Voksenkurs – Informasjon

BevissthetsTrening I™ – Vi kan alle øke vår livskvalitet

BevissthetsTrening I™ går over en helg fra kl. 10:00-19:00 begge dager

Hvordan foregår treningen:
- Forelesning i økter på cirka halvannen time
- Vi er i et lokale med stoler i kino-oppsett
- Mentale øvelser leses, øynene lukkes og du bruker tankene aktivt for å trene hele hjernen

- Du trenger ikke å notere
- Du behøver ikke dele noe om deg selv eller fra ditt eget liv
- Du skal som deltaker ikke prestere noe
- Du må være til stede alle kursets timer

Du får to enkle teknikker i hverdagen – verktøy for livet

Hva mer får du inkludert i kursavgiften

- Fordypningshefte der teknikkene er beskrevet
- Diplom ved fullført kurs
- Repetisjonskort – retten til å repetere kurset så mange ganger du ønsker til fastsatt repetisjonspris (p.t. kr 900,-)
- Gratis veiledning i bruk av teknikkene på tlf. 33 40 15 00. Åpent torsdager fra 10:00-16:00
- Gratis tilgang til veiledningsvideoer fra grunnlegger
- Du kan dele kursavgiften kostnadsfritt. (Ta kontakt med kontoret hvis du ønsker beløpet delt i flere rater)

Kursavgift kun kr 4500,-

Familierabatt
Vi gir 20% familierabatt når dere deltar for første gang og på samme kurs. Har du deltatt på kurs før kan du ta med familien på kurs, og de vil få 20% rabatt når de deltar for første gang sammen med deg. For å få familierabatt, må du ringe kontoret på
tlf. 33 40 17 00.

Nedre aldersgrense er 18 år, 16 år med foresattes skriftlige samtykke.


Kursoversikt og påmelding FAQ

BevissthetsTrening II™

Dette kurset har som mål å utdype og forsterke BevissthetsTrening I™. Forelesningene legger vekt på å gi deg et nytt perspektiv på hvem du er og det potensial du har.

Effekten av kurset er en personlig vekst som skaper nye resultater i livet og hverdagen din. Vi jobber med forståelse av ligningen som gir et styrket individ. Det handler om å løfte verdier, og å være et styrket individ i et sterkt fellesskap.

Praktisk informasjon:
- BevissthetsTrening II™ går over en helg fra kl. 10:00-19:00 begge dager
- Kursavgift: kr 4500,- (Ta kontakt med kontoret hvis du ønsker beløpet delt i flere rater)
- Bespisning inngår ikke i kursprisen
- Mulighet for repetisjon av BevissthetsTrening II™ til kr 1500,- per gang. Kurset er kun for de som har tatt BevissthetsTrening I™
- Nedre aldersgrense er 18 år
- På dette kurset er det fint å notere, og du må selv ta med penn og papir

BevissthetsTrening II™ blir kun avholdt i Oslo

Erfaringer med BevissthetsTrening™