BevissthetsTrening I™ – Bergen – Mars 2019

Dato / tid
16/03/2019 - 17/03/2019
10:00 - 20:00

Sted
Scandic Byparken

Til påmelding FAQ

Instruktør

Marianne Borgen


BevissthetsTrening I™ – Vi kan alle øke vår livskvalitet

Uansett hvem vi er, starter våre ord og våre handlinger, med en tanke.

Et gjennomsnittsmenneske tenker cirka 60 000 tanker i døgnet, og av disse tankene er cirka 85 % negative og uhensiktsmessige tanker. Da forstår vi fort at det blir viktig med struktur.

Hjernen har en mye større betydning for livskvaliteten, enn vi tidligere har trodd. Vi kan utvikle og trene hele hjernen til å håndtere livets små og store utfordringer og oppgaver i hverdagen. Ved å trene hele hjernen, kan vi ta kontroll på følelser og tanker, noe som betyr at vi blir mer følelsesmessig stabile og effektive i hverdagen.

Det at vi selv kan ha kontroll i vårt eget hode, og selv være i stand til å skape endring i eget liv, vil lede oss til det gode livet vi ønsker å ha.

Hele samfunnet er bygget på et ytre krav og forventninger, og vi stiller SELV et enormt høyt krav til oss selv. For eksempel spise riktig, trene nok, strekke til for barn, familie, venner og jobb. Alt vi «skulle og burde» ha gjort, som vi ikke rekker eller orker. Dette drar oss i alle retninger, og skaper et høyt stressnivå i livet. Det læres allerede fra vi er små, og vi er pliktoppfyllende.

Nå kan alle ta i bruk mer av sitt potensial. Det gjør oss i stand til å ta valg og beslutninger basert på den vi egentlig er, og ikke basert på alle de krav som stilles til oss.

Er du klar for å få det livet du egentlig ønsker deg?

Kursopplegg:
Kursene består av forelesninger og mentale øvelser. Du skal som deltaker ikke prestere noe, og du behøver heller ikke å fortelle noe om deg selv eller fra eget liv. Gruppen trenes som helhet.
– Vi er i et lokale med stoler i kino-oppsett.
– Forelesning i økter på cirka halvannen time, med pauser mellom hver økt.
– Det er mentale øvelser hvor du:
– Lukker øynene og lytter til øvelsen som leses.
– Tankene brukes aktivt i øvelsen for å trene hjernen.

Punkter fra programmet:
– Hjernen, dens struktur og oppbygging.
– Hvordan bruke vårt potensial fullt ut?
– ESP-sans – en viktig ressurs – vi styrker magefølelse og intuisjon.
– Kommunikasjon med oss selv og andre.
– Etablere en stressfri sone med øynene åpne – en unik måte å håndtere press og stress.

To enkle teknikker til bruk i eget liv:
Nattfilm er et planleggingsverktøy. Kort fortalt brukes den til å sortere og rydde i hodet, samt å få en oversikt over neste dag. Dette gir en kvalitetssøvn og en god oversikt i hverdagen. Teknikken setter i tillegg ting i perspektiv og skaper nye løsninger.

Det Kreative Hjørnet brukes til mål, mentale forberedelser, samt endringer av vanskelige situasjoner eller når noe stopper opp i livet. De endringer som gjøres blir varige, og dette øker blant annet mestringsfølelsen, tilfredsheten med livet og vårt psykiske velvære.

Praktisk informasjon:
– BevissthetsTrening I™ går over en helg fra kl. 10:00 – 20:00 begge dager.
– Kursavgift: kr 4500,- (Ta kontakt med kontoret hvis du ønsker beløpet delt i flere rater).
– Bespisning inngår ikke i kursprisen.
– Mulighet for veiledning i bruk av teknikkene på vår veiledningstelefon, er inkludert i kursavgiften.
– Mulighet for repetisjon av BevissthetsTrening I™ til kr 900,- per gang.
– På kursets siste dag får du et diplom og et repetisjonskort, i tillegg får du et kompendium.
– Nedre aldersgrense er 18 år, 16 år med foresattes skriftlige samtykke.
– På dette kurset trenger du ikke å notere, men bare være til stede alle kursets timer.

Når din påmelding er mottatt, vil du få en bekreftelse på den e-post du har registrert din påmelding med.
Du kan ringe vårt kontor for påmelding, hvis du ikke har en egen e-post.
Tlf.: 33 40 17 00.

Slik håndterer vi ditt personvernPåmeldingsskjema

BevissthetsTrening I™ – Bergen – Mars 2019

Informasjon om kursdeltakeren
* = Obligatorisk felt

Fornavn *

Etternavn *

Adresse *

Postnummer *

Sted *

E-post *

Bekreft e-post *

Telefonnummer *

Fødselsdato (dd/mm/åååå) *

Ny / Repeterende *

Firma

Faktura e-post

Org.nr.

Jeg er klar over at påmeldingen er bindende (HUK AV) *