Voksenkurs – Informasjon

BevissthetsTrening I™ – Vi kan alle øke vår livskvalitet

voksenkurs

Raske og varige resultater på en effektiv måte

BevissthetsTrening I™ går over en helg fra kl. 10:00-19:00 begge dager

Hvordan foregår treningen:
- Forelesning i økter på cirka halvannen time
- Vi er i et lokale med stoler i kino-oppsett
- Mentale øvelser leses, øynene lukkes og du bruker tankene aktivt for å trene hele hjernen

- Du trenger ikke å notere
- Du behøver ikke dele noe om deg selv eller fra ditt eget liv
- Du skal som deltaker ikke prestere noe
- Du må være til stede alle kursets timer

Du får to enkle teknikker i hverdagen – verktøy for livet

Hva mer får du inkludert i kursavgiften

- Fordypningshefte der teknikkene er beskrevet
- Diplom ved fullført kurs
- Repetisjonskort – retten til å repetere kurset så mange ganger du ønsker til fastsatt repetisjonspris (p.t. kr 900,-)
- Gratis veiledning i bruk av teknikkene på tlf. 33 40 15 00. Åpent torsdager fra 10:00-16:00
- Gratis tilgang til veiledningsvideoer fra grunnlegger
- Du kan dele kursavgiften kostnadsfritt. (Ta kontakt med kontoret hvis du ønsker beløpet delt i flere rater)

Kursavgift kun kr 4500,-

Familierabatt
Vi gir 20% familierabatt når dere deltar for første gang og på samme kurs. Har du deltatt på kurs før kan du ta med familien på kurs, og de vil få 20% rabatt når de deltar for første gang sammen med deg. For å få familierabatt, må du ringe kontoret på
tlf. 33 40 17 00.

Nedre aldersgrense er 18 år, 16 år med foresattes skriftlige samtykke.


Kursoversikt og påmelding FAQ

BevissthetsTrening II™

Dette kurset har som mål å utdype og forsterke BevissthetsTrening I™. Forelesningene legger vekt på å gi deg et nytt perspektiv på hvem du er og det potensial du har.

Effekten av kurset er en personlig vekst som skaper nye resultater i livet og hverdagen din. Vi jobber med forståelse av ligningen som gir et styrket individ. Det handler om å løfte verdier, og å være et styrket individ i et sterkt fellesskap.

Praktisk informasjon:
- BevissthetsTrening II™ går over en helg fra kl. 10:00-19:00 begge dager
- Kursavgift: kr 4500,- (Ta kontakt med kontoret hvis du ønsker beløpet delt i flere rater)
- Bespisning inngår ikke i kursprisen
- Mulighet for repetisjon av BevissthetsTrening II™ til kr 1500,- per gang. Kurset er kun for de som har tatt BevissthetsTrening I™
- Nedre aldersgrense er 18 år
- På dette kurset er det fint å notere, og du må selv ta med penn og papir

Praktisk treningshelg for repeterende

ESP-sansen er vår viktigste ressurs for å motta informasjon som leder til gode løsninger og svar i livet. Det har vært stor etterspørsel på hvordan den kan styrkes, trenes og forstås, slik at den kan brukes fullt ut til det vi trenger.

Vi tilbyr en skreddersydd treningshelg, med meditasjon og praktisk trening. Vi blir bedre kjent med hvordan ESP-sansen gir oss svar. Du vil få en enda større forståelse av hvordan du fungerer, og hvordan du skal bruke din ESP-sans i hverdagen og i teknikkene.

ESP-sansen er den sansen som brukes for å orientere seg i det indre, og som er aktiv når vi drømmer. Det er den som kan hjelpe oss til å forstå årsaker, finne løsninger og forstå en større helhet. I vårt indre er også fantasien og følelsene, og da er det viktig at ESP-sansen er sterk for å forstå hva som er hva.

Kursopplegg:
Vi går dypere inn i forståelsen av vår ESP-sans og styrker den
- Vi starter begge dager med en indre reise for å komme inn i modus
- Spennende praktiske øvelser for å styrke, trene og forstå vår egen sans
- Kinestetisk/magefølelse eller energier vi kan føle
- Auditiv/intuisjon brukes til en indre dialog og kommunikasjon
- Visuell/drømmebilder - fra det indre til det ytre

Deborah vil også dele sine erfaringer fra sin deltakelse i ulike TV-serier, for å vise hvordan vår sans fungerer på forskjellige måter i forskjellige situasjoner.

Praktisk informasjon:
- Praktisk treningshelg for repeterende går over en helg fra kl. 10:00-18:00 begge dager
- Kursavgift: kr 3400,- (Ta kontakt med kontoret hvis du ønsker beløpet delt i flere rater)
- Bespisning inngår ikke i kursprisen
- Nedre aldersgrense er 18 år

Bli med på en spennende treningshelg!