Sertifisering for helsepersonell

Sertifisering for helsepersonell er for deg som jobber innen psykiatri, psykisk helse og rus og helse- og omsorgstjenesten.

Det er økende etterspørsel for verktøy som gjør at du som fagperson styrker din relasjonskompetanse. Dette er noe som forskning viser at grunnkurset gjør, og som vi vil legge ytterligere vekt på i sertifiseringen.

Grunnkurset i DB-System® gir deg filosofien og teknikkene for å kunne utvikle deg som menneske. Gjennom en sertifisering vil vi gå dypere inn i hvordan du kan bruke verktøyet til selvivaretakelse og egenledelse med fokus på din utvikling. Både som menneske og fagperson.

Vi vil også gå i dybden på hvordan du kan bruke DB-System® til å lære bort deler av filosofien og teknikkene til kollegaer, brukere eller pasienter, og bruke teknikkene i endring- og utviklingsarbeidet med de du har et ansvar for.

Kort oppsummert:
Du får god trening i å håndtere følelser, tanker og handlinger i møte med mennesker, og nye verktøy og teknikker å ta med deg inn i arbeidet ditt.
– En kompetanse som er ettertraktet i ditt fagfelt.

Energiball til DB-System® Trinn 1

Å være sertifisert i DB-System® for helsepersonell, forutsetter at du har en indre kjennskap til hvordan du kan bruke filosofien og innholdet i DB-System® i eget liv. At du kjenner til bakgrunnen for systemet, og at du har god innsikt i det teoretiske, filosofiske og metodiske. Det forutsetter at du bruker verktøyet aktivt for selvivaretakelse og egenledelse i eget liv.

For å kunne lære bort må du først og fremst kjenne til hvordan praksisen fungerer for deg. Når du har god kjennskap til dette, kan du lære det bort til andre. Dette forutsetter regelmessig egenpraksis, og at du forplikter deg til å bruke teknikkene i eget liv og i ditt arbeid. Dette vil være tema i trinn 1.

I dette trinnet arbeider vi med følgende:

Selvivaretakelse og egenledelse:

 • Hvordan bruke DB-System® aktivt i eget liv
 • Bevisstgjøring av eget isfjell for å stå styrket i jobben
 • Hvordan forstå DB-System® i et fysisk og psykisk helseperspektiv


Energiball til DB-System® Trinn 2

Etter et felles trinn 1, skilles nå sertifiseringene, og vi retter fokuset mer spesialisert mot de ulike fagfeltene.

I trinn 2 jobbes det spesifikt med hvordan du kan bruke DB-System® effektivt i din egen arbeidshverdag, og vi starter med et dypdykk i ditt «Hvorfor?» knyttet til din arbeidssituasjon. Å ha en klar forståelse for eget utgangspunkt og isfjell, legger et godt grunnlag for trygghet og balanse i møte med pasienter og brukere.

Videre lærer du å bruke DB-System® inn mot konkrete problemstillinger og utfordringer.

Temaer i trinn 2 vil blant annet være:

Din egen arbeidshverdag:

 • DB-System® i arbeidshverdagen
 • Jobbe med egne reaksjonsmønstre
 • Bevisstgjøring på hvordan ditt eget isfjell påvirker relasjonen til pasienter og brukere 
 • Strukturering av hjernen og arbeidsdagen
 • Debriefing og bearbeiding av vanskelige hendelser som oppstår i jobben 
 • Relasjonens betydning og påvirkningskraft sett fra DB-System®s perspektiv
 • Bruk av DB-System® i endringsarbeid med brukere og pasienter
 • Bruk av Nattfilm og Det Kreative Hjørnet i jobbsammenheng


En viktig del av arbeidet i trinn 2 er utforsking og bevisstgjøring på hvordan DB-System® kan brukes aktivt i din arbeidshverdag. Dette gjøres gjennom refleksjonsoppgaver, både individuelt og i grupper, og er ett av fundamentene for treningen som gjøres i trinn 2.

