Seminarer

Moduler for effektiv selv-ledelse

For å tilpasse virksomhetens ulike behov, har vi laget effektive og virkningsfulle seminarer. Alle seminarene er bygget ut ifra BevissthetsTrening, og er bygd opp i tre moduler.

Modulene består av forelesning og hjernetrening. Hjernetreningen er bygget på det imaginære, noe som betyr at tankene og fantasien brukes aktivt i treningen av hjernen.

 

Modul 1: Reduser stress og styr tiden effektivt

modul 1

Målgruppe: For alle ansatte, på alle nivå
Varighet: 3 timer
Pris: Inntil 50 personer kr. 30 000,-

Reise og eventuelt opphold vil komme i tillegg

Mange snakker om et positivt eller sunt stress i forbindelse med å lykkes – det er en myte. Det som blir kalt positivt stress, er en prestasjonstilstand i hjernen som ligger over stressnivået, der vi føler oss mer våken, produktiv og fokusert på oppgavene.

Stress derimot, tar oss bort fra å prestere på høyt nivå over tid. Prestasjon over tid krever at hjernen og kroppen får riktig restitusjon, slik at stresset ikke fører til utmattelse, tap av motivasjon eller økt sykefravær.

I denne modulen stresser vi ned, og skaper grunnlag for en ny forståelse av hvordan vi kan håndtere stress, hjemme og på jobb, altså vår hverdag. Det er jo, tross alt, de som det finnes flest av.

Vi jobber med kreativitet, struktur og selv-ledelse, og skaper vårt eget «High Performance-rom». Dette gir en tilstand av ro og klarhet i hverdagen, og vi kan prestere på et høyt nivå, uten å bli utmattet.

Det skal være gøy og motiverende å gå på jobb!

Modul 2: Drivkraft til handling

Nå lenger

Målgruppe: For alle ansatte, på alle nivå
Varighet: 3 timer
Pris: Inntil 50 personer kr. 30 000,-

Reise og eventuelt opphold vil komme i tillegg

Motiverte ansatte har drivkraft, de får ting gjort, finner nye løsninger og har det gøy på jobb. En tydelig visjon og mål gir motiverte ansatte.

Det krever kompetanse og bevisstgjøring i hvordan den enkelte kan hente frem ressurser til indre motivasjon og ha en drivkraft for en effektiv hverdag. Modul 2 gir deg verktøyet som bringer visjoner og mål til et nytt nivå.

Modul 2 bygger på modul 1, og du får kompetansen som gir drivkraft til handling. Denne kompetansen har en varig verdi. Bedriftens kultur styrkes, med ansatte som gir trygghet til kunder og skaper resultater.

«- Å skaffe medarbeidere som har en genuin indre glede av å utføre bedriftens arbeidsoppgaver, er gull verdt for arbeidsgivere og bedriftseiere, sier professor Anders Dysvik.» (Forskning.no, mai 2014)

Modul 3: Det ultimate planleggingsverktøy

modul 3

Målgruppe: For alle ansatte, på alle nivå
Varighet: 3 timer
Pris: Inntil 50 personer kr. 30 000,-

Reise og eventuelt opphold vil komme i tillegg

Med det ultimate planleggingsverktøyet, mener vi å ta i bruk det genuine og geniale i mennesket. Det naturlig iboende, kan ikke måles med noe annet.

Denne modulen handler om klare strategier og gode valg og beslutninger, som er viktige faktorer og leder til suksess. Andre viktige faktorer er magefølelse/intuisjon og flyt, eller som mange kjenner til; bitene faller på plass. Mange ønsker at det skal skje oftere, ikke bare av og til. Det gjør vi noe med i denne modulen.

Dette verktøyet gir deg to essensielle fordeler for å oppnå High Performance:

1. Holde hodet klart og få tilgang til ideer som gir gode effektive løsninger, takle uventede situasjoner på strak arm.

2. Påvirker søvn slik at du får bedre kvalitet på søvn og fungerer godt i hverdagen over tid. Vi vet i dag at for lite/forstyrret søvn gir reduksjon i produktivitet.

