«Drømmedag» – Tønsberg – Juni 2018

Dato / tid
30/06/2018
10:00 - 18:00

Sted
Active Hotel

Til påmelding

Deborah Borgen


Bli med på en «drømmedag» i Tønsberg

Vi er alle genier! – som Einstein, kan vi alle finne de smarte løsningene

Drømmeforskere har funnet ut at drømmer har en problemløsende funksjon, og da er det viktig at vi kan huske drømmene våre. Det kan læres!

Carl G. Jung (1875-1961) sa: «Inntil du gjør det ubevisste bevisst, vil det styre livet ditt og du vil kalle det skjebne». Du kan bruke drømmer til selv å ta styringen.

Det handler om å utnytte et potensial fra det ubevisste, en kilde til kunnskap og løsninger – en større forståelse av deg selv som kan brukes til et aktivt redskap i livet.

Freud så på drømmer som innfallsporten til det ubevisste. Jung tok det et skritt lengre og foreslo at vi kan få tilgang på en utømmelig brønn av felles informasjon fra det kollektive ubevisste gjennom drømmene våre. Forskning viser nettopp at drømmer er en form for ubevisst tenkning, og at vi gjennom drømmer kan finne kreative løsninger.

Denne lørdagen skal vi lære å ta drømmene aktivt i bruk, forstå dem og aktivere et dypere nivå.

Innhold

Kursopplegg:
Kurset er basert på forelesninger og mentale øvelser. Gjennom indre drømmereiser aktiverer vi et dypere nivå, og jobber med en forståelse av hvordan bruke drømmene til et redskap i hverdagen.

Temaer for dagen:

– Hvordan huske drømmene dine
– Forstå hva drømmene dine sier
– Hvordan bruke drømmene dine til problemløsning
– Hvordan bruke drømmene dine til en bevisst egen utvikling
– Hvordan ta i bruk din ubevisste kapasitet i hverdagen

Praktisk informasjon

– Drømmedagen holdes lørdag 30. juni fra kl. 10:00 – 18:00
– Kursavgift: kr 1600,- Lunsj og pausemat inngår i prisen
– Nedre aldersgrense er 18 år
– Du trenger ingen forkunnskap for å delta på dette kurset

Ta gjerne med en kladdebok og penn til notater for eget bruk.

Når din påmelding er mottatt, vil du få en bekreftelse på den e-post du har registrert din påmelding med.
Du kan ringe vårt kontor for påmelding, hvis du ikke har en egen e-post.
Tlf.: 33 40 17 00.

 

Slik håndterer vi ditt personvernPåmeldingsskjema

«Drømmedag» – Tønsberg – Juni 2018

Informasjon om kursdeltakeren
* = Obligatorisk felt

Fornavn *

Etternavn *

Adresse *

Postnummer *

Sted *

E-post *

Bekreft e-post *

Telefonnummer *

Fødselsdato (dd/mm/åååå) * Skriv inn din fødselsdato i formatet "dd/mm/åååå" inkludert skilletegn. d står for dag, m står for måned, å står for år. F.eks. skrives datoen 01. januar 2001 "01/01/2001".

Ny / Repeterende *

Firma

Faktura e-post

Org.nr.

Jeg er klar over at påmeldingen er bindende (HUK AV) *