I dette trinnet vil vi også starte med opplæring av å gi en presentasjon til kollegaer og/eller pårørende, om filosofien og metodikken i arbeidet.


Energiball til DB-System® Trinn 3

Trinn 3 i sertifiseringen omhandler hvordan du kan bruke DB-System® til å jobbe med mennesker innenfor psykiatri, psykisk helse og rus og helse- og omsorg.

Endringsarbeid, bearbeiding av vanskelige opplevelser, søvnproblemer, smertehåndtering, depresjoner og angst er noen av temaene som knyttes til praktisk bruk av DB-System®. I tillegg fokuseres det på arbeidshverdagen din, oppgaver, situasjoner og utfordringer som er gjeldende for den enkelte.

Gjennom refleksjon i grupper, gruppearbeid, individuelle øvelser, øvelse i presentasjon og egen praksis på ditt arbeidssted, vil du trene opp ferdigheter i å vurdere hvordan du kan bruke verktøyet i ditt arbeid, og i hvilke sammenhenger det er best egnet.

Trinn 3 vil blant annet inneholde:

Praktisk bruk av DB-System® i endrings- og utviklingsarbeid:

 • Bevisstgjøring, øvelser og trening i bruk av DB-System® i direkte arbeid med bruker eller pasient
 • Trening i veiledning og coaching av bruker eller pasient – caseoppgaver
 • Hvordan bruke metodene fra DB-System® i endringsarbeid og konkrete problemstillinger
 • Trening på presentasjon og forklaring av Det mentale isfjell som grunnlag for å forstå egen situasjon
 • Arbeid med angst, traumer, bearbeiding av vanskelige hendelser/erfaringer og søvnproblemer 
 • Trening på å lære bort ulike mentale øvelser fra DB-System®


I dette trinnet vil vi også fortsette arbeidet med opplæring av å gi filosofien og metodikken til kollegaer, pårørende, brukere og pasienter.


Samlinger

Det er 6 samlinger totalt. 5 samlinger med undervisning, og i tillegg kommer en eksamenshelg (se eget punkt).

Du må delta fullt ut på alle samlinger.

Denne helgen samles alle sertifiseringer for felles eksamen og seremoni.

Du må delta fullt ut på begge dager.

Når du har fullført alle tre trinn, og bestått eksamen, er du sertifisert av Unique Mind ESP® til å ta i bruk DB-System® innen ditt fagområde, og til å veilede andre i henhold til gitte retningslinjer.

For å beholde sertifiseringen må du delta på en samling, over tre dager, hvert 3. år. I forkant av samlingen må du levere en oppgave som viser hvordan du bruker DB-System® i ditt arbeid.


Eksamen består av:

 • En skriftlig del basert på oppgaver som er gjort underveis i utdanningen
 • En muntlig presentasjon
 • Avsluttende seremoni

 

Gjennom refleksjon i grupper, og gjennom egen praksis på ditt arbeidssted, vil du trene opp ferdigheter i å bruke DB-System® aktivt i eget liv og i din arbeidshverdag.


Vår målsetting er at du etter sertifiseringen:

 • Står solid i din profesjonsutøvelse og kan balansere belastninger og utfordringer på en god og konstruktiv måte over tid

 • Har styrket nøkkelkvalifikasjonene: genuin, løsningsorientert, selvstendig, samarbeidsorientert, nysgjerrig, årvåken og empatisk

 

Du kan med sertifisering:

 • Lage og gjennomføre behandlingsopplegg for brukere eller pasienter
  – Bruke teknikkene i endring- og utviklingsarbeidet med de du har et ansvar for

 • Bruke DB-System® i veiledning og behandling av bruker eller pasient

 • Holde foredrag for dine kollegaer og lede dem gjennom mentale øvelser
  – Slik kan du bidra til viktig kompetanseheving på din arbeidsplass


Gjennom studiet vil vi sammen utarbeide en sertifiseringsperm, med konkrete opplegg og øvelser som du kan bruke i ditt videre arbeid.

