Unique Mind ESP

Hvad laver vi?

Unique Mind ESP afholder kurser og foredrag for privat og offentlig sektor. Derudover har vi et eget pædagogisk oplæg for institutioner og skoler, hvor vi også tilbyder pædagogisk vejledning. Vi ønsker at integrere et fokus på psykisk sundhed og livsmestring i samfundet.


Unique Mind ESP – Key to inner wisdom®

I maj 2009 oprettet vi vores logo, for at være klar til at gå ud med BevidsthedsTræning™ på de norske og internationale markeder. Unique; fordi vi tror på det unikke i ethvert menneske. Mind; fordi vi ved brug af hele hjernen, kan styre og få tilgang til det bevidste og ubevidste af mennesket. ESP; fordi vi ved forståelse og udnyttelse af denne sans, kan hente ressourcer, som vi tidligere ikke har forstået, for at udnytte mere af vores potentiale.

Key to inner wisdom; fordi BevidsthedsTræning™ giver tilgang til det mennesket har af kundskab og indsigt, og styrker hver enkelt individ.

Unique Mind ESP – Key to inner wisdom® består af to kurser:

BevidsthedsTræning I™ – Grundkursus
BevidsthedsTræning II™ – Fordybende kursus

Vores symbol

Symbolet i vores logo har en bestemt betydning for os, og det udtrykker vores tanker om det arbejde, vi ønsker at gøre.

Symbolet er formet som et U med en cirkel som det centrale punkt. U repræsenterer de unikke muligheder som ligger i hver enkelt menneske, og det er også et udtryk for at hvert menneske er helt unikt.

Det centrale punkt (cirklen) udtrykker jordkloden, os mennesker som et fællesskab. I tillæg repræsenterer det et fokuspunkt. Vi mennesker må holde opmærksomheden rettet mod det vi ønsker.

For os repræsenterer symbolet også et menneske. Et menneske har to sider, to dimensioner og to hjernehalvdele. Et menneske i balance. Træningen skaber balance mellem hjernehalvdelene og dermed en balance mellem fornuft og følelser, noget som er helt essentielt for at håndtere dagens udfordringer med en indre ro.

Vi ser også en hestesko som betyder lykke, og en magnet for at tiltrække det gode for alle i en helhed.

I symbolet ser vi også et «spor», som repræsenterer sporene i hjernen.

Vores vision

Vores vision er at hjælpe mennesker til at hjælpe sig selv. Når hvert enkelt menneske bruger sit fulde potentiale, vil vi fungere optimalt i en helhed og være et styrket individ i et stærkt fællesskab. Dette vil føre til et samfund i kontinuerlig udvikling, med mere empati for alle parter i et samarbejde for fred.