Skole

BevissthetsTrening™ i skolen

At vi kan trene hjernen til sunne kontra usunne tilstander er relativt nytt i verden generelt, og innen pedagogiske retninger spesielt. Vi er opptatt av at trening av hjernen er av stor betydning for å utvikle voksnes samspillskompetanse, samtidig som kunnskap om hvordan vi fungerer som mennesker, er viktig for å gi barn og unge et godt grunnlag for å mestre livet – i et livsløpsperspektiv.

Fokus er først og fremst rettet mot voksnes holdninger og væremåter i møte med barn og unge. Deretter er fokuset hvordan gi barn og unge «kunnskap om livet», og teknikker for å håndtere livets oppgaver og utfordringer. Når vi har det fokuset, i nevnte rekkefølge, vil det fremme et godt psykososialt miljø, preget av gode relasjoner, samarbeid og helhetstankegang.

Betydning for ansattes praksishverdag

God samspillskompetanse handler om å kunne møte foresatte, kollegaer, barn og unge på en god måte. Dette forutsetter god forståelse for andre mennesker sine følelser og ulike sosiale situasjoner, en forståelse som forskningen viser at fremmes etter kurset BevissthetsTrening™.

God samspillskompetanse handler også om å vite hva som må gjøres når ingen teori eller metodikk gir klare svar. Noen ganger er det viktig med et vennlig klapp på skulderen, andre ganger klare grenser og en konsekvent voksen. BevissthetsTrening™ styrker vår årvåkenhet, intuisjon, kreativitet og empati, ressurser som gjør at vi lettere vil kunne improvisere gode løsninger i den til enhver tid unike praksissituasjon.

Betydning for elevene

Barn og unge søker å forstå seg selv, andre mennesker, konkreter og fenomener i verden. Men uten støtte og veiledning fra voksne, kan deres forståelse bli kaotisk og lite fremmende for utvikling av gode holdninger og samfunnsvennlig atferd. En viktig oppgave i skolen blir derfor å veilede elevene i å bruke språket til å skape hensiktsmessig mening og sammenheng av sine erfaringer.

Vi har utarbeidet en verktøykasse for å jobbe med å fremme god psykisk helse og livsmestring hos elever i grunnskolen. Verktøykassen er beskrevet i boken Kvalifisert for fremtiden. En hovedmålsetting er at verktøykassen bidrar til å skape større åpenhet for å snakke om det som kan være vanskelig og annerledes. Samtidig ønsker vi å gi barn og unge konkrete verktøy som kan brukes til å forstå sine følelser, tanker og opplevelser.

Det å kunne regulere følelser, arbeide strukturert og konsentrert, samt skape trygge sosiale tilknytninger er identifisert som det viktigste vi kan gjøre for å fremme god psykisk helse og livsmestring hos barn og unge. Det etterspørres derfor en intervensjon som fyller disse kravene, og det viser forskning at BevissthetsTrening™ gjør.

BevissthetsTrening™, foredrag og pedagogisk veiledning for skoler

Kurs
- BevissthetsTrening™ går over to påfølgende dager, 8 timer per dag.
- Kurset består av forelesninger om sammenhengen mellom følelser, tanker og handlinger. I tillegg veiledes du gjennom mentale øvelser.
- Kurset kan gjennomføres for voksne og for elever som har begynt i 4. klasse.

Programmet Kvalifisert for fremtiden
I tillegg til kurs har vi utarbeidet programmet Kvalifisert for fremtiden som er beskrevet i boken med samme navn. Programmet består av følgende:

- Trinn for trinn veiledning i hvordan jobbe med voksnes samspillskompetanse som en systemkompetanse i organisasjonen.
- Verktøykasse for å undervise om psykisk helse og livsmestring i skolen.

Vi tilbyr også muligheten for pedagogisk veiledning i etterkant av kurs.Ved ønske om veiledning vil Cecilie Stenhaug lage en plan for dette i samarbeid med skolen.

I januar 2019 startet vi et skoleprosjekt på Steinerskolen i Vestfold.

Seminar
To av våre seminarer har temaer «Fra krenkepedagogikk til anerkjennende pedagogikk» og «Voksnes endringskompetanse i arbeid med barn og unge». Vi har også andre typer seminarer, foredrag og gjesteforelesninger.

Ta gjerne kontakt med oss, så finner vi sammen et opplegg som passer for deres skole: post@uniquemindesp.com