Nytt forskningsprosjekt

Referanse - Unique Mind ESP
Endret meg radikalt
mars 3, 2016
Kvinne og gutt i barnehage - Unique Mind ESP
En økt vilje til endringsprosesser
mars 3, 2016

Nytt forskningsprosjekt

EEG - Unique Mind ESP

Nytt forskningsprosjekt

De første EEG-målinger gjort på personer som ble trenet i BevissthetsTrening
hos Unique Mind ESP, ble utført i desember 2009. Målingene foregikk i Norge
og etter internasjonale standarder. Det ble utført et forskningsprosjekt
på vårt kurs BevissthetsTrening i 2010/2011.

Resultatene ble så oppsiktsvekkende at vi ønsker å
utdype resultatene ytterligere, og til det har vi fått en av få
spesialiserte forskere på dette området, i tillegg til Nord universitet.

Arbeidet er nå påbegynt, og vi ser frem til nye sterke resultater.