Øvelsene og filosofien som sertifiseringen bygger på, er kunnskapsbasert gjennom forskning, praksis fra fagfeltet og erfaringskunnskap.


Kort oppsummert:
Du får god trening i å håndtere følelser, tanker og handlinger i møte med mennesker, og nye verktøy og teknikker å ta med deg inn i arbeidet ditt.
– En kompetanse som er ettertraktet i ditt fagfelt.

På grunn av omstruktureringer og nye muligheter som har åpnet seg, vil oppstart av sertifiseringen bli utsatt. 

Vi vil sende ut informasjon til våre kursdeltakere når alle nye detaljer er planlagt og på plass. 

Energiball til DB-System® Trinn 1

Å være sertifisert i DB-System® for helsepersonell, forutsetter at du har en indre kjennskap til hvordan du kan bruke filosofien og innholdet i DB-System® i eget liv. At du kjenner til bakgrunnen for systemet, og at du har god innsikt i det teoretiske, filosofiske og metodiske. Det forutsetter at du bruker verktøyet aktivt for selvivaretakelse og egenledelse i eget liv.

For å kunne lære bort må du først og fremst kjenne til hvordan praksisen fungerer for deg. Når du har god kjennskap til dette, kan du lære det bort til andre. Dette forutsetter regelmessig egenpraksis, og at du forplikter deg til å bruke teknikkene i eget liv og i ditt arbeid. Dette vil være tema i trinn 1.

I dette trinnet arbeider vi med følgende:

Selvivaretakelse og egenledelse:

 • Hvordan bruke DB-System® aktivt i eget liv
 • Bevisstgjøring av eget isfjell for å stå styrket i jobben
 • Hvordan forstå DB-System® i et fysisk og psykisk helseperspektiv

Energiball til DB-System® Trinn 2

Etter et felles trinn 1, skilles nå sertifiseringene, og vi retter fokuset mer spesialisert mot de ulike fagfeltene.

I trinn 2 jobbes det spesifikt med hvordan du kan bruke DB-System® effektivt i din egen arbeidshverdag, og vi starter med et dypdykk i ditt «Hvorfor?» knyttet til din arbeidssituasjon. Å ha en klar forståelse for eget utgangspunkt og isfjell, legger et godt grunnlag for trygghet og balanse i møte med pasienter og brukere.

Videre lærer du å bruke DB-System® inn mot konkrete problemstillinger og utfordringer.

Temaer i trinn 2 vil blant annet være:

Din egen arbeidshverdag:

 • DB-System® i arbeidshverdagen
 • Jobbe med egne reaksjonsmønstre
 • Bevisstgjøring på hvordan ditt eget isfjell påvirker relasjonen til pasienter og brukere
 • Strukturering av hjernen og arbeidsdagen
 • Debriefing og bearbeiding av vanskelige hendelser som oppstår i jobben
 • Relasjonens betydning og påvirkningskraft sett fra
  DB-System®s perspektiv
 • Bruk av DB-System® i endringsarbeid med brukere og pasienter
 • Bruk av Nattfilm og Det Kreative Hjørnet i jobbsammenheng

En viktig del av arbeidet i trinn 2 er utforsking og bevisstgjøring på hvordan DB-System® kan brukes aktivt i din arbeidshverdag. Dette gjøres gjennom refleksjonsoppgaver, både individuelt og i grupper, og er ett av fundamentene for treningen som gjøres i trinn 2.

I dette trinnet vil vi også starte med opplæring av å gi en presentasjon til kollegaer og/eller pårørende, om filosofien og metodikken i arbeidet.

Energiball til DB-System® Trinn 3

Trinn 3 i sertifiseringen omhandler hvordan du kan bruke DB-System® til å jobbe med mennesker innenfor psykiatri, psykisk helse og rus og helse- og omsorg.

Endringsarbeid, bearbeiding av vanskelige opplevelser, søvnproblemer, smertehåndtering, depresjoner og angst er noen av temaene som knyttes til praktisk bruk av DB-System®. I tillegg fokuseres det på arbeidshverdagen din, oppgaver, situasjoner og utfordringer som er gjeldende for den enkelte.

