Våre kurs og foredrag

BevissthetsTrening™ for privatpersoner

BevissthetsTrening™ – Utdanning, barnehage og skole

barnehage-kopi

Barnehage

skole

Skole

BevissthetsTrening™ – Psykisk-helse

Psykisk helse

Helsepersonell, psykisk helse og rusarbeid

BevissthetsTrening™ – Tilrettelagte kurs og foredrag
for bedrifter i offentlig og privat sektor

Kurs bedr.-kopi

Tilrettelagte kurs

foredrag bedr.

Tilrettelagte foredrag