Seminarer

Hjernen din er smartere enn du tror – du KAN nå dine mål

workshop

Dette seminaret er beregnet for ungdom i videregående opplæring
Vi har vært på skoler og holdt seminar om psykisk helse og livsmestring. Formålet med et slikt seminar er å skape trygge individer som mestrer sin hverdag.

I dette seminaret tar vi for oss betydningen av å finne mål og mening med eget liv, samtidig som vi ser på sammenhengen mellom følelser, tanker og handlinger.

Her får ungdommene en teknikk som kan brukes til flere formål. Vi legger vekt på mål og drømmer, hvordan være mentalt forberedt og hvordan bearbeide vanskelige følelser i en indre dialog.

Seminaret holdes av en av våre instruktører, og har en varighet på 3 timer.

Kompetanse i møte med utfordrende atferd

voksnes endringskomp

Å være lærer og pedagog innebærer mer enn å lage og gjennomføre undervisningsopplegg. En pedagog må også ha kunnskap om årsaker til lærevansker, atferdsvansker, psykiske lidelser, mobbing og krenkelser, sammen med innsikt og verktøy for å kunne håndtere utfordringer knyttet til dette. Spesielt utfordrende atferd kan være vanskelig å håndtere i en allerede hektisk arbeidshverdag.

Hvordan vite hva som er riktig, når ingen teori eller metodikk gir klare svar? Gjennom forelesninger gir dette seminaret økt forståelse for årsaker til utfordrende atferd og hvordan møte barn og unge som strever på en god måte. I tillegg blir du ledet gjennom tre mentale øvelser som gir en konkret teknikk for å beholde roen i møte med barn og unge som står i en vanskelig situasjon.

Seminaret kan tilrettelegges for pedagogisk personalet og for foreldregrupper.

Foreleser: Pedagog, Cecilie Stenhaug

Varighet: 4 timer

Pris: 30 000,-

Ta gjerne kontakt med oss, så finner vi sammen et opplegg som passer for dere. post@uniquemindesp.com