Voksenkurs

BevissthetsTrening I™ – Vi kan alle øke vår livskvalitet

Uansett hvem vi er, starter våre ord og våre handlinger, med en tanke.

Et gjennomsnittsmenneske tenker cirka 60 000 tanker i døgnet, og av disse tankene er cirka 85 % negative og uhensiktsmessige tanker. Da forstår vi fort at det blir viktig med struktur.

Hjernen har en mye større betydning for livskvaliteten, enn vi tidligere har trodd. Vi kan utvikle og trene hele hjernen til å håndtere livets små og store utfordringer og oppgaver i hverdagen. Ved å trene hele hjernen, kan vi ta kontroll på følelser og tanker, noe som betyr at vi blir mer følelsesmessig stabile og effektive i hverdagen.

Det at vi selv kan ha kontroll i vårt eget hode, og selv være i stand til å skape endring i eget liv, vil lede oss til det gode livet vi ønsker å ha.

Hele samfunnet er bygget på et ytre krav og forventninger, og vi stiller SELV et enormt høyt krav til oss selv. For eksempel spise riktig, trene nok, strekke til for barn, familie, venner og jobb. Alt vi «skulle og burde» ha gjort, som vi ikke rekker eller orker. Dette drar oss i alle retninger, og skaper et høyt stressnivå i livet. Det læres allerede fra vi er små, og vi er pliktoppfyllende.

Nå kan alle ta i bruk mer av sitt potensial. Det gjør oss i stand til å ta valg og beslutninger basert på den vi egentlig er, og ikke basert på alle de krav som stilles til oss.

Er du klar for å få det livet du egentlig ønsker deg?

Kursopplegg:
Kursene består av forelesninger og mentale øvelser. Du skal som deltaker ikke prestere noe, og du behøver heller ikke å fortelle noe om deg selv eller fra eget liv. Gruppen trenes som helhet.
- Vi er i et lokale med stoler i kino-oppsett.
- Forelesning i økter på cirka halvannen time, med pauser mellom hver økt.
- Det er mentale øvelser hvor du:
- Lukker øynene og lytter til øvelsen som leses.
- Tankene brukes aktivt i øvelsen for å trene hjernen.

Punkter fra programmet:
- Hjernen, dens struktur og oppbygging
- Hvordan bruke vårt potensial fullt ut
- ESP-sans – en viktig ressurs – vi styrker magefølelse og intuisjon
- Kommunikasjon med oss selv og andre
- Etablere en stressfri sone med øynene åpne – en unik måte å håndtere press og stress

To enkle teknikker til bruk i eget liv:
Nattfilm er et planleggingsverktøy. Kort fortalt brukes den til å sortere og rydde i hodet, samt å få en oversikt over neste dag. Dette gir en kvalitetssøvn og en god oversikt i hverdagen. Teknikken setter i tillegg ting i perspektiv og skaper nye løsninger.

Det Kreative Hjørnet brukes til mål, mentale forberedelser, samt endringer av vanskelige situasjoner eller når noe stopper opp i livet. De endringer som gjøres blir varige, og dette øker blant annet mestringsfølelsen, tilfredsheten med livet og vårt psykiske velvære.

Praktisk informasjon:
- BevissthetsTrening I™ går over en helg fra kl. 10:00 – 20:00 begge dager
- Kursavgift: kr 4500,-. (Ta kontakt med kontoret hvis du ønsker beløpet delt i flere rater). Bespisning inngår ikke i kursprisen
- Mulighet for veiledning i bruk av teknikkene på vår veiledningstelefon, er inkludert i kursavgiften
- Mulighet for repetisjon av BevissthetsTrening I™ til kr 900,- per gang
- På kursets siste dag får du et diplom og et repetisjonskort, i tillegg får du et kompendium
- Nedre aldersgrense er 18 år, 16 år med foresattes skriftlige samtykke
- På dette kurset trenger du ikke å notere, men bare være til stede alle kursets timer

BevissthetsTrening II™

Dette kurset har som mål å utdype og forsterke BevissthetsTrening I™. Forelesningene legger vekt på å gi deg et nytt perspektiv på hvem du er og det potensial du har.

Effekten av kurset er en personlig vekst som skaper nye resultater i livet og hverdagen din. Vi jobber med forståelse av ligningen som gir et styrket individ. Det handler om å løfte verdier, og å være et styrket individ i et sterkt fellesskap.

Praktisk informasjon:
- BevissthetsTrening II™ går over en helg fra kl. 10:00 – 20:00 begge dager
- Kursavgift: kr 4500,- (Ta kontakt med kontoret hvis du ønsker beløpet delt i flere rater)
- Bespisning inngår ikke i kursprisen
- Mulighet for repetisjon av BevissthetsTrening II™ til kr 1500,- per gang. Kurset er kun for de som har tatt BevissthetsTrening I™
- Nedre aldersgrense er 18 år
- På dette kurset er det fint å notere, og du må selv ta med penn og papir

Praktisk treningshelg for repeterende

ESP-sansen er vår viktigste ressurs for å motta informasjon som leder til gode løsninger og svar i livet. Det har vært stor etterspørsel på hvordan den kan styrkes, trenes og forstås, slik at den kan brukes fullt ut til det vi trenger.

Vi tilbyr en skreddersydd treningshelg, med meditasjon og praktisk trening. Vi blir bedre kjent med hvordan ESP-sansen gir oss svar. Du vil få en enda større forståelse av hvordan du fungerer, og hvordan du skal bruke din ESP-sans i hverdagen og i teknikkene.

ESP-sansen er den sansen som brukes for og orienterer seg i det indre, og som er aktiv når vi drømmer. Det er den som kan hjelpe oss til å forstå årsaker, finne løsninger og forstå en større helhet. I vårt indre er også fantasien og følelsene, og da er det viktig at ESP-sansen er sterk for å forstå hva som er hva.

Kursopplegg:
Vi går dypere inn i forståelsen av vår ESP-sans og styrker den
- Vi starter begge dager med en indre reise for å komme inn i modus
- Spennende praktiske øvelser for å styrke, trene og forstå vår egen sans
- Kinestetisk/magefølelse eller energier vi kan føle
- Auditiv/intuisjon brukes til en indre dialog og kommunikasjon
- Visuell/drømmebilder - fra det indre til det ytre

Deborah vil også dele sine erfaringer fra sin deltakelse i ulike TV-serier, for å vise hvordan vår sans fungerer på forskjellige måter i forskjellige situasjoner.

Praktisk informasjon:
- Praktisk treningshelg for repeterende går over en helg fra kl. 10:00 - 18:00 begge dager
- Kursavgift: kr 3400,- (Ta kontakt med kontoret hvis du ønsker beløpet delt i flere rater)
- Bespisning inngår ikke i kursprisen
- Nedre aldersgrense er 18 år, 16 år med foresattes skriftlige samtykke

Bli med på en spennende treningshelg!

Kursoversikt og påmelding