Ungdomskurs

BevissthetsTrening™

BevissthetsTrening™ er en hjernetrening som gir en umiddelbar vitenskapelig dokumentert effekt. Hjernen trenes på en systematisk måte, for å optimalisere og styrke hjernens funksjoner. Det betyr at vi trener hele hjernen, slik at vi oppnår alle effektene av de handlinger vi forsøker å gjøre, for å få en bedre psykisk helse og livskvalitet.

Hjernen har en mye større betydning for psykisk helse og livskvalitet, enn vi tidligere har trodd. For ganske få år siden lærte vi om at hjernen kan utvikle seg så lenge vi lever – den slutter ikke å utvikle seg. Vi kan utvikle og trene hjernen til å håndtere livets små og store utfordringer og oppgaver i hverdagen. Ny kunnskap om hjernen viser at ved å trene hele hjernen, kan vi styre følelser og tanker og få hodet på lag!

BevissthetsTrening™ gir i tillegg til hjernetreningen, to enkle teknikker. Disse teknikkene gir deg en ytterligere effekt av kurset. Du kan selv velge hvor mye tid du vil bruke på teknikkene. I hverdagen din trenger du bare å trekke pusten dypt, med øynene åpne, for å hente inn roen du trenger i de forskjellige situasjoner du møter.

Hva skjer på et kurs?
Kurset består av forelesninger om sammenhengen mellom følelser, tanker og handlinger. I tillegg veiledes du som ungdom gjennom mentale øvelser. Teknikkene du får kan brukes til å håndtere vanskelige følelser som å savne noen, eller hvis du opplever vanskelige situasjoner med venner eller familie. Teknikkene kan også brukes til å mestre skolearbeid, eller for å jobbe med personlige mål, som for eksempel å bli bedre i en idrett eller hobby du driver med.

Instruktøren er tilgjengelig hele dagen. Dette betyr at foresatte ikke trenger å være til stede.

Hva kan dette gjøre for deg som ungdom?
Forskningen er gjort på friske mennesker, og viser at treningen gir økt innlæringsevne, bedre hukommelse, samt økt evne til selvregulering. Sistnevnte er en ferdighet som er selve grunnlaget for læring og utvikling, og for å klare seg godt gjennom livet.

Tilbakemeldingene vi får fra ungdom og foresatte er at de opplever økt mestring på skolen og i samvær med venner og kjente, i etterkant av kurs. Uro blir erstattet med en større ro, samtidig som kursdeltakere opplever større konsentrasjon på skolen. Dette har sammenheng med at hjernen blir roligere, samtidig som den jobber mer effektivt.

Kursdeltakere opplever også større mestringsfølelse, og at de lettere tar egne valg. Dette støttes også av forskningen, og for deg som ungdom vil dette være særlig viktig i en tid der det skal tas mange viktige valg. For eksempel når det gjelder videre skolegang, og hva som er viktig for deg i ditt liv når det gjelder vennskap, verdier og samfunnspørsmål.

Praktisk informasjon
- BevissthetsTrening I™ går over en helg fra kl. 10:00 – 17:00 begge dager.
- Kursavgift: kr 3500,-. (Ta kontakt med kontoret hvis du ønsker beløpet delt i flere rater).
- Bespisning inngår ikke i kursprisen. Du må ha med matpakke.
- Mulighet for å ringe instruktøren for veiledning i bruk av teknikkene, er inkludert i kursavgiften.
- Mulighet for repetisjon av BevissthetsTrening I™ til kr 700,- per gang. Du kan repetere på det kurset som passer deg aldersmessig.
- Aldersgrense er ungdomsskolen. Du må ha foresattes skriftlige samtykke.