Projekter

Projekt – psykisk sundhed og rusmidler

Vi har indgået en aftale om et projekt inden for psykisk sundhed og rusmidler med Trondheim kommune.

Målet med projektet vil i første omgang være, at medarbejdere fra en afdeling, i hver af de to enheder, "Enhed for rusmiddeltjenester" og ”Enhed for psykisk sundhed og rusmidler”, gennemfører kurser i BevidsthedsTræning™ med efterfølgende opfølgning.

Andre afdeling er også inviteret.

Projektet startede i august 2018 og varer i seks måneder.

Opdatering januar 2019:
I projektet er der gennemført to dage med BevidsthedsTræning, en dag med opfølgning og to
nye dage med BevidsthedsTræning - tilrettelagt for enhederne.

Nu er vi i en fase med mere aktiv brug af teknikkerne i arbejdet, og det er besluttet at forlænge projektet.

Vi kommer tilbage med flere opdateringer.

Prosjekt psykiatri og rus

Skoleprojekt

Der planlægges et skoleprojekt med opstart i 2019.

Målet er at få erfaring med brug af BevidsthedsTræning™ i skolen, sådan at vi kan få mere kundskab om, hvordan arbejde målrettet med psykisk sundhed og livsmestring i folkeskolen. Projektet planlægges at vare i tre år.

Projektet følger et pædagogisk program beskrevet i Kvalifisert for fremtiden.

Vi vender tilbage med mere information når projektet er klar til gennemførsel.

skoleprosjekt

Gennemførte projekter

I marts 2017 startede vi et projekt i Lørenskog kommune, mere specifikt i Løken børnehave.

Målet med dette projekt er at få erfaring med vores pædagogiske oplæg i børnehaver, som beskrevet i Kvalifisert for fremtiden.

Personalet har gennemført to kurser i BevidsthedsTræning™. Efter kurset har personalet fulgt en trinvis vejledning, i hvordan arbejde med voksnes samspilskompetence og børn og unges livsmestringskompetence.

Personalet har fået vejledning i, hvordan de kan integrere gode rutiner, for målrettet refleksionspraksis i deres arbejde. Et vigtigt fokus har været interaktionen (samspillet), der sker i møde med børn, foresatte og kolleger.

I tillæg har personalet brugt samlingsoplægget om bilen Tutu, der rejser rundt om i verden for at hjælpe børn med at håndtere små og store opgaver og udfordringer, vi kan møde i livet.

Løken børnehave har, i efterkant af kurset integreret programmet Kvalifisert for fremtiden i deres årsplan for 2018/2019.