Seminarer

Foreldrerollen – et fordypningsseminar for foresatte

Steder: Oslo, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Stavanger

Tid: kl 10:00-16:00

Pris: kr. 1450,-

Foreleser: Pedagog Cecilie Stenhaug

Seminaret er kun for de som har tatt BevissthetsTrening I™

Foreldrerollen består av mange og sammensatte oppgaver. Som forelder er det ditt ansvar å sørge for at barnet har et godt liv her og nå, samtidig som de får med seg kunnskap og ferdigheter til å mestre livets oppgaver og utfordringer. Her og nå, men også i voksenlivet.

Gjennom forelesninger og mentale øvelser gir dette seminaret konkrete råd for hverdagslige samspillsituasjoner. Vi går i dybden på hvordan bruke teknikkene til å håndtere oppgaver og utfordringer knyttet til foreldrerollen, og hvordan du kan fremme livsmestring hos barn og unge.


Påmelding
Seminar 1

Seminar for foresatte – en stressfri sone i hverdagen

Steder: Oslo, Kristiansand

Tid: kl 17:30-21:30

Pris: kr. 1100,-

Foreleser: Pedagog Cecilie Stenhaug

Seminar for alle som er foresatte

Foreldrerollen består av mange og sammensatte oppgaver. Som forelder er det ditt ansvar å sørge for at barnet har et godt liv her og nå, samtidig som de får med seg kunnskap og ferdigheter til å mestre livets oppgaver og utfordringer. Her og nå, men også i voksenlivet.

Gjennom forelesninger og mentale øvelser gir dette seminaret konkrete råd for hverdagslige samspillsituasjoner, samtidig som du får med deg en teknikk for å være i en stressfri sone i hverdagen.


Påmelding
Seminar 2

Kompetanse i møte med utfordrende atferd
– et seminar for deg som jobber med barn og unge

Steder: Oslo, Kristiansand

Tid: kl 17:30-21:30

Pris: kr. 1100,-

Foreleser: Pedagog Cecilie Stenhaug

Seminar for alle som jobber med barn og unge

Å være lærer og pedagog innebærer mer enn å lage og gjennomføre undervisningsopplegg. En pedagog må også ha kunnskap om årsaker til lærevansker, atferdsvansker, psykiske lidelser, mobbing og krenkelser, sammen med innsikt og verktøy for å kunne håndtere utfordringer knyttet til dette. Spesielt utfordrende atferd kan være vanskelig å håndtere i en allerede hektisk arbeidshverdag.

Hvordan vite hva som er riktig, når ingen teori eller metodikk gir klare svar? Gjennom forelesninger gir dette seminaret økt forståelse for årsaker til utfordrende atferd og hvordan møte barn og unge som strever, på en god måte. I tillegg blir du ledet gjennom to mentale øvelser som gir en konkret teknikk for å beholde roen i møte med barn og unge som står i en vanskelig situasjon.


Påmelding
seminar 3