Voksenkursus

BevidsthedsTræning I™

Uanset hvem vi er, kan vi øge vores livskvalitet
Hjernen har meget større betydning for vores livskvalitet, end vi tidligere har troet. Vi kan udvikle og træne hjernen til at håndtere livets små og store udfordringer og opgaver i hverdagen. Ny kundskab om hjernen viser, at ved at træne hele hjernen, kan vi styre følelser og tanker og få hovedet med på holdet!

BevidsthedsTræning™ giver dig, i tillæg til hjernetræning, to enkle teknikker. Teknikkerne kan blandt andet bruges til at arbejde med personlige mål, håndtere og regulere følelser, der ligger bagved negative erfaringer, eller for at forbedre relationer til andre mennesker. Teknikkerne kan bruges derhjemme i din egen stue, uden behov for vejledning. Du kan anvende teknikkerne i den situation, som er gældende i dit liv, her og nu.

Efter kurset behøver du blot at trække vejret dybt, med åbne øjne, for at hente den ro ind, som du har brug for i de forskellige situationer, du møder.

Indhold

Kursusoplæg:

Kurset er baseret på forelæsninger og mentale øvelser. Som deltager skal du ikke præstere noget, og du behøver heller ikke at fortælle noget om dig selv eller dele fra dit eget liv. Gruppen trænes som helhed.

- Vi er i et lokale med stole i biografopstilling
- Forelæsninger i moduler på cirka halvanden time, med pauser mellem hvert modul
- Der er mentale øvelser, hvor du:
- Lukker øjnene og lytter til øvelsen som oplæses
- Tankerne bruges aktivt i øvelsen for at træne hjernen

Punkter fra programmet:

- Hjernen, dens struktur og opbygning
- Hvordan bruge vores potentiale til det fulde?
- ESP-sans – en vigtig ressource – vi styrker mavefornemmelse og intuition
- Kommunikation med os selv og andre
- Etablere en stressfri zone med åbne øjne – en unik måde at håndtere pres og stress.

To enkle teknikker til brug i eget liv:
Natfilm er et planlægningsværktøj. Kort fortalt bruges den til at sortere og rydde i hovedet samt til at få en oversigt over næste dag. Dette giver kvalitetssøvn og en god oversigt over hverdagen. Teknikken sætter derudover ting i perspektiv og skaber nye løsninger.

Det Kreative Hjørne bruges til mål, mentale forberedelser, samt ændringer af vanskelige situationer eller når noget går i stå livet. De ændringer, som gøres, bliver varige, og dette øger blandt andet følelsen af at mestre, tilfredsheden med livet og vores psykiske velvære.

Resultater efter kursus

Kort opsummeret:
– Enkle teknikker til brug i eget liv
– Styrket intuition/mavefornemmelse
– Øget tro på egne ressourcer
– Øget selvtillid og følelse af at mestre
– Overskud, indre ro og et større fokus
– Øget kontrol over egne tanker
– Øget indlæringsevne og hukommelse
– Mindre bekymringer og bedre søvn
– Reducerer angst og depression
– Øget tilstedeværelse og tilfredshed med livet

Videnskabeligt dokumenteret kursus

Der er gennemført flere forskningsprojekter på kurset BevidsthedsTræning™.
Lige efter fuldført kursus har hjernen fået positive og fysiske varige ændringer. Forskningen viste, at dette ikke skyldtes placeboeffekt, men har direkte sammenhæng med hjernetræningen.

Praktisk information

- BevidsthedsTræning™ forløber over en weekend fra kl. 10:00 – 20:00 begge dage.
- Kursusafgift: kr. 4500,-. (Tag kontakt med instruktør hvis du ønsker beløbet opdelt i flere rater).
- Forplejning er ikke inkluderet i prisen.
- Mulighed for vejledning i brug af teknikkerne er inkluderet i kursusafgiften.
- Mulighed for repetition af BevidsthedsTræning I™, til kr. 900,- per gang.
- På kursets sidste dag får du et diplom og et repetitionskort, i tillæg får du et kompendium på BevidsthedsTræning I™.
- Nedre aldersgrænse er 18 år, 16 år med forældres skriftlige samtykke.
- På dette kursus behøver du ikke at notere, men kun være til stede alle kursets timer.

BevidsthedsTræning II™

Dette kursus har som mål at uddybe og forstærke BevidsthedsTræning I™ . Forelæsningerne lægger vægt på at give dig et nyt perspektiv på hvem du er og ressourcerne du har.

Effekten af kurset er en personlig vækst som skaber nye resultater i dit liv og din hverdag. Vi arbejder med forståelse af ligningen som giver et styrket individ. Det handler om, at løfte værdier, og at være et styrket individ i et stærkt fællesskab.

Praktiske oplysninger

- BevidsthedsTræning II™ (foreløbig kun i Norge) foregår over en weekend fra kl. 10:00 - 20:00 begge dage.
- Kursusafgift: NOK 4.500,- (Kontakt os, hvis du ønsker at opdele beløbet.) Forplejning indgår ikke i kursusafgiften.
- Mulighed for at gentage BevidsthedsTræning II™ til NOK 1.500,- per gang.
- Kurset er kun for dem, der har taget BevidsthedsTræning I™ .
- Nedre aldersgrænse er 18 år.
- På dette kurset er det godt at notere, og du skal medbringe pen og papir.

Kursusoversigt og tilmelding