Psykisk styrke, være ydmyk og se seg selv som en del av en større helhet, skaper lykkelige ansatte som er mindre syke.

Å ha lykkeligere og mer effektive ansatte, med gode mellommenneskelige forhold, vil uansett være en smart investering.

Et komplett kurs for barnehage og skole – BevissthetsTrening

For å tilpasse virksomhetens ulike behov, har vi laget effektive og virkningsfulle seminarer. Alle seminarene er bygget ut ifra BevissthetsTrening, og er bygd opp i tre moduler.

Modulene består av forelesning og hjernetrening. Hjernetreningen er bygget på det imaginære, noe som betyr at tankene og fantasien brukes aktivt i treningen av hjernen.

 

kurs

Målgruppe: For alle ansatte, på alle nivå
Varighet: 2 påfølgende dager, 8 timer per dag
Pris: Ta kontakt med oss

Vi har tilpasset kurset for barnehage og skole 

Like viktig, som en god fysisk helse, er det å ha en god psykisk helse. God psykisk helse handler om en opplevelse av å mestre livets oppgaver og utfordringer, både privat og på jobb.

Mentalt robuste folk håndterer stress, motgang og vanskelige situasjoner bedre. Gjennom gode utviklings- og arbeidsverktøy skapes det trygghet, trivsel og effektivitet, og leder til et dynamisk arbeidsmiljø.

Tema fra BevissthetsTrening I

  • Hjernen, dens struktur og oppbygging
  • Hvordan bruke vårt potensial fullt ut
  • En god kvalitetssøvn
  • Et nytt perspektiv for nye løsninger
  • Mål og endringer – økt omstillingsevne
  • Mentale forberedelser
  • Kommunikasjon og relasjonskompetanse
  • Etablere en stressfri sone med øynene åpne

Andre seminar vi holder:

Hjernen din er smartere enn du tror – du KAN nå dine mål

workshop

Dette seminaret er beregnet for ungdom i videregående opplæring
Vi har vært på skoler og holdt seminar om psykisk helse og livsmestring. Formålet med et slikt seminar er å skape trygge individer som mestrer sin hverdag.

I dette seminaret tar vi for oss betydningen av å finne mål og mening med eget liv, samtidig som vi ser på sammenhengen mellom følelser, tanker og handlinger.

Her får ungdommene en teknikk som kan brukes til flere formål. Vi legger vekt på mål og drømmer, hvordan være mentalt forberedt og hvordan bearbeide vanskelige følelser i en indre dialog.

Seminaret holdes av en av våre instruktører, og har en varighet på 3 timer.

Kompetanse i møte med utfordrende atferd

voksnes endringskomp

Å være lærer og pedagog innebærer mer enn å lage og gjennomføre undervisningsopplegg. En pedagog må også ha kunnskap om årsaker til lærevansker, atferdsvansker, psykiske lidelser, mobbing og krenkelser, sammen med innsikt og verktøy for å kunne håndtere utfordringer knyttet til dette. Spesielt utfordrende atferd kan være vanskelig å håndtere i en allerede hektisk arbeidshverdag.

Hvordan vite hva som er riktig, når ingen teori eller metodikk gir klare svar? Gjennom forelesninger gir dette seminaret økt forståelse for årsaker til utfordrende atferd og hvordan møte barn og unge som strever på en god måte. I tillegg blir du ledet gjennom tre mentale øvelser som gir en konkret teknikk for å beholde roen i møte med barn og unge som står i en vanskelig situasjon.

Seminaret kan tilrettelegges for pedagogisk personalet og for foreldregrupper.

Foreleser: Pedagog, Cecilie Stenhaug

Varighet: 4 timer

Pris: 30 000,-

Andre typer foredrag

Vi har også andre typer seminarer og gjesteforelesninger. Ta gjerne kontakt med oss, så finner vi sammen et opplegg som passer for dere. post@uniquemindesp.com.