Vil du bidra til å spre BevissthetsTrening™ ut i samfunnet?

BevissthetsTrening™

Unique Mind ESP jobber aktivt for å fremme god psykisk helse og livsmestring. Gjennom kurset BevissthetsTrening™, jobber vi med stressmestring, velvære og livsmestring. Vi ser også svært gode resultater med PTSD, rusmisbrukere og andre traumerelaterte tilstander.

BevissthetsTrening™ er tilrettelagt for barn, ungdom og voksne, samtidig som vi tilbyr tilrettelagte kurs og foredrag for offentlig og privat sektor. I tillegg har vi nå et pedagogisk opplegg for barnehager og skoler, beskrevet i Kvalifisert for fremtiden.

Siden starten i 2010 er det gjennomført grundig vitenskapelig forskning for å verifisere effekten av kurset. Dr. Svetla Velikova (hjerneforsker og psykiater) har i samarbeid med Nord Universitet, publisert forskningsresultatene i det anerkjente tidsskriftet Frontiers in Human Neuroscience. Det er utgitt to publikasjoner.

Sammen er vi sterke

Prosjekter og bøker

Unique Mind ESP har flere pågående prosjekter. Løken barnehage i Lørenskog kommune, har allerede Kvalifisert for fremtiden og Tutu og Det Magiske Rommet oppført i sin årsplan og i sitt arbeid i barnehagen. I Trondheim kommune, ble det i august 2018 igangsatt et prosjekt innen psykisk helse og rus. I januar 2019 starter vi et skoleprosjekt.

Det er utgitt fire bøker om BevissthetsTrening™: Magisk Hverdag og Ta tak i livet ditt - før noen andre gjør det, er beregnet på privatpersoner og er utgitt hos Gyldendal Norsk Forlag. I 2017 kom den pedagogiske boken Kvalifisert for fremtiden, rettet mot pedagoger i barnehager og skoler. Den siste boken, Tutu og Det Magiske Rommet, ble utgitt i oktober 2018. Den er egnet for barn i barnehage- og tidlig skolealder. Bøkene er tilgjengelige hos bokhandlere, eller fra vår nettbutikk.

Prosjekter

Hvordan bidra?

Vi har store ambisjoner og jobber målrettet med å øke utbredelsen og deltakelse på kurset BevissthetsTrening™. For at BevissthetsTrening™ kan spres ennå hurtigere til samfunnet, søker vi etter sponsorer som deler interessen og målet for arbeidet vårt. Det er kanskje deg eller din bedrift?

Ved å sette din logo på denne siden, er du med på å bidra til flere prosjekter, og stå sammen med oss i et viktig arbeid for et bærekraftig samfunn. For et månedlig bidrag på kr. 1500 vil vi profilere din bedrift med logo og en kort tekst, på denne siden. Send oss din logo og en kort tekst om bedriften din til: post@uniquemindesp.com

Alle som ønsker å støtte våre prosjekter og vårt arbeid kan bruke konto: 5082.06.83150 eller Vipps til 73387.

Takk for at du støtter og står sammen med oss i et viktig arbeid.

Unique Mind ESP
Deborah Borgen
Grunnlegger

Bidrag

Vi står sammen

Kopi av Sola hundesenter logo til google

Sola Hundesenter er et dagsentertilbud for hunder i alle aldre, der du leverer hunden på morgenen og henter den på ettermiddagen. Her får hundene jobb, lek og fritid. Vi jobber sosialt sammen med andre hunder, går turer og har søksoppgaver.

Våre åpningstider er mandag til torsdag kl. 7.30-17.00.