Spesialkurs

Som et ledd på veien for å fremme god psykisk helse og livskvalitet i samfunnet, har vi hatt prosjekter og samarbeid med spesialister innenfor psykisk helse og rus.

I tillegg er det gjort to publiserte forskningsprosjekter, og grunnkurset i DB-System® har vist forebyggende effekt mot depresjon, viser til effekt mot angst og at det kan brukes i behandling av PTSD.

På bakgrunn av all erfaring vi har fått, og med grunnleggers egen erfaring innenfor traumebehandling og forebygging av depresjon, angst og PTSD, har vi nå valgt å tilby spesialkurs til privatpersoner.

Du behøver ikke å ha deltatt på andre kurs i DB-System® for å delta på våre spesialkurs, da spesialkursene gir grunnleggende innføring i teori, mentale øvelser og konkrete teknikker som er spisset mot de ulike utfordringene.

Som kursdeltaker møter du kursholdere som har utvidet kompetanse og erfaring innenfor de forskjellige spesialkursene.

Fra vold
til et liv i trygghet

Et spesialkurs for kvinner utsatt for vold i nære relasjoner. 

Les mer

Fra stress og kaos
til flyt i livet

Et spesialkurs for deg som har kommet til en STOPP av forskjellige årsaker.

Les mer

Alarmen går!
– I konstant beredskap

Et spesialkurs for deg som jobber i nødetatene og redningstjenesten.

Kurs planlagt høsten 2022