«BevissthetsTrening I» – Stavanger – Mai 2018

Laster kart ....

Dato / tid
26/05/2018 - 27/05/2018
10:00 - 20:00

Sted
Thon Hotel Maritim

Til påmelding FAQ

Instruktør

Marianne Borgen


BevissthetsTrening™ trener hele hjernen

Uansett hvem vi er kan vi øke vår livskvalitet

Hjernen har en mye større betydning for livskvaliteten, enn vi tidligere har trodd. Vi kan utvikle og trene hele hjernen til å håndtere livets små og store utfordringer og oppgaver i hverdagen. Ny kunnskap om hjernen viser at ved å trene hele hjernen, kan vi styre følelser og tanker og få hodet på lag!

BevissthetsTrening™ gir i tillegg til hjernetrening, to enkle teknikker. Teknikkene kan blant annet brukes til å jobbe med personlige mål, håndtere og regulere følelser som ligger bak negative erfaringer, eller for å få bedre relasjoner til andre mennesker. Teknikkene kan brukes hjemme i egen stue, uten behov for veiledning. Du kan anvende teknikkene i den situasjonen som gjelder i ditt liv her og nå.

Etter kurs trenger du bare å trekke pusten dypt, med øynene åpne, for å hente inn roen du trenger i de forskjellige situasjoner du møter.

Innhold

Kursopplegg:
Kursene er basert på forelesninger og mentale øvelser. Du skal som deltaker ikke prestere noe, og du behøver heller ikke å fortelle noe om deg selv eller fra eget liv. Gruppen trenes som helhet.
– Vi er i et lokale med stoler i kino-oppsett.
– Forelesning i økter på cirka halvannen time, med pauser mellom hver økt.
– Det er mentale øvelser hvor du:
– Lukker øynene og lytter til øvelsen som leses.
– Tankene brukes aktivt i øvelsen for å trene hjernen.

Punkter fra programmet:

– Hjernen, dens struktur og oppbygging.
– Hvordan bruke vårt potensial fullt ut?
– ESP-sans – en viktig ressurs – vi styrker magefølelse og intuisjon
– Kommunikasjon med oss selv og andre.
– Etablere en stressfri sone med øynene åpne – en unik måte å håndtere press og stress.

To enkle teknikker til bruk i eget liv:

Nattfilm er et planleggingsverktøy. Kort fortalt brukes den til å sortere og rydde i hodet, samt å få en oversikt over neste dag. Dette gir en kvalitetssøvn og en god oversikt i hverdagen. Teknikken setter i tillegg ting i perspektiv og skaper nye løsninger.

Det Kreative Hjørnet brukes til mål, mentale forberedelser, samt endringer av vanskelige situasjoner eller når noe stopper opp i livet. De endringer som gjøres blir varige, og dette øker blant annet mestringsfølelsen, tilfredsheten med livet og vårt psykiske velvære.

Resultater etter kurs

Kort oppsummert:
– Enkle teknikker til bruk i eget liv
– Styrket intuisjon/magefølelse
– Økt tro på egne ressurser
– Økt selvtillit og mestringsfølelse
– Overskudd, indre ro og et større fokus
– Økt kontroll over egne tanker
– Økt innlæringsevne og hukommelse
– Mindre bekymringer og bedre søvn
– Reduserer angst og depresjon
– Økt tilstedeværelse og tilfredshet med livet

Vitenskapelig dokumentert kurs

Det er gjennomført flere forskningsprosjekter på kurset BevissthetsTrening™.

Rett etter fullført kurs har hjernen fått positive og fysiske varige endringer. Forskningen viste at dette ikke skyldes placeboeffekt, men har direkte sammenheng med denne hjernetreningen.

Praktisk informasjon

– BevissthetsTrening I™ går over en helg fra kl. 10:00 – 20:00 begge dager.
– Kursavgift: kr 4500,-. (Ta kontakt med kontoret hvis du ønsker beløpet delt i flere rater). Bespisning inngår ikke i kursprisen.
– Mulighet for veiledning i bruk av teknikkene på vår veiledningstelefon, er inkludert i kursavgiften.
– Mulighet for repetisjon av BevissthetsTrening I™ til kr 900,- per gang.
– På kursets siste dag får du et diplom og et repetisjonskort, i tillegg får du et kompendium på BevissthetsTrening I™.
– Nedre aldersgrense er 18 år, 16 år med foresattes skriftlige samtykke.
– På dette kurset trenger du ikke å notere, men bare være til stede alle kursets timer.
 

Når din påmelding er mottatt, vil du få en bekreftelse på den e-post du har registrert din påmelding med.
Du kan ringe vårt kontor for påmelding, hvis du ikke har en egen e-post.
Tlf.: 33 40 17 00.

 Påmeldingsskjema

«BevissthetsTrening I» – Stavanger – Mai 2018

Informasjon om kursdeltakeren
* = Obligatorisk felt

Fornavn *

Etternavn *

Adresse *

Postnummer *

Sted *

E-post *

Bekreft e-post *

Telefonnummer *

Fødselsdato (dd/mm/åååå) *

Ny / Repeterende *

Firma

Faktura e-post

Org.nr.

Jeg er klar over at påmeldingen er bindende (HUK AV) *