Vi står sammen

BevissthetsTrening

Vi står sammen

Unique Mind ESP jobber aktivt for å fremme god psykisk helse og livsmestring. Gjennom kurset BevissthetsTrening, jobber vi med stressmestring, velvære og livsmestring. Vi ser også svært gode resultater med PTSD, rusmisbrukere og andre traumerelaterte tilstander.

BevissthetsTrening er tilrettelagt for barn, ungdom og voksne, samtidig som vi tilbyr tilrettelagte kurs og foredrag for offentlig og privat sektor.

Vi har et eget pedagogisk opplegg for barnehager og skoler, som er beskrevet i Kvalifisert for fremtiden.

Siden starten i 2010 er det gjennomført grundig vitenskapelig forskning for å verifisere effekten av kurset. Dr. Svetla Velikova (hjerneforsker og psykiater) har i samarbeid med Nord Universitet, publisert forskningsresultatene i det anerkjente tidsskriftet Frontiers in Human Neuroscience. Det er foreløpig utgitt to publikasjoner.

Tverrfaglige prosjekter i utvikling

prosjekt samarbeid

BevissthetsTrening er et nytt system for tverrfaglig utvikling og samarbeid, og anses som et effektivt verktøy til endrings- og utviklingsarbeid.

For å finne bedre og mer bærekraftige løsninger for samfunnet, må vi ha et godt tverrfaglig samarbeid og en raskere utvikling. Derfor ønsker Unique Mind ESP å ha prosjekter i forskjellige fagfelt, som kan bidra til denne utviklingen.

Vårt fokus er:
– Å integrere BevissthetsTrening i barnehage, skole og høyere utdanning. Vi ønsker å samarbeide med forskning og praksisfeltet om økt forståelse for hvordan vi kan jobbe målrettet med psykisk helse og livsmestring på disse arenaene.

– At BevissthetsTrening bidrar til reduksjon av sykefravær, samt at treningen integrert i arbeidslivet, inngår som en del av arbeidet med å fremme smart tenkning i samfunnet.

– At BevissthetsTrening™ inngår som en del av langsiktige strategier for å forebygge hjernesykdommer, utenforskap og isolasjon i samfunnet.

– Å samarbeide med forskning og praksisfeltet om å skape virkningsfulle behandlingstilbud innen helsetjenestene (hjernesykdommer, rus og psykiatri).

Unique Mind ESP finansierer flere pågående prosjekter, og vi er derfor takknemlig for alle bidragene vi får inn, til støtte av disse prosjektene.

Ønsker du å støtte våre prosjekter og vårt arbeid kan du bruke konto: 5082.06.83150eller Vipps til 73387.

Takk for at du støtter og står sammen med oss i et viktig arbeid!

Din bedrift kan bidra til et bærekraftig samfunn

hvordan

Ved å sette bedriftens logo på denne siden, er dere med på å bidra til flere prosjekter, og stå sammen med oss i et viktig arbeid for et bærekraftig samfunn.

For et månedlig bidrag på kr. 1500,- vil vi profilere din bedrift med logo og en kort tekst, på denne siden. Ta kontakt med oss: post@uniquemindesp.com

Vi står sammen

Sola hundesenter logo

Sola Hundesenter er et dagsentertilbud for hunder i alle aldre, der du leverer hunden på morgenen og henter den på ettermiddagen. Her får hundene jobb, lek og fritid. Vi jobber sosialt sammen med andre hunder, går turer og har søksoppgaver.
Mer informasjon på: www.solahundesenter.com 

deluxefilmlogo

Deluxefilm AS er leverandør av stab, lysutstyr og kameratilbehør til profesjonell film- TV og videobransje. Vi er lokalisert i Filmparken (tild. Norsk Film) på Jar i Bærum. www.deluxefilm.no

Motta nyheter fra
Unique Mind ESP
direkte i din innboks.

Ved å motta våre nyhetsbrev samtykker du at Unique Mind ESP kan sende deg nyheter og informasjon. Du kan alltid avmelde deg fra nyhetsbrevet med et enkelt klikk.