Voksenkurs

BevissthetsTrening I™

Uansett hvem vi er kan vi øke vår livskvalitet

Hjernen har en mye større betydning for livskvaliteten, enn vi tidligere har trodd. Vi kan utvikle og trene hele hjernen til å håndtere livets små og store utfordringer og oppgaver i hverdagen. Ny kunnskap om hjernen viser at ved å trene hele hjernen, kan vi styre følelser og tanker og få hodet på lag!

BevissthetsTrening™ gir i tillegg til hjernetrening, to enkle teknikker. Teknikkene kan blant annet brukes til å jobbe med personlige mål, håndtere og regulere følelser som ligger bak negative erfaringer, eller for å få bedre relasjoner til andre mennesker. Teknikkene kan brukes hjemme i egen stue, uten behov for veiledning. Du kan anvende teknikkene i den situasjonen som gjelder i ditt liv her og nå.

Etter kurs trenger du bare å trekke pusten dypt, med øynene åpne, for å hente inn roen du trenger i de forskjellige situasjoner du møter.

Innhold

Kursopplegg:

Kursene er basert på forelesninger og mentale øvelser. Du skal som deltaker ikke prestere noe, og du behøver heller ikke å fortelle noe om deg selv eller fra eget liv. Gruppen trenes som helhet.
- Vi er i et lokale med stoler i kino-oppsett.
- Forelesning i økter på cirka halvannen time, med pauser mellom hver økt.
- Det er mentale øvelser hvor du:
- Lukker øynene og lytter til øvelsen som leses.
- Tankene brukes aktivt i øvelsen for å trene hjernen.

Punkter fra programmet:

– Hjernen, dens struktur og oppbygging.
– Hvordan bruke vårt potensial fullt ut?
– ESP-sans – en viktig ressurs – vi styrker magefølelse og intuisjon
– Kommunikasjon med oss selv og andre.
– Etablere en stressfri sone med øynene åpne – en unik måte å håndtere press og stress.

To enkle teknikker til bruk i eget liv:

Nattfilm er et planleggingsverktøy. Kort fortalt brukes den til å sortere og rydde i hodet, samt å få en oversikt over neste dag. Dette gir en kvalitetssøvn og en god oversikt i hverdagen. Teknikken setter i tillegg ting i perspektiv og skaper nye løsninger.

Det Kreative Hjørnet brukes til mål, mentale forberedelser, samt endringer av vanskelige situasjoner eller når noe stopper opp i livet. De endringer som gjøres blir varige, og dette øker blant annet mestringsfølelsen, tilfredsheten med livet og vårt psykiske velvære.

Resultater etter kurs

Kort oppsummert:
– Enkle teknikker til bruk i eget liv
– Styrket intuisjon/magefølelse
– Økt tro på egne ressurser
– Økt selvtillit og mestringsfølelse
– Overskudd, indre ro og et større fokus
– Økt kontroll over egne tanker
– Økt innlæringsevne og hukommelse
– Mindre bekymringer og bedre søvn
– Reduserer angst og depresjon
– Økt tilstedeværelse og tilfredshet med livet

Vitenskapelig dokumentert kurs

Det er gjennomført flere forskningsprosjekter på kurset BevissthetsTrening™.

Rett etter fullført kurs har hjernen fått positive og fysiske varige endringer. Forskningen viste at dette ikke skyldes placeboeffekt, men har direkte sammenheng med denne hjernetreningen.

Praktisk informasjon

- BevissthetsTrening I™ går over en helg fra kl. 10:00 – 20:00 begge dager.
- Kursavgift: kr 4500,-. (Ta kontakt med kontoret hvis du ønsker beløpet delt i flere rater). Bespisning inngår ikke i kursprisen.
- Mulighet for veiledning i bruk av teknikkene på vår veiledningstelefon, er inkludert i kursavgiften.
- Mulighet for repetisjon av BevissthetsTrening I™ til kr 900,- per gang.
- På kursets siste dag får du et diplom og et repetisjonskort, i tillegg får du et kompendium på BevissthetsTrening I™.
- Nedre aldersgrense er 18 år, 16 år med foresattes skriftlige samtykke.
- På dette kurset trenger du ikke å notere, men bare være til stede alle kursets timer.

BevissthetsTrening II™

Dette kurset har som mål å utdype og forsterke BevissthetsTrening I™. Forelesningene legger vekt på å gi deg et nytt perspektiv på hvem du er og ressursene du har.

Effekten av kurset er en personlig vekst som skaper nye resultater i livet og hverdagen din. Vi jobber med forståelse av ligningen som gir et styrket individ. Det handler om å løfte verdier, og å være et styrket individ i et sterkt fellesskap.

Praktisk informasjon

- BevissthetsTrening II™ går over en helg fra kl. 10:00 – 20:00 begge dager.
- Kursavgift: kr 4500,-. (Ta kontakt med kontoret hvis du ønsker beløpet delt i flere rater). Bespisning inngår ikke i kursprisen.
- Mulighet for repetisjon av BevissthetsTrening II™ til kr 1500,- per gang. Kurset er kun for de som har tatt BevissthetsTrening I™.
- Nedre aldersgrense er 18 år.
- På dette kurset er det fint å notere, og du må selv ta med penn og papir.

Kursoversikt og påmelding