Ungdomskurs

BevissthetsTrening I™ – Hjernen har stor betydning for psykisk helse og livskvalitet

Vi har lært mye om å ta vare på helsen ved å spise sunt og trene, men vi har ikke lært like mye om hvordan vi kan ta vare på vår egen helse ved å trene hjernen vår.

På BevissthetsTrening I™ lærer du om sammenhengen mellom følelser, tanker og handlinger, samtidig som du får teknikker som du kan bruke til å håndtere livets små og store oppgaver og utfordringer.

Kurset består også av mentale øvelser som gjør at du trener hjernen til en stressfri sone. Dette gir bedre søvn, samtidig som det gir økt konsentrasjon og fokus i hverdagen.

Teknikkene kan brukes til å jobbe med mål relatert til idrett, skolearbeid eller en hobby du driver med. Du kan også bruke teknikken for å håndtere vanskelige følelser knyttet til skolearbeid, vennskap eller familieforhold.

Tilbakemeldingene vi får fra ungdom og foresatte, er at ungdommen opplever økt mestring på skolen og i samvær med venner og kjente i etterkant av kurs. Uro blir erstattet med en større ro, og de opplever større konsentrasjon på skolen. Dette kan ha sammenheng med at hjernen blir roligere, samtidig som vi utnytter mer av hjernens kapasitet.

Ungdommene opplever mer mestring, og sier de lettere tar egne valg. Dette er særlig viktig i en tid der det skal tas mange viktige beslutninger. For eksempel når det gjelder videre skolegang, og hva som er viktig for deg i ditt liv når det gjelder vennskap, verdier og samfunnsspørsmål.

Hva skjer på kurs
Kursene består av forelesninger og mentale øvelser. Du skal ikke prestere noe, og du behøver heller ikke å fortelle noe om deg selv eller fra eget liv. Gruppen trenes som helhet.
– Stolene er satt opp i kino-oppsett.
– Forelesning i økter på cirka en time, med pauser mellom hver økt.
– Det er mentale øvelser hvor du:
– Lukker øynene og lytter til øvelsen som leses.
– Tankene brukes aktivt i øvelsen for å trene hjernen.

Instruktøren er tilgjengelig hele dagen. Dette betyr at foresatte ikke trenger å være til stede.

Praktisk informasjon:
- Aldersgrense er ungdomsskolen. Du må ha foresattes skriftlige samtykke.
- BevissthetsTrening I™ går over en helg fra kl. 10:00 – 17:00 begge dager.
- Kursavgift: kr 3500,- (Ta kontakt med kontoret hvis du ønsker beløpet delt i flere rater).
- Bespisning inngår ikke i kursprisen. Du må ha med matpakke.
- Mulighet for å ringe instruktøren for veiledning i bruk av teknikkene, er inkludert i kursavgiften.
- På kursets siste dag får du et diplom og et repetisjonskort, i tillegg får du et kompendium.
- Mulighet for repetisjon av BevissthetsTrening I™ til kr 700,- per gang. Du kan repetere på det kurset som passer deg aldersmessig.

Søskenrabatt
Vi gir 20% søskenrabatt når dere deltar for første gang på kurs. For å få søskenrabatt, må du ringe kontoret på
tlf. 33 40 17 00.