Gjennom refleksjon i grupper, gruppearbeid, individuelle øvelser, øvelse i presentasjon og egen praksis på ditt arbeidssted, vil du trene opp ferdigheter i å vurdere hvordan du kan bruke verktøyet i ditt arbeid, og i hvilke sammenhenger det er best egnet.

Trinn 3 vil blant annet inneholde:

Praktisk bruk av DB-System® i endrings- og utviklingsarbeid:

 • Bevisstgjøring, øvelser og trening i bruk av DB-System® i direkte arbeid med bruker eller pasient
 • Trening i veiledning og coaching av bruker eller pasient – caseoppgaver
 • Hvordan bruke metodene fra
  DB-System® i endringsarbeid og konkrete problemstillinger
 • Trening på presentasjon og forklaring av Det mentale isfjell som grunnlag for å forstå egen situasjon
 • Arbeid med angst, traumer, bearbeiding av vanskelige hendelser/erfaringer og søvnproblemer 
 • Trening på å lære bort ulike mentale øvelser fra DB-System®


I dette trinnet vil vi også fortsette arbeidet med opplæring av å gi filosofien og metodikken til kollegaer, pårørende, brukere og pasienter.


Samlinger

Det er 6 samlinger totalt. 5 samlinger med undervisning, og i tillegg kommer en eksamenshelg (se eget punkt).

Du må delta fullt ut på alle samlinger.

Denne helgen samles alle sertifiseringer for felles eksamen og seremoni.

Du må delta fullt ut på begge dager.

Når du har fullført alle tre trinn, og bestått eksamen, er du sertifisert av Unique Mind ESP® til å ta i bruk DB-System® innen ditt fagområde, og til å veilede andre i henhold til gitte retningslinjer.

For å beholde sertifiseringen må du delta på en samling, over tre dager, hvert 3. år. I forkant av samlingen må du levere en oppgave som viser hvordan du bruker DB-System® i ditt arbeid.


Eksamen består av:

 • En skriftlig del basert på oppgaver som er gjort underveis i utdanningen
 • En muntlig presentasjon
 • Avsluttende seremoni

 

Gjennom refleksjon i grupper, og gjennom egen praksis på ditt arbeidssted, vil du trene opp ferdigheter i å bruke
DB-System® aktivt i eget liv og i din arbeidshverdag.


Vår målsetting er at du etter sertifiseringen:

 • Står solid i din profesjonsutøvelse
  og kan balansere belastninger og utfordringer på en god og konstruktiv måte over tid

 • Har styrket nøkkelkvalifikasjonene: genuin, løsningsorientert, selvstendig, samarbeidsorientert, nysgjerrig, årvåken og empatisk

 

Du kan med sertifisering:

 • Lage og gjennomføre behandlingsopplegg for brukere eller pasienter
  – Bruke teknikkene i endring- og utviklingsarbeidet med de du har et ansvar for

 • Bruke DB-System® i veiledning og behandling av bruker eller pasient

 • Holde foredrag for dine kollegaer og lede dem gjennom mentale øvelser
  – Slik kan du bidra til viktig kompetanseheving på din arbeidsplass


Gjennom studiet vil vi sammen utarbeide en sertifiseringsperm, med konkrete opplegg og øvelser som du kan bruke i ditt videre arbeid.

Øvelsene og filosofien som sertifiseringen bygger på, er kunnskapsbasert gjennom forskning, praksis fra fagfeltet og erfaringskunnskap.


Kort oppsummert:
Du får god trening i å håndtere følelser, tanker og handlinger i møte med mennesker, og nye verktøy og teknikker å ta med deg inn i arbeidet ditt.
– En kompetanse som er ettertraktet i ditt fagfelt.

På grunn av omstruktureringer og nye muligheter som har åpnet seg, vil oppstart av sertifiseringen bli utsatt. 

Vi vil sende ut informasjon til våre kursdeltakere når alle nye detaljer er planlagt og på plass.