Oslo – Kompetanse i møte med utfordrende atferd – Oktober 2019

Dato / tid
29/10/2019
17:30 - 21:30

Sted
P-Hotels Oslo

Til påmelding

Foreleser

Pedagog Cecilie Stenhaug


Kompetanse i møte med utfordrende atferd

– et seminar for deg som jobber med barn og unge

Å være lærer og pedagog innebærer mer enn å lage og gjennomføre undervisningsopplegg. En pedagog må også ha kunnskap om årsaker til lærevansker, atferdsvansker, psykiske lidelser, mobbing og krenkelser, sammen med innsikt og verktøy for å kunne håndtere utfordringer knyttet til dette. Spesielt utfordrende atferd kan være vanskelig å håndtere i en allerede hektisk arbeidshverdag.

Hvordan vite hva som er riktig, når ingen teori eller metodikk gir klare svar? Gjennom forelesninger gir dette seminaret økt forståelse for årsaker til utfordrende atferd og hvordan møte barn og unge som strever på en god måte. I tillegg blir du guidede gjennom to mentale øvelser som gir en konkret teknikk for å beholde roen i møte med barn og unge som står i en vanskelig situasjon.

Pris: kr. 1100,-

Seminar for alle som jobber med barn og unge

Når din påmelding er mottatt, vil du få en bekreftelse på den e-post du har registrert din påmelding med.

Du kan ringe vårt kontor for påmelding, hvis du ikke har en egen e-post.
Tlf.: 33 40 17 00.

Slik håndterer vi ditt personvernPåmeldingsskjema

Oslo – Kompetanse i møte med utfordrende atferd – Oktober 2019

Informasjon om kursdeltakeren
* = Obligatorisk felt

Fornavn *

Etternavn *

Adresse *

Postnummer *

Sted *

E-post *

Bekreft e-post *

Telefonnummer *

Fødselsdato (dd/mm/åååå) * Skriv inn din fødselsdato i formatet "dd/mm/åååå" inkludert skilletegn. d står for dag, m står for måned, å står for år. F.eks. skrives datoen 01. januar 2001 "01/01/2001".

Ny / Repeterende *

Firma

Faktura e-post

Org.nr.

Jeg er klar over at påmeldingen er bindende (HUK AV) *