Tilrettelagte kurser

BevidsthedsTræning™ til offentlig og privat sektor

Uanset typen af virksomhed vil vi møde jeres behov. Eksempelvis har vi tilpasset kurser til psykiatri og rusmidler, ministerium, børnehave og dagligvarehandlen.

Dette er et kursus for alle medarbejdere på alle niveauer.

Mentalt robuste mennesker præsterer bedre
Vidste du, at mentalt robuste mennesker håndterer stress, modgang og vanskelige situationer bedre? Gennem gode udviklings- og arbejdsværktøj skabes der tryghed, trivsel og effektivitet, hvilket leder til et dynamisk arbejdsmiljø.

Mental kapital – smart tænkning
At fremme smart tænkning er vigtig i en tid med nye opgaver og udfordringer (miljøspørgsmål, globalisering, omstilling mv.). At fremme smart tænkning i arbejdslivet er også forebyggende på psykiske lidelser i samfundet generelt.

Forskningen viser, at træningen giver øget evne til at regulere følelser, øget evne til at bruge logik for at løse nye problemer, og den øger non-verbal ræsonnement, som er en indikator på generel intelligens. Samtidig giver træningen en styrket intuition og kreativitet.

Smart tænkning betyder, sagt på en enkel måde, at begge hjernehalvdele tages i brug samtidig i opgaveløsning. Ved at øge den mentale kapacitet på denne måde kan du være kreativ, analysere, se detaljer og samtidig have et godt overblik, hvor du bruger logik til at løse nye problemer.


Gør din virksomhed klar til fremtiden!

Kursusoplæg:
Kurset består af forelæsninger og mentale øvelser. Som deltager skal du ikke præstere noget, og du skal heller ikke fortælle noget om dig selv eller dit eget liv. Gruppen trænes som helhed. Kurset forløber over to påfølgende dage, 8 timer per dag.

- Vi er i et lokale med stole i biografopsætning
- Forelæsninger i moduler på cirka en time med pauser mellem hvert modul
- Det er mentale øvelser, hvor du:
- Lukker øjnene og lytter til øvelsen som læses
- Tankerne bruges aktivt i øvelsen til at træne hjernen

Elementer fra programmet:
- Hjernen, dens struktur og opbygning
- Hvordan udnytter vi vores potentiale fuldt ud
- Teknik I: Sorterer og rydder hovedet for god kvalitetssøvn, samt giver et nyt perspektiv til nye løsninger (planlægningsværktøj)
- Teknik II: Mål og ændringer – øger vores omstillingsevne. Mentale forberedelser, samt håndtere og regulere følelser
- Kommunikation og relationskompetence
- Etablere en stressfri zone med øjne åbne

Tag kontakt til os, så finder vi i fællesskab løsninger for, hvordan vi kan træne din virksomhed: jeanette@uniquemindesp.com