Tilrettelagte foredrag

Foredrag med fokus på å styrke individet til et sterkt fellesskap

For å skape effektive og virkningsfulle foredrag, er de bygget opp basert på BevissthetsTrening™.

Foredragene gir kunnskap om mental kapasitet, robusthet og forståelse av hvordan vi kan ta i bruk mer av vårt potensial.

Hjernen din er smartere enn du tror – du KAN nå dine mål

Dette foredraget er beregnet for ungdom i videregående opplæring
Vi har vært på skoler og holdt workshop om psykisk helse og livsmestring. Formålet med et slikt foredrag er å skape trygge individer som mestrer sin hverdag.

I dette foredraget tar vi for oss betydningen av å finne mål og mening med eget liv, samtidig som vi ser på sammenhengen mellom følelser, tanker og handlinger.

Her får ungdommene en teknikk som kan brukes til flere formål. Vi legger vekt på mål og drømmer, hvordan være mentalt forberedt og hvordan bearbeide vanskelige følelser i en indre dialog.

Foredraget holdes av en av våre instruktører, og har en varighet på 3 timer.

workshop

Fra krenkepedagogikk til anerkjennende pedagogikk

En viktig oppgave for ansatte i barnehage og skole er å avdekke alle former for krenkelser mot barn og unge. Helt konkret betyr dette å skape rom for gode samspill med og mellom barn, samtidig som vi gir barnet/ ungdommen en opplevelse av å bli sett, hørt og forstått.

En slik anerkjennende tilnærming kan likevel være utfordrende å praktisere. Både på grunn av store barnegrupper og tidspress, men også fordi vi ofte glir tilbake i foreldede oppdragelsesstiler der autoritet, ro og lydighet er viktig. Slike oppdragelsesstiler kommer ofte til uttrykk som krenkepedagogikk, fordekt som grensesetting og konsekvenser.

I dette foredraget er fokuset å gi en forståelse for hvordan voksnes væremåter fremmer eller hemmer god psykisk helse hos barn og unge. Et viktig fokus er også hvordan vi kan endre på innlærte tankemønster, slik at vi kan praktisere mer anerkjennende pedagogikk.

Foreleser: Pedagog, Cecilie Stenhaug

Varighet: 2 timer

Tidlig intervensjon

Voksnes endringskompetanse i arbeid med barn og unge

Hvorfor og hvordan?
Arbeidet med barn og unge består av mange og sammensatte oppgaver. Ny kunnskap og teori om hva som er bra for barn, krever at vi som voksne kan omstille oss for å løse disse oppgavene på best mulig måte, slik at vi er i en kontinuerlig endringsprosess.

Men hvordan kan vi egentlig endre og utvikle oss? I dette foredraget snakker Cecilie om at endring handler om å reflektere på en systematisk og målrettet måte. Vi må lære å avlære det vi har lært om hva vi trodde var bra for barn, før vi kan gi plass til ny innsikt og forståelse. Dette gjelder hvert enkelt individ, men det innebærer også at hele organisasjonen utarbeider gode rammer og rutiner for systematisk refleksjonspraksis.

Foreleser: Pedagog, Cecilie Stenhaug

Varighet: 2 timer

Voksnes endringskompetanse

Foreldrerollen – et fordypningsseminar for foresatte

Steder: Oslo, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Stavanger

Tid: kl 10:00-16:00

Pris: kr. 1450,-

Foreleser: Pedagog Cecilie Stenhaug

Seminaret er kun for de som har tatt BevissthetsTrening I™

Foreldrerollen består av mange og sammensatte oppgaver. Som forelder er det ditt ansvar å sørge for at barnet har et godt liv her og nå, samtidig som de får med seg kunnskap og ferdigheter til å mestre livets oppgaver og utfordringer. Her og nå, men også i voksenlivet.

Gjennom forelesninger og mentale øvelser gir dette seminaret konkrete råd for hverdagslige samspillsituasjoner. Vi går i dybden på hvordan bruke teknikkene til å håndtere oppgaver og utfordringer knyttet til foreldrerollen, og hvordan du kan fremme livsmestring hos barn og unge.


Påmelding
Seminar 1

Seminar for foresatte – en stressfri sone i hverdagen

Steder: Oslo, Kristiansand

Tid: kl 17:30-21:30

Pris: k.r 1100,-

Foreleser: Pedagog Cecilie Stenhaug

Seminar for alle som er foresatte

Foreldrerollen består av mange og sammensatte oppgaver. Som forelder er det ditt ansvar å sørge for at barnet har et godt liv her og nå, samtidig som de får med seg kunnskap og ferdigheter til å mestre livets oppgaver og utfordringer. Her og nå, men også i voksenlivet.

Gjennom forelesninger og mentale øvelser gir dette seminaret konkrete råd for hverdagslige samspillsituasjoner, samtidig som du får med deg en teknikk for å være i en stressfri sone i hverdagen.


Påmelding
Seminar 2

Kompetanse i møte med utfordrende atferd
– et seminar for deg som jobber med barn og unge

Steder: Oslo, Kristiansand

Tid: kl 17:30-21:30

Pris: kr. 1100,-

Foreleser: Pedagog Cecilie Stenhaug

Seminar for alle som jobber med barn og unge

Å være lærer og pedagog innebærer mer enn å lage og gjennomføre undervisningsopplegg. En pedagog må også ha kunnskap om årsaker til lærevansker, atferdsvansker, psykiske lidelser, mobbing og krenkelser, sammen med innsikt og verktøy for å kunne håndtere utfordringer knyttet til dette. Spesielt utfordrende atferd kan være vanskelig å håndtere i en allerede hektisk arbeidshverdag.

Hvordan vite hva som er riktig, når ingen teori eller metodikk gir klare svar? Gjennom forelesninger gir dette seminaret økt forståelse for årsaker til utfordrende atferd og hvordan møte barn og unge som strever, på en god måte. I tillegg blir du ledet gjennom to mentale øvelser som gir en konkret teknikk for å beholde roen i møte med barn og unge som står i en vanskelig situasjon.


Påmelding
seminar 3

Andre typer foredrag og informasjon

Vi holder også gjesteforelesninger på universiteter, organisasjoner og foreninger.

I tillegg til våre fastlagte foredrag, tilbyr vi også foredrag der tematikk og innhold er skreddersydd etter behov.

Ta kontakt med oss, så finner vi sammen løsninger for hvordan foredrag/gjesteforelesning kan gjennomføres hos dere: post@uniquemindesp.com