Tilrettelagte kurs

BevissthetsTrening™ for offentlig og privat sektor

Uansett type bedrift vil vi møte behovene. Vi har eksempelvis tilpasset kurs for psykiatri og rus, beredskap, departement, barnehage og dagligvare.

Dette er et kurs for alle ansatte, på alle nivå.

Mentalt robuste folk presterer bedre
Visste du at mentalt robuste folk håndterer stress, motgang og vanskelige situasjoner bedre? Gjennom gode utviklings- og arbeidsverktøy skapes det trygghet, trivsel og effektivitet, og leder til et dynamisk arbeidsmiljø.

Mental kapital – smart tenkning
Å fremme smart tenkning er viktig i en tid med nye oppgaver og utfordringer (miljøspørsmål, globalisering, omstilling osv.). Å fremme smart tenkning i arbeidslivet, virker også forebyggende på psykiske lidelser generelt i samfunnet.

Forskningen viser at treningen gir økt evne til å regulere følelser, økt evne til å bruke logikk for å løse nye problemer, og den øker non- verbal resonering som er en indikator på generell intelligens. Samtidig gir treningen en styrket intuisjon og kreativitet.

Smart tenkning sagt på en enkel måte, betyr å ta i bruk begge hjernehalvdeler samtidig i oppgaveløsning. Ved å øke den mentale kapasiteten på denne måten, kan du være kreativ, analysere, se detaljer og samtidig ha et godt overblikk der du bruker logikk for å løse nye problemer.


Gjør din bedrift klar for fremtiden!

Kursopplegg:
Kursene består av forelesninger og mentale øvelser. Du skal som deltaker ikke prestere noe, og du behøver heller ikke å fortelle noe om deg selv eller fra eget liv. Gruppen trenes som helhet. Kurset går over to påfølgende dager, 8 timer per dag.

- Vi er i et lokale med stoler i kino-oppsett
- Forelesning i økter på cirka en time, med pauser mellom hver økt
- Det er mentale øvelser hvor du:
- Lukker øynene og lytter til øvelsen som leses
- Tankene brukes aktivt i øvelsen for å trene hjernen

Punkter fra programmet:
- Hjernen, dens struktur og oppbygging
- Hvordan bruke vårt potensial fullt ut
- Teknikk I: Sorterer og rydder hodet for en god kvalitetssøvn, samt gir et nytt perspektiv for nye løsninger (planleggingsverktøy)
- Teknikk II: Mål og endringer – øker vår omstillingsevne. Mentale forberedelser, samt håndtere og regulere følelser
- Kommunikasjon og relasjonskompetanse
- Etablere en stressfri sone med øynene åpne

Ta kontakt med oss, så finner vi sammen løsninger for hvordan vi kan trene din bedrift: post@uniquemindesp.com