Voksenkurs – BevissthetsTrening I

BevissthetsTrening I – Vi kan alle øke vår livskvalitet

Ny forskning: Hjernetrening kan gjøre deg lykkelig >>>

Hjernen har en mye større betydning for livskvaliteten, enn vi tidligere har trodd. Vi kan utvikle og trene hele hjernen til å håndtere livets små og store utfordringer og oppgaver i hverdagen. Ved å trene hele hjernen, kan vi ta kontroll på følelser og tanker, noe som betyr at vi blir mer følelsesmessig stabile og effektive i hverdagen.

Det at vi selv kan ha kontroll i vårt eget hode, og selv være i stand til å skape endring i eget liv, vil lede oss til det gode livet vi ønsker å ha.

Hele samfunnet er bygget på et ytre krav og forventninger, og vi stiller SELV et enormt høyt krav til oss selv. For eksempel spise riktig, trene nok, strekke til for barn, familie, venner og jobb. Alt vi «skulle og burde» ha gjort, som vi ikke rekker eller orker. Dette drar oss i alle retninger, og skaper et høyt stressnivå i livet. Det læres allerede fra vi er små, og vi er pliktoppfyllende.

Nå kan alle ta i bruk mer av sitt potensial. Det gjør oss i stand til å ta valg og beslutninger basert på den vi egentlig er, og ikke basert på alle de krav som stilles til oss.

Er du klar for å få det livet du egentlig ønsker deg?

Varige og raske resultater på en effektiv måte

BevissthetsTrening I går over en helg fra kl. 10-19 begge dager

Hvordan foregår treningen:
– Forelesning i økter på cirka halvannen time
– Vi er i et lokale med stoler i kino-oppsett
– Mentale øvelser leses, øynene lukkes og du bruker tankene aktivt for å trene hele hjernen

– Du trenger ikke å notere
– Du behøver ikke dele noe om deg selv eller fra ditt eget liv
– Du skal som deltaker ikke prestere noe
– Du må være til stede alle kursets timer

Du får to enkle teknikker i hverdagen – verktøy for livet

Hva mer får du inkludert i kursavgiften

– Fordypningshefte der teknikkene er beskrevet
– Diplom ved fullført kurs
– Repetisjonskort – retten til å repetere kurset så mange ganger du ønsker til fastsatt repetisjonspris (p.t. kr 900,-)
– Gratis veiledning i bruk av teknikkene på tlf. 33 40 15 00. Åpent torsdager fra kl. 10-16
– Gratis tilgang til veiledningsvideoer fra grunnlegger
– Du kan dele kursavgiften kostnadsfritt. (Ta kontakt med kontoret hvis du ønsker beløpet delt i flere rater)

Kursavgift kun kr 4500,-

Familierabatt
Vi gir 20% familierabatt når dere deltar for første gang og på samme kurs. Har du deltatt på kurs før kan du ta med familien på kurs, og de vil få 20% rabatt når de deltar for første gang sammen med deg. For å få familierabatt, må du ringe kontoret på
tlf. 33 40 17 00.

Nedre aldersgrense er 18 år, 16 år med foresattes skriftlige samtykke.

BevissthetsTrening II

 

Dette kurset har som mål å utdype og forsterke BevissthetsTrening I. Forelesningene legger vekt på å gi deg et nytt perspektiv på hvem du er og det potensial du har.

Effekten av kurset er en personlig vekst som skaper nye resultater i livet og hverdagen din. Vi jobber med forståelse av ligningen som gir et styrket individ. Det handler om å løfte verdier, og å være et styrket individ i et sterkt fellesskap.

Praktisk informasjon:
– BevissthetsTrening II går over en helg fra kl. 10-19 begge dager
– Kursavgift: kr 4500,- (Ta kontakt med kontoret hvis du ønsker beløpet delt i flere rater)
– Bespisning inngår ikke i kursprisen
– Mulighet for repetisjon av BevissthetsTrening II til kr 1500,- per gang. Kurset er kun for de som har tatt BevissthetsTrening I 
– Nedre aldersgrense er 18 år
– På dette kurset er det fint å notere, og du må selv ta med penn og papir

BevissthetsTrening II blir kun avholdt i Oslo

I BevissthetsTrening II har vi en øvelse som går på å ta vare på det indre barnet i oss. Etter ønske fra kursdeltakere, har vi valgt å gi ut denne øvelsen på MP3, som en hjelp til videre arbeid etter kurset for den som ønsker det.

Erfaringer med BevissthetsTrening