Projekter

Projekt – psykisk sundhed og rusmidler

Vi har indgået en aftale om et projekt inden for psykisk sundhed og rusmidler med Trondheim kommune.

Målet med projektet vil i første omgang være, at medarbejdere fra en afdeling, i hver af de to enheder, "Enhed for rusmiddeltjenester" og ”Enhed for psykisk sundhed og rusmidler”, gennemfører kurset BevidsthedsTræning™ efterfulgt af tilhørende opfølgning.

Andre afdeling er også inviteret.

Projektet startede i august 2018 og varer i seks måneder.

Opdatering januar 2019:
I projektet er der gennemført to dage med BevidsthedsTræning™, en dag med opfølgning og to nye dage med BevidsthedsTræning™ tilrettelagt for enhederne.

Nu er vi i en fase med mere aktiv brug af teknikkerne i arbejdet, og det er besluttet at forlænge projektet.

Vi kommer tilbage med flere opdateringer.

Prosjekt psykiatri og rus

Skoleprojekt

I januar 2019 startet vi et skoleprojekt ved Steinerskolen i Vestfold. Lærere og elever fra to klasser på mellemtrinnet deltager i kurset og vejledes gennem programmet Kvalifisert for fremtiden.

Programmet består af BevidsthedsTræning™, en trinvis vejledning i, hvordan arbejde med voksenrollen og en værktøjskasse til at arbejde med psykisk sundhed og livsmestring.

Målet med projektet er at få erfaring med brugen af programmet i skolen, sådan at vi får mere kundskab om, hvordan vi målrettet kan arbejde med psykisk sundhed og livsmestring i folkeskolen.

skoleprosjekt

Gennemførte projekter

I marts 2017 startede vi et projekt i Lørenskog kommune, mere specifikt i Løken børnehave.

Målet med dette projekt var, at få erfaring med vores pædagogiske oplæg i børnehaver, som beskrevet i Kvalifisert for fremtiden.

Personalet har gennemført to kurser. I efterkant af BevidsthedsTræning™ fulgte personalet en trinvis vejledning i, hvordan arbejde med voksnes samspilskompetence og børn og unges livsmestringskompetence.

Personalet fik vejledning i, hvordan de kan integrere gode rutiner, for målrettet refleksionspraksis i deres arbejde. Et vigtigt fokus var interaktionen (samspillet), der sker i møde med børn, foresatte og kolleger.

I tillæg har personalet brugte samlingsoplægget om bilen Tutu, der rejser rundt om i verden for at hjælpe børn med at håndtere små og store opgaver og udfordringer, vi kan møde i livet.

Løken børnehave har, i efterkant af projektet, integreret programmet Kvalifisert for fremtiden i deres årsplan for 2018/2019.