Spesialkurs

Som et ledd på veien for å fremme god psykisk helse og livskvalitet i samfunnet, har vi hatt prosjekter og samarbeid med spesialister innenfor psykisk helse og rus.

I tillegg er det gjort tre publiserte forskningsprosjekter, og grunnkurset i DB-System® har vist forebyggende effekt mot depresjon, viser til effekt mot angst og at det kan brukes i behandling av PTSD.

På bakgrunn av all erfaring vi har fått, og med grunnleggers egen erfaring innenfor traumebehandling og forebygging av depresjon, angst og PTSD, har vi nå valgt å tilby spesialkurs til privatpersoner.

Du behøver ikke å ha deltatt på andre kurs i DB-System® for å delta på våre spesialkurs, da spesialkursene gir grunnleggende innføring i teori, mentale øvelser og konkrete teknikker som er spisset mot de ulike utfordringene.

Som kursdeltaker møter du kursholdere som har utvidet kompetanse og erfaring innenfor de forskjellige spesialkursene.

Energiball til DB-System®

Et spesialkurs for kvinner utsatt for vold i nære relasjoner. 

Les mer

Energiball til DB-System®

Fra stress og kaos
til flyt i livet

Et spesialkurs for deg som har kommet til en STOPP av forskjellige årsaker.

Kommer

Energiball til DB-System®

Alarmen går!
– I konstant beredskap

Et spesialkurs for deg som jobber i nødetatene og redningstjenesten.

Kurs planlagt høsten 2022