. Hjernen trenes på en systematisk måte, for å optimalisere og styrke hjernens funksjoner. Det betyr at vi trener hele hjernen, slik at vi oppnår alle effektene av de handlinger vi forsøker å gjøre, for å få en bedre psykisk helse og livskvalitet.

Hjernen har en mye større betydning for psykisk helse og livskvalitet, enn vi tidligere har trodd. For ganske få år siden lærte vi om at hjernen kan utvikle seg så lenge vi lever – den slutter ikke å utvikle seg. Vi kan utvikle og trene hjernen til å håndtere livets små og store utfordringer og oppgaver i hverdagen. Ny kunnskap om hjernen viser at ved å trene hele hjernen, kan vi styre følelser og tanker og få hodet på lag!

BevissthetsTrening™ gir i tillegg til hjernetreningen, to enkle teknikker. Disse teknikkene gir deg en ytterligere effekt av kurset. Barna kan selv velge hvor mye tid de vil bruke på teknikkene. I hverdagen sin trenger barna bare å trekke pusten dypt, med øynene åpne, for å hente inn roen de trenger i de forskjellige situasjoner de møter.

Hva skjer på et kurs?
Kurset består av forelesninger om sammenhengen mellom følelser, tanker og handlinger. I tillegg veiledes barna gjennom mentale øvelser. Teknikkene som læres kan brukes til å håndtere vanskelige følelser som å savne noen, eller hvis de opplever å være uenig med venner eller familie. Teknikkene kan også brukes til å mestre skolearbeid, eller for å jobbe med personlige mål, som for eksempel å bli bedre i en idrett eller hobby de driver med.

Det er et opplegg for hele dagen – begge dagene (også lunsj). Instruktøren er sammen med barna hele dagen. Dette betyr at dere som foresatte ikke trenger å være til stede. For gruppen sin trygghet, er det viktig at det ikke er foresatte til stede i kurslokalet.

Hva kan dette gjøre for ditt barn?
Forskningen er gjort på friske mennesker, og viser at treningen gir økt innlæringsevne, bedre hukommelse, samt økt evne til selvregulering. Sistnevnte er en ferdighet som er selve grunnlaget for læring og utvikling, og for å klare seg godt gjennom livet.

Tilbakemeldingene vi får fra barn og foresatte er at barna opplever økt mestring på skolen og i samvær med andre voksne og barn. De står tryggere i egne valg! Urolige barn blir roligere, og opplever større konsentrasjon på skolen. Dette har sammenheng med at hjernen blir roligere, samtidig som den jobber mer effektivt.

Praktisk informasjon
– BevissthetsTrening I™ går over en helg fra kl. 10:00 – 17:00 begge dager.
– Kursavgift: kr 3500,-. (Ta kontakt med kontoret hvis du ønsker beløpet delt i flere rater).

– Bespisning inngår ikke i kursprisen. Barnet må ha med matpakke.
– Mulighet for å ringe instruktøren for veiledning i bruk av teknikkene, er inkludert i kursavgiften.
– Mulighet for repetisjon av BevissthetsTrening I™ til kr 700,- per gang. Barnet kan repetere på det kurset som passer aldersmessig.
– Aldersgrense er fra fjerde til syvende klasse. Barn må ha foresattes skriftlige samtykke.

Når din påmelding er mottatt, vil du motta all informasjon på den e-post du har registrert din påmelding med.
Du kan ringe vårt kontor for påmelding, hvis du ikke har en egen e-post.
Tlf.: 33 40 17 00.Påmeldingsskjema

«BevissthetsTrening I» Barn – Sandefjord – Mars 2018

Informasjon om kursdeltakeren
* = Obligatorisk felt

Fornavn *

Etternavn *

Adresse *

Postnummer *

Sted *

E-post *

Bekreft e-post *

Telefonnummer *

Fødselsdato (dd/mm/åååå) *

Ny / Repeterende *

Firma

Faktura e-post

Org.nr.

Jeg er klar over at påmeldingen er bindende (HUK AV) *